pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-09-08 Jakie są dalsze plany rozwoju? Czemu Skyline przestał kontaktować się ze swoimi akcjonariuszami i odpowiadać na zadawane pytania?
Plany na najbliższe kwartały prezentujemy w naszych sprawozdaniach okresowych – plany te nie uległy zmianie od ostatniej publikacji sprawozdań. Natomiast faktycznie w ostatnim czasie nie odpowiadaliśmy na bieżąco na pytania zadawane na tym serwisie – pozostaje nam tylko obiecać poprawę w przyszłości.  

2016-07-20 Czy Skyline przewiduje w najbliższym czasie zmiany w portfelu posiadanych Spółek?
W portfelu Skyline Investment, jak również funduszu Skyline Venture, znajduje się już kilka dojrzałych inwestycji dla których w najbliższym czasie będziemy poszukiwali nabywców – a pozyskane w ten sposób środki zamierzamy przeznaczyć na kolejne inwestycje.  

2016-02-15 Czy najnowsza inwestycja Tech Sim sprzedał ewentualnie uzyskał certyfikat na jakiekolwiek urządzenie symulatorowe? Czas mija, a o efektach nie słychać, poza może niepokojącymi plotkami od pierwszych zainteresowanych kontrahentów.
Firma TechSim podpisała już pierwsze kontrakty na sprzedaż symulatorów (jeden został już dostarczony, pozostałe symulatory są obecnie na etapie montowania u klientów). Polecamy serwis spółki www.tech-sim.com na którym firma informuje iż wśród jej klientów jest m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych czy Szkoła Lotnicza IBEX 

2015-07-12 Czy firma produkująca symulatory lotnicze, której udziały ma Skyline była obecna na Air Show w Paryżu w czerwcu b.r.? Czy może podpisała jakieś kontrakty?
Firma Techsim wystawia się na tych targach lotniczych na których może dotrzeć do swojej grupy docelowej klientów czyli szkół lotniczych general aviation. Z tego w tym roku firma prezentowała się na targach lotniczych AERO Friedrichshafen w Niemczech. Firma podpisała już kilka kontraktów na dostawę symulatorów – mogę odesłać na serwis http://www.tech-sim.com/ na którym Spółka informuje o niektórych podpisanych umowach. 

2014-04-24 Czy zarząd spółki uważa, że wykup akcji własnych przez spółkę spełnił oczekiwania, poza oczywiście możliwością sprzedaży swoich akcji przez głównych decydentów spółki? Czy w takiej sytuacji nie lepiej byłoby wykreślić z działalności doradztwo inwestycyjne?
(brak odpowiedzi) 

2014-04-16 Czy Zarząd podjął decyzje w sprawie wykorzystania skupionych akcji? Może przeznaczy je na program pracowniczy i przydzieli je Zarządowi spółki za doskonałe wyniki? Jeżeli tak, to kiedy będzie komunikat w tej sprawie?
(brak odpowiedzi) 

2014-01-31 Podobno inwestycje na stronie spółki są dokonywane na bieżąco, a tymczasem nadal widnieje tam Semax jako bieżąca inwestycja. Wykaz akcjonariuszy jest ze stycznia 2012. Przez 2 lata nic się nie zmieniło. To są dość istotne informacje.
Co do zasady, inwestycje aktualizujemy na stronie po publikacji sprawozdań (czyli kwartalnie) a info o transakcjach prezentujemy na bieżąco w formie raportów bieżaych lub aktualności. Natomiast wykaz akcjonariuszy według wiedzy spółki nie uległ zmianie. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2014-01-22 Członek Zarządu, Pan Maj na pytanie co z wykupionymi akcjami odpowiedział, że decyzja jest w gestii Rady Nadzorczej, a tymczasem w komunikatach stoi, że o sposobie wykorzystania odkupionych akcji zadecyduje Zarząd. Ponawiam więc pytanie: co się stanie z wykupionymi akcjami?
Odpowiedź na to pytanie została już udzielona 22 stycznia. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2014-01-22 Członek Zarządu, Pan Maj na pytanie co z wykupionymi akcjami odpowiedział, że decyzja jest w gestii Rady Nadzorczej, a tymczasem w komunikatach stoi, że o sposobie wykorzystania odkupionych akcji zadecyduje Zarząd. Ponawiam więc pytanie: co się stanie z wykupionymi akcjami?
Udzielona przeze mnie odpowiedź na dzień 26 listopada 2013 była prawidłowa. W dniu 20 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin odkupu akcji w którym to określenie celu skupu przekazała do kompetencji zarządu. Zarząd podejmie decyzję dot. przeznaczenia skupionych akcji po zakończenia skupu. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2014-01-21 Jaka była przyczyna wyboru DM BOŚ do odkupu akcji? Tyklo 15 punktów składania dokumentów powoduje nierówne traktowanie akcjonariuszy. Niektórzy z nich muszą pokonać ponad 100 km, aby sprzedać swoje akcje.
W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy przeprowadzamy skup w formie proporcjonalnej redukcji zapisów, informacje o skupie ogłosiliśmy z dużym wyprzedzeniem aby wszyscy zainteresowani mogli przygotować się do skupu oraz podpisaliśmy umowę z biurem maklerskim które ma kilkanaście placówek pokrywających geograficznie cały obszar kraju. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2013-11-26 Co Zarząd zamierza zrobić z wykupionymi akcjami własnymi?
Decyzja dot. wykorzystania akcji własnych nabytych w ramach programu skupu będzie w gestii Rady Nadzorczej. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment SA  

2013-10-30 Jaki wpływ na wynik finansowy spółki ma sprzedaż Semaxa, skoro był on wyłączony z konsolidacji?
Sprzedaż firmy Semax nie będzie miała wpływu na wynik finansowy właśnie z uwagi na wyłączenie tej firmy z konsolidacji. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment SA 

2013-10-11 Jakiej wartości odpisów aktualizujących wycenę należności akcjonariusze mogą się spodziewać w raporcie za III kwartał po sprzedaży SEMAX?
Skyline nie planuje dokonać jakichkolwiek odpisów aktualizacyjnych należności wobec firmy Semax SA w raporcie za III kwartał 2013r. Skyline Investment SA nie ma bezpośrednio należności od firmy Semax, a dodatkowo zobowiązania wobec wszystkich dostawców, którym spółka zależna Skyline Development Sp. z o.o., udzieliła poręczenia nieruchomością w Zakroczymiu, zostali już spłacona. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2013-06-10 Kiedy Zarząd planuje zacząć zarabiać pieniądze, tzn. w jakiej perspektywie czasowej przewidywane jest wyjście 'nad kreskę'? Obecna wycena Spółki ponad 3-krotnie niższa od wartości księgowej nie świadczy dobrze o Waszej pracy.
Skyline Investment nie publikuje prognoz wyników finansowych ani ich szacunków. Z uwagi na charakterystykę prowadzonej działalności, największy wpływ na wynik finansowy ma sprzedaż aktywów lub ich przeszacowanie, a dodatkowo fundusz Skyline Venture jest dopiero w trakcie budowania portfela inwestycyjnego (największe inwestycje zostały zaplanowane na rok 2013 oraz 2014). Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2013-05-29 Na stronie internetowej Spółki jest wykaz inwestycji Skyline. Na ile to jest aktualne, jak często jest uaktualniane?
Wykaz inwestycji na naszym serwisie internetowym jest aktualny. Wykaz ten aktualizujemy przy każdej inwestycji o której informujemy raportem bieżącym lub notką prasową, a nie rzadziej niż po publikacji sprawozdań okresowych. Pozdrawiam, Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A.  

2013-05-20 Od ostatniego wywiadu prezesa w TV kurs akcji runął o ponad 30 proc. zaliczając historyczne minima przy pozytywnym WIGu. Czy nie sądzicie Panowie, że się całkowicie skompromitowaliście nic nie robieniem?
Jesteśmy świadomi ceny akcji ale jednocześnie możemy zapewnić iż pracujemy nad kolejnymi inwestycjami o czym, mam nadzieję, w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować wszystkich akcjonariuszy. Paweł Maj Członek Zarządu Skyline Investment SA 

2013-05-10 Co dalej ze spółką Semax wyłączoną z konsolidacji?
Obecnie trwa proces pozyskania dla Semax S.A. inwestora. Jednakże, zgodnie z informacją ze skonsolidowanego sprawozdania za rok 2012, w przypadku niedojścia do transakcji istnieje realne ryzyko utraty przez tę firmę płynności. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2013-04-04 Jak to się stało, że w I kw. osiągnęliście zysk 42,4 mln zł, w II i III kw. była niewielka strata i po trzech kwartałach ponad 40 mln zł, a na koniec roku wyszła strata 1,2 mln zł? Czyżby to Semax, wyłączony z konsolidacji wypracowywał ten cały zysk? Jeśli tak, może nie należało się pozbywać kury znoszącej złote jaja?
Wypracowany przez Semax SA zysk w I kwartale 2012 roku wynikał z uprawomocnienia postępowania układowego. Natomiast ze względu na trwający proces sprzedaży wszystkich posiadanych akcji SEMAX została podjęta decyzja o jej wyłączeniu z konsolidacji (o takiej możliwości Skyline uprzedzał w raporcie okresowym za III kwartał 2012). Proces sprzedaży SEMAX nie został jeszcze zakończony więc Grupa Skyline wciąż jest właścicielem tej firmy. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2012-10-31 Jakiś czas temu pojawiła się wypowiedź przedstawiciela spółki, że zamierzacie wyjść z działalności odzieżowej. Co jest powodem? Nie potraficie restrukturyzować i rozwijać tego biznesu? Dział outletowy wydaje się być perspektywiczny. Czy uważacie inaczej? Minął rok od inwestycji w Stal sp z o. o. Jesteście zadowoleni z jej rozwoju?
Obecnie prowadzimy negocjacje z trzema inwestorami branżowymi dot. ich wejścia do firmy SEMAX - ostateczna decyzja dot. ewentualnej transakcji powinna zapaść na przełomie roku i jest uzależniona od wynegocjowanych warunków; w firmie przeprowadziliśmy restrukturyzację działalności operacyjnej oraz zadłużenia (w ramach postępowania upadłościowego) więc nasza rola jako inwestora w tym projekcie powoli się kończy. Natomiast inwestycja funduszu Skyline Venture w spółkę STAL to inwestycja w rynek wynikający z ‘ustawy śmieciowej’ więc ocenę tej inwestycji będziemy mogli przeprowadzić najwcześniej po 2013 roku gdyż istotna część tej ustawy zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2013 roku. Paweł Maj Członek Zarządu Skyline Investment S.A. 

2012-10-30 Czy są jakieś prognozy wyników za 2012 r.?
Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2012-09-26 Na początku 2010 roku na łamach PB Pan Maj sygnalizował, że powstały fundusz z KFK w przeciągu czterech lat zainwestuje w "blisko 10 spółek"... Minęły już ponad dwa lata, a inwestycje to tylko dwie spółki czyli jedna na rok. Brak Wam pomysłów, bo przecież pieniądze spółka posiada, w czym tkwi problem?
Plany inwestycyjne funduszu Skyline Venture są wciąż aktualne i realizowane zgodnie z przyjętym budżetem – okres pierwszych 4-5 lat jest przeznaczony na budowanie portfela inwestycyjnego funduszu i w okresie pierwszych 2 lat zainwestowaliśmy więcej niż planowaliśmy gdyż od początku zakładaliśmy iż większość inwestycji przeprowadzimy w 2013 oraz 2014 roku. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment SA 

2012-09-07 na stronie spółki można wyczytać, że zysk netto za I półrocze 2012 r. wyniósł 50,18 mln zł, a w 2011 r. 46 tys. zł, natomiast w formularzu skonsolidowanego raportu do Komisji Nadzoru Finansowego jest odwrotnie. Zatem, który raport jest zgodny z rzeczywistością?
Dane finansowe (w tym dotyczące skonsolidowane i jednostkowego zysku netto) prezentowane w raporcie opublikowanym przez ESPI (a więc wybrane dane finansowe jak również skan pełnego sprawozdania) są ze sobą spójne i nie ma w nich błędu o którym wspomniano w pytaniu (sprawozdania są dostępne na stronie Spółki oraz GPWInfoStrefa.pl). odpowiadając więc wprost, skonsolidowany zysk netto grupy Skyline za I półrocze 2012 wyniósł 50 180 tys. zł 

2012-03-31 Z raportu rocznego wynika, że zdecydowaliście o wyjściu z Ascor. Czy wprowadzenie na NC nie byłoby lepsze ze względów finansowych? Synerway to również spółka, która długo jest w portfelu. Czy również zamierzacie z niej wyjść, jeśli tak to w jaki sposób i kiedy? Jakiej wielkości przychody za zeszły rok wygenerowała Hause Domowa Opieka? Dlaczego w Vabbi.pl jest tak mała oferta (a raczej jej nie ma) marki ROY? Odzieży typu casual powinno być więcej, a tym bardziej ROYa skoro to marka spółki. Co ze spółka Skyline Bio?
Z raportu rocznego wynika, że zdecydowaliście o wyjściu z Ascor. Czy wprowadzenie na NC nie byłoby lepsze ze względów finansowych? Wprowadzenie firmy na NC było brane pod uwagę ale z uwagi na bardzo małą płynność tego rynku ten scenariusz okazał się znacznie mniej atrakcyjny niż sprzedaż akcji. Synerway to również spółka, która długo jest w portfelu. Czy również zamierzacie z niej wyjść, jeśli tak to w jaki sposób i kiedy? W przypadku firmy Synerway nie wykluczamy upublicznienienia przez NC, co jednak nie oznacza wyjścia Skyline z tej inwestycji po debiucie. Dlaczego w Vabbi.pl jest tak mała oferta (a raczej jej nie ma) marki ROY? Odzieży typu casual powinno być więcej, a tym bardziej ROYa skoro to marka spółki. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze odbiorcą marki ROY jest inny klient niż klient sieci VABBI; po drugie, w sieci VABBI sprzedajemy produkty z min 30% rabatem dla klienta w stosunku do cen w sklepach detalicznych (w tym wyprzedaż końcówek serii), a w przypadku marki ROY prawie całą kolekcję sprzedajemy na podstawie kontraktacji. Co ze spółka Skyline Bio? Skyline Bio wciąż nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A. 

2012-02-16 Na wstępie gratulacje za sukces w SEMAXie przy bardzo niesprzyjających warunkach... DOBRA ROBOTA:) Kilka pytań: 1/ Czy przedstawicie rynkowi strategię rozwoju dla SEMAXa? Jeśli tak, to kiedy będzie gotowa? 2/Czy wierzba energetyczna rosnąca na gruntach SKYa w okolicach Dorohuska jest własnością spółki czy grunty te są komuś dzierżawione? 3/ Niebawem otwarcie lotniska w Modlinie, czy widać zainteresowanie działką, którą spółka posiada w okolicy? 4/ Czy Instalexport z portfela przejął Chemobudowę? I czy wybiera się na giełdę? 5/Ostatnia inwestycja w spółkę STAL jest inwestycją tylko kapitałową, czy kapitałową ze wsparciem przy zarządzaniu fachowców ze SKYa?
1/ Czy przedstawicie rynkowi strategię rozwoju dla SEMAXa? Jeśli tak, to kiedy będzie gotowa? – strategię rozwoju SEMAX wynikającą z zawarcia układu planujemy przedstawić w najbliższym czasie 2/Czy wierzba energetyczna rosnąca na gruntach SKYa w okolicach Dorohuska jest własnością spółki czy grunty te są komuś dzierżawione? – wierzba jest własnością Spółki 3/ Niebawem otwarcie lotniska w Modlinie, czy widać zainteresowanie działką, którą spółka posiada w okolicy? – niestety nie widzimy wzmożonego zainteresowania i wzrostu oferowanych cen za ten teren 4/ Czy Instalexport z portfela przejął Chemobudowę? I czy wybiera się na giełdę? – Instalexport jest w trakcie tego procesu; plan wejścia Instalexport na GPW jest aktualny a projekt dot. Chemobudowy jest obecnie priorytetem. 5/Ostatnia inwestycja w spółkę STAL jest inwestycją tylko kapitałową, czy kapitałową ze wsparciem przy zarządzaniu fachowców ze SKYa? – jest to wyłącznie inwestycja kapitałowa; sprawdzony management firmy STAL był jednym z decydujących elementów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej i nie ma potrzeby angażowania dodatkowych osób do prowadzenia tego projektu Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment SA 

2011-08-19 witam, czy działania p Komorowskiego utrudniają uratowanie Semaxu od likwidacji? Kto zajmuje sie rozwojem Semaxu, kto dba kolekcje i jaka jest teraz sytuacja w spółce? czy nadal działacie w JAFie czy projekt został zamknięty? a jeśli tak to z jakim efektem? jak rozwija się House domowa opieka? pozdrawiam
Firma SEMAX cały czas się rozwija – prognozujemy iż rok 2011 po raz kolejny będzie rekordowy pod względem obrotów oraz ilości działających w sieci sklepów. Abstrahując od oceny pracy p. Komorowskiego w firmie SEMAX, nie był on jedynym pracownikiem odpowiedzialnym za rozwój tej Spółki – SEMAX jest dużą firmą zatrudniającą około 300 osób które mają jasno podzielone kompetencje, a rozwój firmy mimo bardzo trudnej sytuacji (upadłość) jest potwierdzeniem iż zespół ten się sprawdza. Natomiast jest informacją publiczną iż p. Maciej Komorowski namawia wierzycieli do głosowania przeciwko układowi ale nie sądzimy iż wpłynie to na wynik głosownia, gdyż Spółka zaoferowała wierzycielom znacznie więcej w ramach układu niż uzyskaliby w przypadku likwidacji firmy. Korzystając z okazji, zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym firmy pod adresem http://vabbi.pl/. Firma HOUSE Domowa Opieka rozwija się zgodnie z założeniami – odnotowujemy ciągły przyrost ilości pacjentów i wielkości obrotów; zapraszamy do odwiedzenia serwisu firmy pod adresem http://www.domowaopieka.pl/. Nawiązując do ostatniej części pytania, nie informujemy o realizowanych projektach w ramach świadczonych usług doradczych z uwagi na ich poufny charakter oraz brak istotności (definiowany jako procent kapitału własnego Emitenta). Paweł Maj Członek Zarządu Skyline Investment S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu