pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-07-11 W ostatnim raporcie bieżącym dotyczącym przychodów za II kwartał 2016 r. jest spadek procentowy przychodów wobec I-go kwartału. Oczywiście rok do roku jest nadal wzrost i generalnie trzeba tego faktu pogratulować, ale PGS jest na tyle dobrą firmą, że przyzwyczaił akcjonariuszy do rekordów historycznych niemal w każdym kolejnym kwartale. Tym razem tak się nie stało, więc dwa pytania w związku z tym: 1. Jaka jest przyczyna, że przychody są niższe niż w kwartale pierwszym, pomimo że Święta Wielkanocne (i mniej dni roboczych) były w kwartale poprzedzającym, a nie obecnym? 2. Spółka zapowiadała "mocne" II półrocze, względem roku poprzedniego. Czy ta zapowiedź jest nadal aktualna? 3. Czy w II półroczu możemy oczekiwać wyższej dynamiki wzrostu przychodów i zysku operacyjnego niż w półroczu pierwszym? Życzę samych sukcesów i dalszego szybkiego rozwoju Państwa firmy.
Dzień dobry. Ponieważ pytania są bardzo szczegółowe i dotyczą sytuacji finansowej spółki odniesiemy się do nich w komentarzu Zarządu zamieszczonym w raporcie za II kwartał. 

2015-03-13 1.Gdyby Spółka chciała się przenieść na GPW, to o jaką kwotę wynik finansowy spółki zostałby obniżony o wycenę opcji pracowniczych? 2. Obniżenie marży operacyjnej w IV Q ub.r. bez wątpienia zmartwiło akcjonariuszy. Zarząd spodziewa się poprawy rentowności w II Q b.r. Na jakiej podstawie są te założenia? 3. Czy Spółka korzysta na wysokich notowaniach funta? I czy w tym roku były robione jakiekolwiek zabezpieczenia w tej walucie? 4. Skoro największym rynkiem zbytu dla PGS-u jest Anglia, to czemu kontrakty tam zawierane nie są w funtach, tylko w spadającym euro? (Państwo oczywiście macie prawo nie znać się na trendach walut, ale od Waszego brokera, tj. TMS już można mieć takie wymagania, by podpowiedzieć, która waluta ma długoterminowy trend wzrostowy, a która spadkowy).
Szanowni Państwo, Część z tych pytań jest na tyle szczegółowa, że niestety nie będziemy mogli na nie w tej formie odpowiedzieć. Podstawowym źródłem informacji są raporty okresowe i bieżące, które Spółka zawsze w terminie publikuje. Proszę o wyrozumiałość, ale obowiązuje nas określony sposób komunikacji z inwestorami. Ale spróbujmy: 1. Nie mamy takich danych. Możemy to oszacować, ale nie publikujemy żadnych szacunków. 2. Zakładamy, że nowe kontrakty pozwolą na poprawę sytuacji. 3. Informacje o zabezpieczeniach podawane są w raportach bieżących. W ostatnim raporcie rocznym podaliśmy dokładne kwoty zabezpieczeń aktualne na dzień publikacji raportu. 4. To zależy od preferencji klienta. Sporo nowych umów jest zawieranych w funtach. Sugestia, że TMS źle w tym względzie doradza jest nieuprawniona. To nie miejsce na polemikę, ale prosimy by w zadawanych Spółce pytaniach nie wypowiadać opinii o działaniu innych podmiotów. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą TMS. 

2015-03-04 Dlaczego Spółka nie reaguje na prośby akcjonariuszy, by się przenieść na GPW? Czy można liczyć na to, że w tym roku PGS Soft. przeniesie się na rynek główny?
Szanowni Państwo, Naprawdę staramy się wsłuchiwać w głosy nawet najmniejszych inwestorów. Jednak argument za przenosinami na główny parkiet jest taki, że być może akcje by podrożały, bo tam rynek wycenia wyżej spółki. To nie jest argument bezsensowny, ale też trudno go teraz brać jako kluczowy. Gdybyśmy przenieśli się na GPW wówczas: wynik finansowy spółki zostałby obniżony o wycenę opcji pracowniczych; musielibyśmy wdrożyć MSR (dodatkowe koszty); Musielibyśmy zmienić audytora (obecny ma politykę by nie obsługiwać spółek z GPW); ponieślibyśmy koszty prospektu emisyjnego. W sumie więc wymagałoby to sporego wysiłku. Nie twierdzimy, że to bez sensu, ale na pewno wolimy się koncentrować na wzroście obrotów i zysków. Wydaje się, że ta polityka przynosiła dotychczas zdecydowanie lepszą wartość dla akcjonariuszy niż potencjalny jednorazowy wzrost ze względu na przenosiny na GPW. Nadal uważamy, że to naturalny krok w przyszłości, ale po prostu nie najważniejszy. 

2014-10-29 1.Jaki procent pracowników był na urlopach w III Q? Czy był on istotnie większy niż np. w II Q, czy mniej więcej podobny? 2.Jak rozwija się sprzedaż nowego biura w Londynie, na ile jest to zgodne z planem?
1. Informacje o wpływie urlopów na wyniki firmy zostaną umieszczone w raporcie kwartalnym. 2. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii poprzez lokalnych przedstawicieli odbywa się zgodnie z planem. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów. 

2014-05-14 Na stronie PGS-u pojawiła się informacja, że w Firmie pracuje już 249 programistów. Ilu programistów pracowało na koniec IV kwartału 2013 roku? Co prawda wcześniej widniała informacja o zatrudnionych 211 programistach, ale ta informacja widniała, o ile się nie mylę oczywiście, dużo wcześniej niż koniec 2013 roku. W każdym razie, jeśli można, to chodzi mi o możliwość podliczenia ilu udało się zatrudnić programistów w samym I kwartale b.r. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
Szanowni Państwo, jesteśmy zwolennikiem możliwie szerokiego informowania o naszej działalności i zwykle przekraczamy to, co jest wymagane prawem czy regulacjami Giełdy. Proszę jednak o zrozumienie, ale nie odpowiemy na to pytanie. Po prostu nie chcemy udzielać informacji, które mogłyby sugerować podawanie poufnych poza kanałami wyznaczonymi przez regulacje. Małe sprostowanie: nie mamy 211 zatrudnionych osób. Czym innym jest lista osób zatrudnionych a czym innym zespół, którym dysponujemy współpracujemy z klientami. 

2014-04-06 Najpierw gratuluję niesamowitego rozwoju Spółki, co bardzo cieszy wszystkich akcjonariuszy :))) Natomiast nasuwa się kilka pytań w związku z otwieraniem nowych biur w Polsce: 1.Co przeważyło na korzyść Warszawy, że PGS zdecydował się na otwarcie kolejnego biura akurat w tym mieście, gdzie są najwyższe koszty pracy, a nie np. w Łodzi, czy w Poznaniu, gdzie też jest dostęp do dużej liczby programistów? Pytanie o tyle zasadne, że przecież PGS nie chce zatrudnić aż kilkuset pracowników, tylko ewentualnie kilkudziesięciu. Co więc przeważyło? Ile w ogóle jest w tym momencie pracowników w biurze warszawskim, a ile chcecie Państwo zatrudnić do końca roku? 2.Chyba wszystkich zaciekawił fakt, że pojawiły się oferty pracy do biura w Gdańsku, tylko co jest tego przyczyną, skoro dopiero co otwarto biuro w W-wie, gdzie dopiero zaczęto przyjmować pracowników, więc np. odpada argument, że już tak dużo przyjęto, że Firma jest zmuszona szukać programistów w kolejnym mieście?
Bardzo dziękujemy za gratulacje. Miło słyszeć (i czytać) gdy osoby z zewnątrz dobrze się o naszej Spółce wypowiadają. Spróbuję odpowiedzieć na pytania: 1. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Warszawa jest droższa niż inne miejsca w Polsce. Jednak z naszych analiz wynika, że fakt dostępności większej ilości osób na rynku pracy może zrekompensować wyższe koszty. Problemem związanym z dynamicznym rozwojem PGS Software są nie tylko koszty, ale również dostępność potencjalnych pracowników. Jeśli ktoś myśli, że w Poznaniu, Łodzi po ulicach wałęsają się bezrobotni programiści - jest w błędzie. Warszawa ma również tę zaletę, że jest bardzo dobrze skomunikowana lotniczo z różnymi miejscami w Europie. Dla niektórych klientów to kluczowe. Choć Wrocław i Rzeszów mają porty międzynarodowe to liczba połączeń jest mniejsza niż w Warszawie. Nie stawiamy sobie konkretnych planów co do ilości osób w poszczególnych lokalizacjach na koniec roku. Będziemy rekrutować we wszystkich 4 miejscach (patrz punkt 2) i mamy zamiar wszędzie rosnąć. 2. Nasza Spółka otworzyła z początkiem kwietnia biuro w Gdańsku. Skala działalności jest niewielka, stąd nie informowaliśmy o tym w żadnym raporcie. Od tej pory należy się spodziewać, że oferty pracy będą publikowane we wszystkich czterech naszych biurach: Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie i Gdańsku. Na razie nie planujemy otworzenia kolejnych biur.  

2014-01-28 W zeszłym roku raport roczny był opublikowany 5 marca co skutkowało później szybką wypłatą dywidendy - pod koniec kwietnia. W tym roku raport roczny ma być opublikowany drugiego czerwca. Czy to oznacza, że w tym roku wypłata dywidendy za rok 2013 spodziewana jest raczej dopiero w miesiącach wakacyjnych wakacyjnych?
Regulacje na rynku NewConnect wyraźnie mówią, że Spółka musi podać terminy publikowania raportów w styczniu. Jednocześnie istnieje możliwość zmiany tych dat po uprzednim powiadomieniu przy pomocy raportu bieżącego. Publikacja raportu rocznego jest uzależniona od momentu zakończenia badania sprawozdania finansowego przez Biegłego. To jest częściowo niezależne od Spółki. Dopiero po zakończeniu badania i wydaniu opinii raport roczny może zostać ogłoszony. Po zakończeniu tego badania i publikacji raportu rocznego obowiązują z kolei terminy związane ze zwołaniem WZA. Dopiero po odbyciu Walnego kolejne regulacje prawne mówią o najwcześniejszych możliwych datach wypłaty dywidendy. Oczywiście jeszcze nie bez znaczenia jest sytuacja Spółki i zasoby finansowe potrzebne do wypłaty dywidendy. Na końcu wypada wspomnieć, że o wypłacie dywidendy nie decyduje Zarząd Spółki, ale jego akcjonariusze, czyli WZA. W naszej firmie jednak Zarząd do tej pory konsekwentnie rekomendował wypłatę dywidendy i nie zdarzyła się sytuacja w której główni akcjonariusze nie byli z Zarządem w tych sprawach jednomyślni.  

2014-01-20 1.Czy członkostwo w BPCC jest na tyle istotnym wydarzeniem, że może przyczynić się do zwiększenia liczby potencjalnych klientów w Anglii? 2.Czy w b.r. też dywidenda może być płacona 2-krotnie, tj. zarówno w I-ej, jak i w II-ej połowie roku? 3.Duże spółki odzieżowe podają przychody ze sprzedaży co miesiąc, może by PGS na próbę też zaczął podawać przychody raz w miesiącu z odniesieniem do analogicznego miesiąca roku poprzedniego?
1. Samo członkostwo w BPCC nie jest naszym zdaniem istotnym wydarzeniem z punktu widzenia Spółki. Jest ono konsekwencją przyjętej strategii działań marketingowych w 2014 roku. Strategia ta zostanie bardziej szczegółowo opisana w kolejnych raportach okresowych. 2. To zależy od bieżącej sytuacji Spółki. Można taką ewentualność brać pod uwagę, ale i ile płacenie dywidendy jest deklarowaną polityką Spółki o tyle wypłacanie zaliczek na razie nią nie jest. 3. Nie chcemy tego robić. Powód jest dość prosty: nasza Spółka notuje spore wahania jeśli chodzi o bieżące przychody i zyski w skali poszczególnych miesięcy. Zależy to często od kalendarza (ilość dni roboczych, długie weekendy, święta). Z własnego doświadczenia wiemy, że podawanie liczb miesięcznych może być bardzo mylące. Rytm kwartalny jest sensowny. Aby nie trzymać inwestorów w niepewności publikujemy dane o przybliżonych przychodach zaraz po zakończeniu kwartału. To daje więc dwie miarodajne informacje kwartalne w mniej więcej równych odstępach czasu. 

2013-07-09 W ostatnim komunikacie poinformowali Państwo o wzroście przychodów w stosunku r/r o 2,5 proc. Pomimo zapewnień o ciągłym rozwoju firmy, przez głowy inwestorów przechodzi myśl o stagnacji i wyhamowaniu. Czy obecny kwartał (pomimo historycznego wyniku) traktują Państwo jako chwilowe wahania związane ze złą koniunkturą na rynku zachodnim, czy jest to raczej trend, do którego inwestorzy powinni się przyzwyczaić?
W wielu komentarzach podkreślaliśmy, że wyniki Spółki są mocno zależne od koniunktury w zachodniej Europie. Nic się nie zmieniło. Choć wydaje się, że sytuacja się delikatnie poprawia, to ostrożność w rozpoczynaniu nowych inwestycji wśród przedsiębiorców jest bardzo duża. W ostatnim raporcie kwartalnym napisaliśmy: "Wydaje się, że nie nastąpiło jeszcze odbicie na tyle wyraźne w gospodarkach państw zachodnioeuropejskich, by podobnie jak to było na początku 2010 roku przychody zaczęły rosnąć lawinowo.". Nic w tym względzie się nie zmieniło. Szczegółowy komentarz zostanie opublikowany w raporcie kwartalnym. 

2013-06-28 Wiem, że temat przenosin na rynek główny był poruszany wielokrotnie w przeciągu ostatnich kilku lat, jednakże chciałbym się dowiedzieć czy w połowie 2013 roku zarząd potrafi choć w minimalnym stopniu przedstawić wstępny terminarz działań dotyczący przenosić na GPW.
Szanowni Państwo, Ewentualne przenosiny na główny parkiet muszą być poparte korzyściami dla Spółki i akcjonariuszy. Obecnie akcje Spółki jak na swoją wielkość są dość płynne. Nie jest oczywiste, że po przeniesieniu na GPW będą jeszcze bardziej płynne. Przejście pociągnie za sobą koszty jednorazowe i stałe. Obecnie nie jesteśmy przekonani, że te koszty dadzą konkretną wartość akcjonariuszom. Staramy się prowadzić niezwykle otwartą politykę informacyjną. Zawsze wykraczamy poza standardy narzucane przez rynek NewConnect. Zatem inwestorzy nie otrzymają żadnych nowych informacji po tym, gdy Spółka potencjalnie zadebiutuje na GPW. Konsultujemy nasze kroki z Doradcami i Radą Nadzorczą. Nadal uważamy, że przejście na główny parkiet może być (będzie) naturalnym krokiem. Jednak niezmiennie koncentrujemy się, by Spółka rosła i przynosiła coraz większe zyski wierząc, że to da realnie większe korzyści wszystkim inwestorom. Odpowiadając już konkretnie na pytanie: nie istnieje obecnie żaden harmonogram przenosin. 

2013-06-27 Witam, że temat przenosin na rynek główny był poruszany wielokrotnie przez spółkę jak i przez inwestorów indywidualnych, jednakże chciałbym się dowiedzieć czy w połowie 2013 r., zarząd jest w stanie przedstawić swoje zdanie na ten temat biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuacje spółki? Może jest szansa na poznanie przewidywanego kalendarium związanego z tym planem?
Jak już pisaliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie - nie jest planowane publikowanie takiego harmonogramu w najbliższym czasie. 

2013-05-10 Witam, Czy Spółka planuje otwarcie jakiegoś nowego oddziału w Polsce? Czy Spółka rozważa otwarcie oddziału poza granicami Polski? Na przykład na Białorusi gdzie jest mniejsza konkurencja o pracowników-programistów?
Obecnie Spółka nie ma planów otwierania nowych oddziałów - ani w Polsce, ani w innych państwach. 

2013-04-23 Chciałbym się dowiedzieć czy spółka zakłada jakąś wartość graniczną dotyczącą ilości zatrudnionych programistów? Czy mają Państwa wizję, że np za 5 lat zatrudniają Państwo 500 osób i posiadają 5 biur na terenie Polski?
W ciągu ostatnich 4 lat nasze przychody wzrosły mniej więcej o 250% zatem udowodniliśmy, że umiemy rozwijać tę firmę, ale co ważniejsze utrzymywać jej jakość dla klientów i akcjonariuszy. Nie posiadamy spisanej "wizji" czy "planów strategicznych". Wiemy, że PGS Software powinna rosnąć organicznie w sposób ciągłych i tę strategię wzrostu systematycznie realizujemy. nie widzimy również zagrożeń w postaci ograniczonego rynku, czy złych perspektyw branży. Wręcz odwrotnie. Naszym zdaniem rynek rośnie a nam przybywa doświadczenia i wiedzy. Nie chcę się odnosić do konkretnych liczb, by nie być posądzanym o podawanie ukrytych prognoz. Obecnie dla naszej firmy kluczowa jest koniunktura na kluczowych rynkach, a ta wydaje się, że będzie się poprawiać w najbliższych latach.  

2013-04-18 Chciałbym się dowiedzieć na kiedy planowana jest data opublikowania raportu za 1 kwartał 2013 roku?
Data publikacji raportu kwartalnego została udostepniona w raporcie numer 2/2013 i jest ustalona na 14 maja 2013 roku. W przypadku zmiany tej daty zostanie opublikowany odpowiedni raport bieżący. 

2013-04-05 Witam, w opublikowanym dokumencie,informują Państwo w ostatnim punkcie o przyznanie Warantów członkom rady nadzorczej. Czy można prosić o wyjaśnienie co to oznacza?
Od chwili debiutu na rynku NewConnect głównym sposobem wynagradzania członków Rady Nadzorczej były opcje na akcje Spółki czyli warranty. Uchwała podjęta podczas piątkowego Walnego Zgromadzenia wprowadza jedynie modyfikację w związku ze zmianą jaka rok temu nastąpiła w składzie Rady Nadzorczej, wskazując nowego członka Rady jako beneficjenta tego programu. 

2013-02-18 Czy spółka jest w stanie podać wielkość oraz termin wypłaty dywidendy?
Spółka poda proponowaną przez Zarząd wysokość dywidendy w stosownym raporcie bieżącym. Tego wymagają regulacje prawne. Pojawi się on na pewno przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. 

2013-02-17 Chciałbym się dowiedzieć czy Spółka jest w stanie oszacować wielkość dywidendy dla akcjonariuszy i podać termin jej wypłacenia?
Wysokość dywidendy będzie zależała od końcowego wyniku netto za rok 2012 oraz od ilości pieniędzy na kontach Spółki. Proponowane wysokość i termin wypłaty zostaną podane w raporcie bieżącym. 

2013-02-04 1.Który z rynków zagranicznych zapewnia Spółce największe przychody? Który z rynków jest najbardziej perspektywiczny na przyszłość? 2.Ostatnio Spółka informowała o zabezpieczeniach walutowych zawieranych na jesieni ub. roku. Czy ostatnio, w styczniu, Spółka też dokonywała jakichś zabezpieczeń walutowych? Pytam, ponieważ kurs jak na ostatnie czasy był dosyć atrakcyjny, tj.ok.4,18-4,20 za euro. 3.Kiedy można spodziewać się jakiegoś harmonogramu przenosin na GPW? Przy czym proszę nie traktować tego jako nacisk, bo przenosiny mają zarówno wady jak i zalety. Jest to pytanie dla ogólnej orientacji, czy ewentualne przenosiny mogą być w tym roku, czy raczej w terminie późniejszym.
Przepraszamy za opóźnienie w odpowiedzi - powodem jest zimowy sezon urlopowy. 1. Jeśli chodzi o główne rynki to sytuacja się nie zmienia od kilku lat. Są to Wielka Brytania, Skandynawia i Niemcy. Jednak wachlarz krajów z których Spółka uzyskuje przychody jest dużo szerszy. 2. Spółka ostatnio opublikowała raport z informacją o zabezpieczeniach. Nie informujemy o poszczególnych transakcjach. Systematycznie zwiększamy nasze zabezpieczenia konsultując to z firmą doradczą. Ostatnio rzeczywiście poziomy były dość dobre. Stąd i raport. Przypominamy, że raport publikujemy zawsze, gdy suma tych transakcji od poprzedniego raportu przekroczyła 20% przychodów za ostatnie 4 kwartały. 3. W pytaniu tak naprawdę jest i odpowiedź. Przenosiny na główny parkiet mają wady i zalety. Zakładamy, że jest to długoterminowy cel, ale nie mamy wyznaczonej daty. Gdyby się taka pojawiła opublikujemy stosowną informację. W tej chwili spełnienie kryteriów przejścia nie stanowi problemu. To raczej decyzja oparta na rachunku wynikających z niego zysków i kosztów dla Spółki i akcjonariuszy. 

2012-12-24 Wedle raportu kwartalnego za IVQ 2011 PGS Soft.zarobił 1,5mln zł,a ostatnie w mediach podaje się kwotę 1,3mln zł... Jaki w takim razie był zysk w IVQ 2011-to o tyle istotne,gdyż niedługo będą wyniki za IVQ 2012 i chcielibyśmy znać dokładne dane by mieć do porównania kwartały rok do roku,co potem jest istotne do wyliczenia wskaźnika P/E.Pozdrawiam i życzę równie udanego roku
Szanowni Państwo. Nasze wyniki są publikowane w raportach okresowych i rocznych i je należy traktować jako jedyne wiarygodne źródło.  

2012-10-12 Wczoraj poinformowali Państwo o chęci wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jeszcze w tym roku. Czy mogą Państwo wyjaśnić powód takiej decyzji?
Firma posiada spore zapasy gotówki jak na swoje potrzeby. Ponieważ jest dużo czasu do okresu, gdy spółka zwykle wypłaca dywidendę Zarząd uznał, że zostanie wypłacona zaliczka by pieniądze trafiły do akcjonariuszy wcześniej niż zwykle. 

2012-10-03 Kiedy mozna liczyc na wstepne wyniki sprzedazy w III kwartale?
Szanowni Państwo. Raport został wczoraj opublikowany. Dostępny jest też na naszej stronie internetowej. Niestety nie możemy publikować takich informacji zanim informacja nie pojawi się w systemie giełdowym. Nie możemy również informować o tym kiedy te informacje będą podawane publicznie.  

2012-09-26 1.Od kiedy wyniki iPGS będą konsolidowane z PGS Software...? 2.Czy dotychczsowe wyniki iPGS były ujemne,czy już na plusie? 3.Gdyby jednak wyniki iPGS były pod kreską,to mniej/więcej od kiedy przewidujecie Państwo wyjście na wynik dodatni? p.s.Jeśli pytania wydadzą się niewygodne,to oczywiście z gory przepraszam,ale jeśli nic nie będzie stało na przeszkodzie by na nie odpowiedzieć,to będę wdzięczny,gdyż przybliży nam akcjonariuszom nieco informacji o iPGS.Pozdrawiam i życzę kolejnego rekordowego kwartału:)
1. Wyniku iPGS planujemy konsolidować od początku 2013 roku. Niestety nie możemy się w tym miejscu odnieść do pozostałych pytań. Postaramy się zawrzeć nieco więcej informacji w raporcie kwartalnym za III kwartał. 

2012-09-20 Czy Państwa spółka zależna w Niemczech już przynosi zyski? Jeśli nie, to kiedy (w którym kwartale) Państwo przewidujecie, że wynik netto będzie nad kreską?
Szanowni Państwo, Nasa Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych poza Polską. Jedynym podmiotem w którym PGS Software SA posiada udziały jest iPGS Sp. z o.o. PGS Software jest jedynym właścicielem udziałów w iPGS. 

2012-09-20 Czy spółka zamierza przedstawić prognozę finansową za III kwartał w najbliższym czasie?
Spółka nie publikuje żadnych prognoz - ani kwartalnych, ani rocznych. Nie ma też planów zmiany tej polityki. 

2012-08-13 Czy w związku ze stabilnym utrzymywaniem się kursu powyżej 1,8 zł, spółka rozważa rozpoczęcie działań mających na celu przejście na rynek główny?
Szanowni Państwo, Wysoki kurs jest jednym z trzech istotnych warunków przenosin na Główny Parkiet. Cieszymy się, że dzięki dobrym wynikom Spółki wzrósł on i mamy nadzieję, że już się tam utrzyma. Nie może to być jednak automatyczny powód do natychmiastowych prac nad przenosinami. Myślimy o tym poważnie, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło w tym względzie w ostatnich miesiącach czy kwartałach. To ma być krok na drodze wzrostu firmy a nie cel sam w sobie. Ponieważ jednak celem Zarządu jest zwiększanie wartości spółki można powiedzieć, że przenosiny na GPW mogą mieć na tę wartość wpływ. Zarząd jednak koncentruje się nad zwiększaniem wartości firmy przez jej wzrost, dobre wyniki finansowe i korzystną dywidendę. Miejsce notowania jest drugorzędne. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu