pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-11 Od dwóch kwartałów firma generuje stratę na sprzedaży. W obecnym kwartale (I kw. 2012 r.) firma wykazała także stratę z działalności operacyjnej. Zysk netto jest spowodowany jedną pozycją w rachunku wyników w wysokości 115 tys. zł. "Przychody finansowe - inne". Proszę o wyjaśnienie co kryje się pod tą pozycją.
(brak odpowiedzi) 

2012-02-10 Proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1) W 2 i 3 kw. 2011 w pasywach, w pozycji: „kap.zapasowy uchwalony, niezapłacony” była kwota 500TPLN. Pozycja: „Aktywa: należn. krótkoterm. od pozostałych jedn.” zmniejszyła się także o podobną kwotę (193 TPLN wb. 727 TPLN). Co się stało z uchwalonym kapitałem zapasowym?? Proszę o komentarz? 2) W 4kw 2011 wzrosły należności krótkoterm. z tyt. dostaw i usług o 251 TPLN (z 69 do 320). Z czego to wynika? 3) Co znajduje się w pozycji „pozostałe rezerwy krótkoterminowe”: 305 TPLN ? 4) Czym zajmuje się spółka TKM?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-12 W raporcie za III kwartał napisaliście: "Sakana S.A. rozpoczęła ekspansję poprzez działania marketingowe prowadzone przy pomocy narzędzi internetowych. Kampania, planowana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, polegająca na zbudowaniu nowej witryny www oraz stworzenie profili firmy w portalach społecznościowych ma na celu pozyskanie wizerunku organizacji nowoczesnej oraz zgromadzenie społeczności konsumenckiej wokół marki." - kiedy można się spodziewać uaktualnienia waszej strony internetoej i jakie prognozy macie na przyszły rok?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu