pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-11-06 Czy to prawda, że akcjonariusze SMS zaproponowali akcjonariuszom PROFES KASY (spółki zależnej) wymianę akcji PROFES KASY na akcje SMS kredyt po kursie w ok. 1,4 zł? Czy ta operacja się już zakończyła? Czy w związku z operacją główni akcjonariusze nie przekroczyli w dół tzw. progów informacyjnych zaangażowania w SMS? Czy SMS informował o tej operacji rynek? Jeśli tak, to kiedy? Proszę o podanie szczegółów operacji między innymi ilości akcji SMS, które wymieniono itd.
Spółka przekazuje i publikuje niezwłocznie wszelkie informacje, które otrzymuje od akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulaminem ASO. Wszystkie raporty dostępne są na stronach internetowych – np. http://biznes.pap.pl/pl. Ponadto informujemy, że jeżeli transakcja na akcjach odbywa się bez udziału Spółki jako strony tej transakcji to nie powoduje to obowiązku informacyjnego po stronie Spółki. Prosimy aby pytania dotyczące szczegółów transakcji dokonywanych przez akcjonariuszy Spółki zadawać bezpośrednio akcjonariuszom biorącym udział w transakcjach będących przedmiotem zainteresowania. 

2012-11-08 Czy odwołanie prognoz spółki na rok 2012 i 2013 oznacza rezygnację (przynajmniej w perspektywie 12 najbliższych miesięcy) z zapowiadanej nowej emisji akcji, będącej wcześniej jednym z warunków wykonania odwołanej prognozy na lata 2012 i 2013?
Spółka nie rezygnuje z planów nowej emisji akcji jednak z uwagi na sytuację na rynku giełdowym oraz możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł nie decyduje się obecnie na taką operację. Zakładamy, że uda się przeprowadzić emisję akcji w 2013 roku. 

2012-11-08 W związku z ogłoszonym raportem za trzeci kwartał 2012r., czy spółka może wyjaśnić jakiego rodzaju koszty kryją się w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" stanowiące kwotę 830,10 tys. zł na str. 6 raportu w tabeli wybrane dane skonsolidowane? Czy mają one charakter jednorazowy (przynajmniej w tak dużej wielkości obciążającej wynik finansowy)?
Na kwotę 830 tys. zł prezentowanych w ramach pozostałych kosztów operacyjnych składają się utworzone odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek. Spółka stosuje bardzo rygorystyczną politykę tworzenia rezerw która zdaniem Zarządu pozwala najlepiej odzwierciedlić sytuacje bieżącą spółki. Koszty te nie mają wiec charakteru jednorazowego i stanowią jedną z istotniejszych pozycji kosztowych Spółki. 

2012-10-01 Czy w związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego mimo zapowiedzi spółka nie ogłosiła NWZA oznacza, że spółka zrezygnowała z podwyższenia kapitału i nowej emisji akcji?
Spółka nie rezygnuje z planów nowej emisji akcji jednak z uwagi na sytuację na rynku giełdowym oraz możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł nie decyduje się obecnie na taką operację. Zakładamy, że uda się przeprowadzić emisję akcji w 2013 roku. 

2012-09-06 Czy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy firma planuje wejść ze swoją ofertą na rynki innych ościennych krajów?
W perspektywie 12 mc chcemy się skupić na polskim rynku. Spółka zaangażowana jest w szereg projektów o strategicznym znaczeniu, a jej potencjał rozwoju na rynku polskim jest bardzo duży. Po zajęciu i ustabilizowaniu pozycji na rynku polskim w przyszłości nie wykluczamy wejścia na rynku zagraniczne, pod warunkiem iż będzie to opłacalne dla Spółki.  

2012-09-05 Czy fakt, iż do dnia dzisiejszego Spółka nie opublikowała ogłoszenia o zwołaniu NWZA z emisją nowych akcji oznacza, że Spółka zrezygnowała z emisji akcji?
Spółka nie rezygnuje z planów nowej emisji akcji jednak z uwagi na sytuację na rynku giełdowym oraz możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł nie decyduje się obecnie na taką operację. Zakładamy, że uda się przeprowadzić emisję akcji w 2013 roku 

2012-06-12 Podane 6 czerwca br. prognozy obwarowane zostały przez spółkę wieloma czynnikami. Jednym z podanych czynników ziszczenia się prognozy jest planowana emisja na przełomie III i IV kwartału. Wiadomo, że samo wyemitowanie akcji nie zapewni wywiązania się spółki z przedstawionych prognoz na 2013 r., natomiast pozyskanie odpowiedniego kapitału z emisji owszem. Proszę jako akcjonariusz (drobny) spółki o podanie kwoty, której pozyskanie z nowej emisji zapewni wywiązanie się spółki z przedstawionych prognoz.
Dziękujemy za pytanie i pragniemy poinformować, iż wszelkie szczegóły dotyczące emisji, w tym cele emisyjne zostaną opublikowane przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które planowane jest w sierpniu bieżącego roku. 

2012-06-06 W nowej prognozie na lata 2012-13 z dnia 6 czerwca 2012 r. wspomina się o nowej emisji akcji. W związku z tym proszę o szczegóły tej emisji: 1. Czy emisja dla dotychczasowych akcjonariuszy, czy pozbawi ich prawa w tej emisji? 2. W jakich zakresach cen będzie przeprowadzana emisja? 3. Ile akcji będzie emitowanych i ile kapitału che pozyskać spółka? 4. Czy emisja będzie się wiązać w jakikolwiek sposób z chęcią przejścia na GPW?
Dzień dobry, Serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania Spółką SMS Kredyt Holding S.A. i zapoznanie się z ostatnio opublikowanymi prognozami. Odpowiadając na zadanie pytanie, wskazujemy iż emisja związana jest z wejściem spółki zależnej na rynek zakupów ratalnych. Jednocześnie podkreślamy, iż z uwagi na obowiązujące przepisy, nie możemy udzielić bardziej obszernej odpowiedzi. Szczegóły dotyczące emisji zostaną opublikowane w postaci projektów uchwał przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które planowane jest w sierpniu bieżącego roku. W związku z emisją Spółka nie planuje przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany. Z poważaniem Michał Stanioch Członek Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu