pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-09-06 Po I półroczu strata netto Spółki okazała się większa od straty z I kwartału. Mimo wszystko prezes Spółki twierdzi, iż spółka nadrobi straty w III kwartale. Co takiego się w III kwartale wydarzyło, że wyniki finansowe Spółki ulegną radykalnej poprawie?
Wyniki w III kwartale będą zależeć w dużej mierze od kursu euro na koniec kwartału oraz zysków z przeszacowań z realizowanych inwestycji. Zdecydowanie pozytywny wpływ na nie będzie miało przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych, których budowa już się rozpoczęła (centrum handlowe w Chojnicach) oraz tych, które powinny ruszyć we wrześniu (park handlowy w Grudziądzu). Na wyniki Rank Progress warto patrzeć w perspektywie dłuższej niż kwartalna i traktować zakup akcji spółki jako inwestycję długoterminową. Projekty, które realizuje spółka trwają zwykle co najmniej kilkanaście miesięcy, a jak to wyliczyła spółka – średnio około 3 i pół roku - i to jest zasadniczo właściwy horyzont do oceny jej działalności. Zgodnie z prognozą Rank Progress będzie miał w 2012 około 32 mln zł zysku netto. Co oznacza, że w latach 2011-2012 wypracuje około 184 mln zł zysku netto.  

2012-09-04 Czy w związku z planami inwestycyjnymi spółki zarząd rozważa przeprowadzenie emisji akcji? Jeśli tak, to kiedy?
Rank Progress SA nie zamierza przeprowadzać w najbliższym czasie emisji akcji. 

2012-09-04 Czy w związku z planami inwestycyjnymi spółki zarząd rozważa przeprowadzenie emisji akcji? Jeśli tak, to kiedy?
Rank Progress SA nie zamierza przeprowadzać w najbliższym czasie emisji akcji. 

2012-08-16 Czy spółka w bieżącym roku planuje dokonać sprzedaży jakichś nieruchomości? Jaki przychód z tego tytułu planuje otrzymać zarząd spółki?
Wszystkie galerie handlowe oraz nieruchomości gruntowe należące do Rank Progress SA są potencjalnie na sprzedaż – pod warunkiem że Spółka uzyska satysfakcjonującą cenę sprzedaży. Cały czas Zarząd prowadzi rozmowy z kilkoma zainteresowanymi podmiotami. Trudno jednak obecnie powiedzieć, kiedy negocjacje zostaną sfinalizowane: może to być obecny rok, lub lata przyszłe. Warto przy tym przypomnieć, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej (czyli np. galerii handlowej) nie są zaliczane do przychodów ze sprzedaży. Ich wartość jest na bieżąco przeszacowywana do wartości godziwej i rozpoznawana w zysku netto. W momencie sprzedaży ewentualna różnica między ceną sprzedaży a wartością godziwą jest rozpoznawana również w zysku netto. 

2012-08-14 Czy zdaniem zarządu aktualny kurs giełdowy akcji (poziom 7.50-7.80) jest adekwatny do wartości spółki?
Nie, zdaniem Zarządu obecna wycena spółki nie koresponduje z jej realną wartością. Stanowisko to podzielają również niezależni analitycy, czego przykładem jest ostatnia rekomendacja BM BGŻ, gdzie akcje Rank Progress SA zostały wycenione o około 70 proc. wyżej niż wynosi obecny ich kurs. Niestety wycena giełdowa jest wypadkową wielu czynników, nie zawsze racjonalnych, na które nie ma wpływu Zarząd. 

2012-07-16 Jaki jest powód przerwania przez firmę skupu akcji własnych?
Zarząd Rank Progress S.A. nie przerwał programu skupu akcji własnych. Jest on prowadzony na obowiązujących zasadach i zgodnie z podjętą uchwałą może być realizowany przez 3 lata tj. do kwietnia 2015 r. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu