pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-11 Od dwóch kwartałów firma generuje stratę na sprzedaży. W obecnym kwartale (I kw. 2012 r.) firma wykazała także stratę z działalności operacyjnej. Zysk netto jest spowodowany jedną pozycją w rachunku wyników w wysokości 115 tys. zł. "Przychody finansowe - inne". Proszę o wyjaśnienie co kryje się pod tą pozycją.
(brak odpowiedzi) 

2012-02-10 Proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1) W 2 i 3 kw. 2011 w pasywach, w pozycji: „kap.zapasowy uchwalony, niezapłacony” była kwota 500TPLN. Pozycja: „Aktywa: należn. krótkoterm. od pozostałych jedn.” zmniejszyła się także o podobną kwotę (193 TPLN wb. 727 TPLN). Co się stało z uchwalonym kapitałem zapasowym?? Proszę o komentarz? 2) W 4kw 2011 wzrosły należności krótkoterm. z tyt. dostaw i usług o 251 TPLN (z 69 do 320). Z czego to wynika? 3) Co znajduje się w pozycji „pozostałe rezerwy krótkoterminowe”: 305 TPLN ? 4) Czym zajmuje się spółka TKM?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-12 W raporcie za III kwartał napisaliście: "Sakana S.A. rozpoczęła ekspansję poprzez działania marketingowe prowadzone przy pomocy narzędzi internetowych. Kampania, planowana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, polegająca na zbudowaniu nowej witryny www oraz stworzenie profili firmy w portalach społecznościowych ma na celu pozyskanie wizerunku organizacji nowoczesnej oraz zgromadzenie społeczności konsumenckiej wokół marki." - kiedy można się spodziewać uaktualnienia waszej strony internetoej i jakie prognozy macie na przyszły rok?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Inwestorzy nie poznali się na żartach Elona Muska
Lutowy skok zabił indeks strachu
Zarządzający zaczęli obstawiać umocnienie jena
Rentowności obligacji zagrażają hossie na Wall Street
Dlaczego EBC będzie ograniczać zwyżki euro do dolara

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu