pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-10-31 Dlaczego przestaliście odpowiadać na pytania? Czy w spółce dzieje się coś niedobrego? Czy planowane są kolejne emisje i dlaczego w tak niskiej cenie? W opublikowanej odpowiedzi przyznajecie "że aktualna cena akcji nie jest adekwatna do fundamentalnej sytuacji spółki" a ostatnia emisja była przeprowadzona po cenie jeszcze niższej niż jak było zadane to pytanie.
Sfinks Polska na bieżąco przekazuje informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach w spółce w formie raportów bieżących i okresowych oraz odpowiada na pytania zgłoszone na kontakt w relacjach inwestorskich. Co do emisji oraz ewentualnej ceny, po jakiej miałaby się odbyć informujemy, że jeśli zostanie podjęta jakakolwiek decyzja w tym zakresie, stosowna informacja zostanie przekazana przez system ESPI celem poinformowania o niej wszystkich inwestorów i innych zainteresowanych osób. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Grupa Sfinks systematycznie się rozwija, umacnia się na rynku i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Kurs akcji jest pochodną działania mechanizmów rynkowych i spółce trudno jest komentować czy dociekać przyczyn jego poziomu w danym momencie. Z poważaniem, Sfinks Polska 

2014-05-20 Dlaczego spółka zalicza spadki, skoro ma takie dobre wyniki?
Kurs akcji zależy od czynników rynkowych, leżących poza gestią spółki, dlatego trudno nam komentować z czego wynikają jego wahania w danym kierunku. Uważamy, że aktualna cena akcji nie jest adekwatna do fundamentalnej sytuacji spółki. Mamy jednak nadzieje, że w długim terminie giełdowa wycena Sfinksa będzie się zmieniać w pozytywnym kierunku, odzwierciedlając poprawiającą się kondycję grupy. Z poważaniem, Sfinks Polska 

2013-11-02 W którym roku jest możliwe osiągnięcie zysku przez Grupę Sfinks?
Sfinks Polska nie publikuje prognoz wyników finansowych. Warto jednak podkreślić, że w I półroczu 2013 r. grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 608 tys. zł, podczas gdy jeszcze rok wcześniej notowała stratę wynoszącą 5,56 mln zł. Poprawie uległy także inne wyniki. Sfinks Polska 

2013-10-23 Czy pozwy byłych franczyzobiorców będą negocjowane, kiedy zostaną ujawnione (oficjalna informacja)?
W odpowiedzi pragniemy przekazać, że informacje o postępowaniach sądowych, w których Sfinks Polska jest stroną, są regularnie upublicznianie w raportach okresowych spółki. Raporty te znajdują się m.in. na stronie internetowej www.sfinks.pl w sekcji "Inwestorzy". Sfinks Polska 

2012-02-06 Co się dzieje w spółce, że p. Cacek sprzedaje pakiety po 1,20 zł skoro obejmował emisję po 5,65 zł? Czy spółka bankrutuje i główny udziałowiec ratuje co się da? Chyba należy się jakieś wyjaśnienie tych niezrozumiałych działań drobnym inwestorom.
Uprzejmie informuję, że spółka nie otrzymała żadnych nowych informacji na temat transakcji na akcjach Sfinks Polska S.A. przez Pana Sylwestra Cacka. Jednocześnie informuję, że spółka na bieżąco podaje do wiadomości inwestorów wszelkie istotne informacje dotyczące jej działalności, a sytuację finansową Sfinksa odzwierciedlają w sposób rzetelny raporty okresowe. Katarzyna Galant, Dyr. ds. PR i relacji inwestorskich 

2011-11-24 Co się dzieje w spółce,to już 3,65 poniżej ceny emisyjnej? Czy pan Cacek o czymś nie poinformował inwestorów? Czy przypadkiem w tym zaniżaniu kursu nie jest ukryty cel wezwania na akcje? I to pytanie bezpośrednio do p.Cacka: czy zamierza pan zrobić wezwanie na akcje sfinksa? Wyniki lepsze,wskazywałoby to na poprawę sytuacji spółki natomiast kurs coraz niżej
W opinii Sfinks Polska S.A. obserwowane zmiany kursu akcji nie znajdują uzasadnienia w sytuacji spółki i należy wiązać je przede wszystkim z niekorzystną od wielu miesięcy sytuacją na rynkach finansowych. Sfinks realizuje konsekwentny plan rozwoju sieci, w roku 2011 przeprowadził częściową restrukturyzację zadłużenia bankowego i systematycznie poprawia wyniki. Poza wzrostem obrotów sieci, widoczna jest także zdecydowana poprawa rentowności, która przyjęła już charakter trwałego trendu, zaprezentowanego przez Sfinksa we wszystkich okresach sprawozdawczych roku 2011. Spółka przekazuje inwestorom w raportach bieżących i okresowych wszelkie istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na cenę akcji. Sfinks Polska S.A. w sposób zdecydowany odcina się od sformułowanych w pytaniu sugestii dotyczących celowego zaniżania kursu akcji spółki. Spółka nie podejmowała i nie podejmuje żadnych działań mających na celu wpływanie na cenę akcji. Pan Sylwester Cacek nie ma planów związanych z ogłoszeniem wezwania na akcje Sfinks Polska S.A. Katarzyna Galant, Dyr. ds. PR i relacji inwestorskich 

2010-12-23 Podobno spółka wychodzi na prostą, jednak cisza informacyjna może niepokoić. Czy ktoś z Zarządu nie powinien uspokoić akcjonariat i tym samym ustabilizować notowania?!
Zgodnie z polityką informacyjną Sfinks Polska S.A. spółka przekazuje na rynek informacje na temat wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na decyzje inwestorów związane z transakcjami na akcjach Sfinksa. Cały rok 2010 spółka przeznaczyła na dalsze działania restrukturyzacyjne, które są procesem żmudnym i mało medialnym, ale w sytuacji Sfinksa niezbędnym do zapewnienia dalszego rozwoju sieci. Proces ten dobiega końca, a w roku 2011 spodziewamy się wielu zdarzeń związanych z realizacją ogłoszonej strategii rozwoju, które będą systematycznie komunikowane rynkowi. Mamy nadzieję, że pozwoli to na uspokojenie nastrojów wśród akcjonariuszy Sfinksa i pozytywne kształtowanie się trendu notowań naszych akcji. Katarzyna Galant Dyr. ds. PR i relacji inwestorskich 

2010-10-26 Jaka jest przyczyna, ze w ostatnich dniach walory spolki gwaltownie spadaja ? Ostatnia transakcja kupna-sprzedazy przez czlonka zarzadu byla dokonywana we wrzesniu po cenie 10zl a teraz kosztuja ok. 7.30zl
Na zmiany kursu akcji mogą mieć wpływ różnorakie czynniki, dlatego też spółce trudno jest spekulować na temat możliwych przyczyn wahań ceny akcji. Zgodnie z kalendarzem publikacji raportów okresowych informacje dotyczące bieżącej sytuacji Sfinks Polska S.A., które będą mogły stanowić podstawę do ewentualnych decyzji dotyczących transakcji na akcjach spółki zostaną opublikowane w raporcie za III kw. 2010 r. w dniu 15 listopada br. 

2009-12-17 Co dzieje się z prospektem emisyjnym ? Czyżby KNF znalazło jakieś uchybienia ?Zbliż sie koniec roku a proces zatwierdzenia jest nam niewiadomy ?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-31 Kiedy przewidziany jest obrót PP na GPW ?
Harmonogram emisji uwzględniający także daty notowania PP na GPW zostanie podany w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że publikacja prospektu będzie miała miejsce w I połowie listopada br. Ostateczny termin publikacji jest uzależniony od daty zatwierdzenia prospektu przez KNF. Katarzyna Galant, Z-ca Dyrektora Biura Zarządu ds. PR i Relacji Inwestorskich. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu