pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-11 Spółka zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powinna zakonczyć 3 letni plan inwestycyjny (poniekąd związany z projektami "unijnymi"). Kiedy pojawią sie efekty prac w przełożeniu na nowe znaczące kontrakty oraz poprawa wyników finansowych spółki (rentowność)? A co z dawno zapowiadanymi akwizycjami? (na razie Grupa rozwija sie poprzez tworzenia nowych spółek)
(brak odpowiedzi) 

2010-11-12 Kiedy zostaną rozliczone dofinansowania unijne, o których informowaliście Państwo raportem bieżącym nr 26/2008? Wstępnie podawane terminy to III kwartał 2010, ale w sprawozdaniu tego nie widać.
Realizujemy obecnie dwa projekty związane z rozwojem naszych produktów: 1. „Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki” 2.„System informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łańcuchu dostaw" Pierwszy z nich zakończył się w październiku, drugi zakończy się w grudniu tego roku. Co do metod zaksięgowania tych projektów: 1. Każdy z nich ma część badawczą (poniżej 25%) i część rozwojową. 2. Wydatki na część badawczą były na bieżąco księgowane w koszty. 3. Dotacja na tę część (w tym zakresie, w którym została wpłacona) została zaksięgowana jako przychody nadzwyczajne. 4. Dotacja na tę część (w zakresie w jakim jest należna, ale nie została jeszcze wpłacona), jest uwzględniona w bilansie w rozliczeniach między-okresowych. 5. Wydatki na część rozwojową są na bieżąco księgowane jako „wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu”. 6. W kosztach pojawią jako amortyzowane, w momencie przeniesienia ich do wartości niematerialnych i prawnych wraz z zakończeniem prac czyli w tym kwartale. 7. Równocześnie, wraz z amortyzacją kosztów, pojawi się dotacja w przychodach nadzwyczajnych – w stosownych do amortyzacji proporcjach.  

2009-06-08 dlaczego taka mała płynność akcji spólki...no i bardzo tanie akcje ..
W naszej ocenie sprawa płynności i niskiej ceny akcji ściśle się ze sobą wiążą. Mimo pojawiania się chętnych na zakup akcji wg aktualnego kursu, większość posiadaczy uznaje, że kurs nie oddaje realnej wartości tychże akcji i nie ma zamiaru ich sprzedawać. Spółka zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych jest uczestnikiem Programu Wspierania Płynności. Zgodnie z przyjętą deklaracją, Spółka realizuje wszystkie wskazane narzędzia, min. podpisana umowa z animatorem. Dla zachowania odpowiedniej jakości komunikacji z rynkiem, Spółka dostosowała serwis relacji inwestorskich do modelowego serwisu RI oraz aktywnie korzysta z sekcji relacji inwestorskich na www.gpwinfostrefa.pl. Niestety niska płynność wynika także z czynników strukturalnych wskazanych w prospekcie emisyjnym, a mianowicie spółka jest stosunkowo małym podmiotem, akcjonariat nie jest rozproszony, a podmiot posiadający pakiet kontrolny traktuje go długoterminowo. Oczywiście można zintensyfikować działania PR’owe – jest to jednak działanie, które – wobec ww. zjawisk – przynieść może efekt jednorazowy i krótkotrwały lub żaden. Spółka publikuje swoje wyniki zgodnie z przepisami i mamy nadzieję, że prowadzony program inwestycyjny doprowadzi do długotrwałego wzrostu jej wartości.  

2009-06-06 Jakie są zasady planu motywacyjnego Zarządu? Czy ma on dostać kolejne akcje za pieniądze z zysku?
Szanowny Panie, prawdopodobnie w swoim zapytaniu połączył Pan dwie sprawy: 1.Opcje menedżerskie, 2.Buy-back akcji w celu „obsłużenia” części lub całości programu ww. opcji menedżerskie Ad. 1. Program opcji menedżerskich przeznaczony jest na 3 lata i jego zasady zostały opublikowane Raportem Bieżącym nr 23 /2008. Uczestnicy programu są określani dla każdej z trzech transz oddzielnie. W pierwszej transzy nie było członków zarządu lecz grupa pozostałych osób z kierownictwa firmy. Lista uczestników transzy drugiej zostanie określona do dnia 15 lipca 2009 r., zaś transzy trzeciej do dnia 15 lipca 2010. O tym czy i w jakim stopniu w tych transzach uczestniczyć będą członkowie zarządu zdecyduje Rada Nadzorcza. Generalnie program nie ma służyć do zmotywowania wyłącznie zarządu (jego członkowie z racji bycia założycielami posiadają już akcje spółki) lecz szerszej grupy zarządzającej spółką. Ma to istotne znaczenie biorąc pod uwagę rodzaj działalności jaką spółka prowadzi. Dotychczasowy regulamin na „obsługę” programu opcji zakładał przeprowadzenie nowej emisji akcji serii D w ilości 44.100. Ad. 2. Jak dotąd jedynie ZWZA z dnia 18 maja 2009 r. otworzyło drogę do tej czynności poprzez upoważnienie Zarządu do skupu akcji. Dalsze kroki w tym temacie nie zostały jeszcze podjęte.  

2009-04-26 Dlaczego raptem po roku działalności z oprogramowaniem SAP zamierzacie sprzedać tę część przedsiębiorstwa?
Nawiązanie współpracy z austriacką spółką CNT nie należy interpretować jako sprzedaż części przedsiębiorstwa. Quantum objęło 50% praktycznie nowej spółki i w żadnym razie nie traktuje tego kroku jako rezygnacji z rozwoju w segmencie usług związanych z SAP. Decyzja miała następujące przyczyny: 1. CNT jest jednym z największych partnerów SAP na rynku niemieckojęzycznym i posiada długoletnie doświadczenie w świadczeniu usług w ogromnym obszarze aplikacji SAP; 2.CNT od ok. roku zamierzało rozszerzyć swoją aktywność na polskim rynku; 3. Współpraca Quantum z CNT daje szansę uzyskanie poważnej synergii – doświadczenie i wiedza o SAP oraz potencjał rynku zachodnioeuropejskiego łączy się ze znajomością środkowoeuropejskich realiów (nie chodzi tylko bowiem o rynek polski ale także np. o Ukrainę) i ze specjalistyczną wiedzą logistyczną. 4.Zdobycie odpowiedniego doświadczenia i pozycji wśród partnerów SAP zajęłoby Quantum wiele lat więc rozpatrywaną decyzję można także interpretować jako chęć istotnego przyspieszenia rozwoju i tym samym zwiększenia szans powodzenia na rynku usług SAP.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu