pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-05-05 Od prawie pięciu miesięcy spółka nie raportowała żadnego nowego kontraktu. Jaka jest przyczyna braku nowych umów i czy wpłynie to znacząco na wynik finansowy za 2016 rok?
Dzień Dobry, dziękuję za zadane pytanie. Przepraszam, że odpowiadam z takim opóźnieniem, ale ze względu na błąd poczty, która zaliczyła zapytanie z serwisu do spamu, nie miałam świadomości, że takie pytanie wpłynęło. Jak zapewne Pani/Panu wiadomo, w drugim kwartale b.r. Spółka podpisała umowy, których podpisanie planowane było pierwotnie na pierwszy kwartał, oraz dodatkowo sfinalizowała pozytywnie umowy przewidziane do podpisania w kwartale drugim. Strata Spółki wygenerowana w pierwszym kwartale została zatem przez Spółkę nadrobiona i nie będzie miała ona wpływu na wynik Spółki za rok 2016. Z poważaniem Magdalena Jabłońska, Dyrektor ds. Marketingu i PR, Suntech S.A  

2016-01-19 Czy jest zainteresowanie ze strony Inwestorów działalnością spółki Suntech?
Szanowna Pani/Szanowny Panie, dziękuję za zadane pytanie. Spółką stale interesują się inwestorzy. W ostatnim czasie nie zanotowaliśmy jednak jakiegoś wzmożonego zainteresowania, od kilku lat pozostaje ono na niezmienionym, umiarkowanym poziomie. Z poważaniem Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.  

2015-11-13 Ostatnie wyniki cieszą, z kwartału na kwartał są lepsze, słabo się to jednak przekłada na kurs spółki. Czy zarząd myślał może o przeniesieniu spółki na główny parkiet GPW? Poprzez ten zabieg na pewno spółką zainteresowałaby się większa ilość inwestorów, zwiększyłaby się płynność na walorze, szybciej by się może znalazł jakiś inwestor strategiczny, a to by miało wpływ w końcu na kurs akcji, bo stagnacja, która trwa już kilka dobrych lat to nic dobrego dla spółki i dla obecnych inwestorów indywidualnych.
Szanowna Pani/Szanowny Panie, dziękuję za zainteresowanie Spółką. Zarząd Suntech oczywiście jest świadomy zalet wynikających z funkcjonowania firmy na GPW, jednak jednym z warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym jest kapitalizacja wynosząca przynajmniej 12 mln EURO. Wartość kapitalizacji Suntech zdecydowanie odbiega od tej kwoty, stąd Zarząd Spółki nie rozważa obecnie przeniesienia firmy na GPW. Z poważaniem Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.  

2015-04-19 Czy Właściciele spółki są zainteresowani kursem spółki? Od kilku lat kurs spółki jest na bardzo niskim poziomie, co zniechęca nowych inwestorów. Czy zarząd może przyczynić się do zmiany kursu akcji? Uważam, że nowy branżowy inwestor by w tym pomógł. Szczegółowe informacje o podpisywanych kontraktach też by w tym pomogły. Może zakup akcji przez zarząd?
Dziękuję za zainteresowanie Spółką. Jako rzecznik Spółki mogę się wypowiadać wyłącznie w imieniu jej zarządu, nie zaś wszystkich właścicieli, którymi są akcjonariusze. Zarząd Spółki jest jak najbardziej zainteresowany kursem akcji. Podejmowane przez Zarząd działania koncentrują się głównie na systematycznej poprawie wyników Spółki, co powinno mieć przełożenie na wyższy kurs akcji. Jeśli chodzi o wprowadzenie do spółki inwestora branżowego, zarząd występował w przeszłości z taką inicjatywą, została ona jednak odrzucona przez Walne Zgromadzenie Spółki. W 2013 roku Zarząd dokonał także dużych zakupów akcji. Jesteśmy przekonani, że stabilna tendencja wzrostowa wyników Spółki, przełoży się znacząco na lepszy kurs akcji i ich większą płynność. Z poważaniem Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.  

2015-04-02 Kiedy Suntech zacznie osiągać zyski z DSS, która jak wynika z raportów jest na ukończeniu? Czy spółka zacznie informować o swoich poczynaniach, czy nadal będą to lakoniczne ogólne informacje o kontraktach? Na stronie suntech.pl ostatnia wiadomość z prasy jest z grudnia 2014 roku. Cytując "SunVizion Network Inventory ułatwi zarządzanie należącą do miasta siecią MAN Wrocław, usprawniając najważniejsze procesy biznesowe realizowane w sieci". Nie ma tu dokonania, a coś co ma nastąpić czyli "ułatwi zarządzanie usługami". Kiedy spółka pokaże, że ułatwiła, a nie nadal ułatwi od kilku lat?
Dzień Dobry, dziękuję za zadane pytania. Ze względu na długi okres realizacji umowy dotyczącej dostarczenia systemu do paszportyzacji dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przychód wygenerowany dzięki temu kontraktowi jest rozłożony w czasie i od zeszłego roku jest systematycznie wliczany do wyników firmy. Jeśli chodzi o informacje prasowe na temat dokonań Spółki proszę mieć na uwadze, że specyfika tego typu tekstów narzuca ich merytoryczną treść. Wiadomość prasowa może dotyczyć jakiegoś konkretnego wydarzenia, tak zwanego newsa, na przykład faktu podpisania umowy, albo zakończenia wdrożenia. Wydarzeniem takim nie jest na pewno fakt, że u jakiegoś klienta wdrożony przez nas system działa poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem. Opisom działania wdrożonych już rozwiązań służą teksty typu case studies i takie teksty jak najbardziej publikujemy w prasie, są one także dostępne na naszej stronie internetowej: www.suntech.pl Z poważaniem, Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.  

2015-02-20 Na forach publicznych pojawiła się informacja o straconym kontrakcie z Telestradą i o tym, że Telestrada w związku z powyższym szykuje pozew opiewający na kwotę siedmiocyfrową. Czy mogą państwo ustosunkować się do tych informacji?
Dzień Dobry, dziękuję za pytanie. Spółka Suntech nigdy nie była związana żadnym kontraktem z firmą Telestrada. Nie mamy też żadnych informacji, żeby spółka Telestrada szykowała przeciwko spółce Suntech jakikolwiek pozew. W związku z wysoko spekulacyjnym i nieprawdziwym charakterem informacji publikowanych na forum niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki w celu zaprzestania ich rozpowszechniania. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska, Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.  

2014-07-26 Kiedy spółka Suntech zacznie ujawniać z kim podpisuje kontrakty i na jakie kwoty te kontrakty są zawierane? Dotychczas informacje w tej kwestii są bardzo mizerne i jest to bardzo frustrujące a zarazem denerwujące, że spółka giełdowa ukrywa tak ważne informacje dla inwestujących, i dlatego z tego powodu wielu inwestorów nie zainwestuje w spółkę póki będą takie okrojone informacje w stosunku do podpisywanych kontraktów.
Dziękuję za zadane pytanie. Całkowicie rozumiemy głód informacyjny inwestorów i pragnę zapewnić, że Spółka Suntech jest zainteresowana możliwie jak najszerszym informowaniem o swoich poczynaniach. Staramy się ujawniać nazwy klientów, ale najczęściej nie czynimy tego w komunikatach EBI. Jako że w proces sprzedażowy Spółki zaangażowanych jest z reguły wiele podmiotów (klient, partnerzy), ujawnienie nazwy klienta wiąże się z otrzymaniem kilkustopniowej zgody, a proces taki trwa czasami kilka tygodni, a nawet miesięcy. Najczęściej więc w momencie publikacji komunikatu EBI, nie jesteśmy jeszcze w stanie ujawnić nazwy klienta. System przekazywania komunikatów NewConnect nie dysponuje natomiast narzędziem, które umożliwiałoby Spółce ujawnienie nazwy klienta w późniejszym terminie. Spółka podaje zatem do publicznej wiadomości nazwy swoich kontrahentów w publikacjach prasowych. Przykładem jest kontrakt z narodowym operatorem w Pakistanie, firmą PTCL, o którego zawarciu informowaliśmy w EBI z 9 maja 2012 roku, a informacja z nazwą klienta została ujawniona publicznie w komunikacie prasowym z dnia 22 lipca 2013. Kolejnym przykładem jest dostarczenie systemu do paszportyzacji dla sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej. O kontrakcie informowaliśmy w komunikacie EBI z dnia 20 września 2013 roku, a komunikat z nazwą klienta ukazał się w prasie w dniach 27-28 maja 2014 r. Informacji na temat wysokości kontraktów nie ujawniamy z powodu tajemnicy handlowej, do której obligują nas ustalenia z naszymi partnerami i klientami, a także konieczność zabezpieczenia przed działaniami konkurencji. Politykę tę zamierzamy kontynuować. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-06-29 Jakie były powody, że na walnych nie została uchwalona decyzja w sprawie emisji akcji dla nowego inwestora? Kiedy można się spodziewać nowego inwestora w Suntechu i po jakiej cenie będą sprzedane mu akcje?
Dziękuję za zainteresowanie Spółką. Akcjonariusze mniejszościowi blokujący uchwałę na ostatnich obradach walnego zgromadzenia nie podali powodów głosowania przeciwko decyzji w sprawie emisji akcji. Odpowiadając na Pani/Pana drugie pytanie, w kontekście zachowania akcjonariuszy mniejszościowych oraz wyniku głosowania, rozważania na temat pojawienia się nowego inwestora w Spółce są w chwili obecnej bezcelowe. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-06-08 Jeśli do spółki wejdzie nowy inwestor i pozyskacie środki finansowe, na co one zostaną przeznaczone?
Dziękuję za zadane pytanie. Środki pochodzące od inwestora strategicznego miały obejmować wzmocnienie działań sprzedażowo-marketingowych na rynkach zagranicznych oraz wzmocnić potencjał finansowy firmy potrzebny do realizacji większej ilości kontraktów równocześnie, ale w kontekście zachowania akcjonariuszy mniejszościowych na ostatnich obradach walnego zgromadzenia i wyniku głosowania wszelkie rozważania w tym zakresie stają się w tej chwili bezprzedmiotowe. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-06-04 Zarządu Suntech S.A. w uzasadnieniu przeprowadzenia nowej emisji akcji wskazuje m.in. przeprowadzenie nowych inwestycji. Jakie to będą inwestycje? Inwestor strategiczny w chwili objęcia całej emisji stanie się wiodącym akcjonariuszem. Czy znane są plany inwestora wobec spółki?
Dziękuję za zadane pytanie. Nowe inwestycje, które miały być sfinansowane z środków pochodzących od inwestora strategicznego, miały obejmować wzmocnienie działań sprzedażowo-marketingowych na rynkach zagranicznych oraz wzmocnić potencjał finansowy firmy potrzebny do realizacji większej ilości kontraktów równocześnie. W związku z tym Zarząd Suntech uznał, że wprowadzenie inwestora strategicznego znacznie przyspieszy ekspansję zagraniczną Spółki. Propozycja wprowadzenia inwestora została jednak zablokowana przez akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z tym temat nie jest na razie aktualny. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-05-28 Ile w tym oku spółka planuje podpisać nowych kontraktów sieci szerokopasmowej dla miast (przykład Bielsko Biała - taką umowę już Państwo podpisali) i jak to się przełoży na wyniki spółki?
Dziękuję za zainteresowanie Spółką. Rynek inwestycji szerokopasmowych jest rynkiem bardzo nieprzewidywalnym sprzedażowo dla Spółki takiej jak nasza. Ewentualne kontrakty związane z paszportyzacją sieci szerokopasmowych są uzależnione od wielu czynników, na które Suntech nie ma żadnego wpływu, na przykład terminowość realizacji projektów budów sieci. Wszelkie prognozy sprzedażowe w tym zakresie byłyby zatem niewiarygodne i obarczone zbyt dużym prawdopodobieństwem błędu. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-05-24 Kiedy wreszcie spółka spełni pokładane w niej nadzieje odnośnie sprzedaży i zysków? Prezes w jednym z wywiadów mówił, że spółka posiada super nowoczesne rozwiązania, a tu z roku na rok sprzedaż spada i spodziewanych zysków nie widać. Czy nie czas wytłumaczyć się przed akcjonariuszami?
Dziękuję za zadane pytania. Bardzo proszę zapoznać się z ostatnio publikowanymi raportami Spółki za rok 2013 oraz za pierwszy kwartał roku 2014. Oba raporty znajdzie Pan na naszej stronie, pod adresem: www.suntech.pl/pl/inwestorzy/dokumenty/raporty . Publikacje te w szerszym kontekście omawiają poruszane przez Pana zagadnienia. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-03-02 Ile zamierzają Państwo podpisać w tym roku nowych kontraktów krajowych, a ile zagranicznych? Kiedy można spodziewać się przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW?
Dziękuję za zainteresowanie Spółką. W roku bieżącym planujemy podpisanie przynajmniej dwóch nowych kontraktów krajowych oraz przynajmniej dwóch nowych kontraktów zagranicznych. Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że Spółka przeniesie swoje notowania na GPW, jeśli krok taki będzie uzasadniony biznesowo. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-02-16 Wyniki za 2013 r. pokazują ponad 1 mln zł straty. Wielu z inwestorów liczyło na dużo lepszy wynik, o czym świadczy obecny kurs akcji. Czy w roku 2014 zakładają Państwo końcowy bilans roczny już na plusie? Jeśli na plusie, to jakiego wyniku można się spodziewać?
Dziękuję za zadane pytanie. Tak, zakładamy, że bilans za rok 2014 będzie dodatni. Wynika to z porównania rok do roku różnych wskaźników dotyczących planowanych umów. Jeśli chodzi o wynik, nie chcemy natomiast w tej chwili prognozować jego wysokości. Rynek wygląda obiecująco, ale proces sprzedażowy rządzi się swoimi prawami, dlatego podawanie teraz jakichkolwiek twardych liczb na temat wyniku za rok 2014 byłoby spekulacją. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-02-04 Spółka w raporcie rocznym za 2012 rok napisała o zrealizowanym 50% wzroście przychodów z działalności zagranicznej. Napisała również o spodziewanej na 2013 r. podobnej poprawie wyniku na rynkach globalnych. Jaka jest wartość bazowa przychodów z zagranicy za 2011 rok? Czy udało się osiągnąć spodziewany wzrost w roku ubiegłym? Jaki jest aktualny udział w przychodach z działalności zagranicznej?
Dziękuję za zainteresowanie spółką. W swoim pytaniu pisze Pani/Pan o roku 2011, ale domyślam się z kontekstu, że chodzi o rok 2013. Odpowiadam więc na temat roku 2013. Otóż w roku ubiegłym otrzymaliśmy cztery zamówienia zagraniczne, co w porównaniu z ilością podpisanych umów w roku 2012 stanowi wzrost czterokrotny. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży zagranicznej w 2013 roku stanowiły one około 15% ogólnej wartości przychodów, czyli tyle samo, co w roku 2012. Mimo większej ilości podpisanych umów zagranicznych przychody ze sprzedaży zagranicznej były zatem procentowo porównywalne. Zamówienia podpisane w roku 2013 pochodzą od nowych klientów i Spółka liczy na to, że przychody z tytułu nawiązanej współpracy będą rosły. Chcę zwrócić uwagę, że średni czas współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami w Polsce to około 7 lat. Z uwagi na krótki okres obecności na rynkach międzynarodowych, nie mamy analogicznych statystyk o klientach zagranicznych, ale zakładamy, że nie będą one zasadniczo różne od krajowych. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2014-01-30 W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w ramach Akcji Inwestor prosiłbym o obiecany komentarz dotyczący kontraktu związanego z platformą e-commerce. Czy ma ona związek z przedsięwzięciem Invendo o nazwie mlife? (http://www.mlife.pl/pdf/Projekty%20inwestycyjne/Broszura_Rinkhal.pdf)
Szanowny Panie, dziękuję za zadane pytanie. Kontrakt związany z rynkiem e-commerce, który podpisaliśmy w październiku ubiegłego roku, nie ma związku z przedsięwzięciem, o które Pan pyta. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, informuję, że termin ujawnienia bliższych informacji o kontrakcie niestety przesunął się i w tej chwili nadal nie jestem w stanie podać do publicznej wiadomości szczegółów związanych z tą umową. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-12-10 Spółka informowała w raporcie kwartalnym o kilku negocjowanych umowach, z których 2 zostały podpisane w IV kwartale. Czy i kiedy zostaną podpisane pozostałe z "kilku" negocjowanych umów?
Dziękuję za zadane pytanie. W czwartym kwartale 2013 roku nie udało się sfinalizować negocjowanych umów i ich podpisanie przeniosło się na pierwszy kwartał 2014 roku. Jedną z tych umów Spółka już podpisała. Jest to kontrakt z nowym klientem Spółki, chorwackim operatorem należącym do jednej z wiodących grup telekomunikacyjnych w Europie Środkowej. Jeśli chodzi o pozostałe umowy nadal trwają ich negocjacje. Niestety nie jestem w stanie podać konkretnych terminów ich podpisania, gdyż proces sprzedażowy nigdy nie jest w stu procentach przewidywalny. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-12-10 Kiedy Spółka spodziewa się osiągnąć rentowność na sprzedaży usługi w modelu SaaS? Jakiego rzędu przychody miesięczne wystarczą na pokrycie kosztów bieżących projektu? Jaki jest udział procentowy Suntechu w tym przedsięwzięciu?
Dziękuję za zadane pytania. Ich szczegółowość świadczy o dużym zainteresowaniu Spółką, niemniej udzielnie odpowiedzi na te pytania naruszyłoby tajemnicę biznesową i w konsekwencji naraziło Spółkę na straty. Dlatego niestety nie mogę udzielić Pani/Panu oczekiwanych odpowiedzi. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-11-17 Prosiłbym o komentarz dotyczący kosztów związanych z wynagrodzeniami, które widnieją w ostatnim raporcie kwartalnym. Spółka po okresie ograniczania kosztów znowu zaczyna je zwiększać. Widać znaczący wzrost kosztu wynagrodzeń i usług obcych. Wynagrodzenia i płatności na ZUS wzrosły o ok. 10 proc., ZUS o ok. 40 proc., a usługi obce o blisko 35 proc. Z czego to wynika?
Szanowny Panie, dziękuję za zadane pytanie. Spółka kontroluje koszty i są one mniej więcej na poziomie stałym. Zwiększenie kosztów, o które Pan pyta, wynika z fluktuacji między kwartałami. Różnice te głównie wynikają z tytułu dofinansowania w ramach POiG. Całkowity koszt w roku bieżącym nie będzie się jednak znacząco różnił od kosztów roku ubiegłego. Proszę także zwrócić uwagę, że przy takim samym poziomie kosztów Spółka realizuje promocję na rynkach międzynarodowych i obsługuje nowe wdrożenia zagraniczne. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-11-15 Czy kadra zarządzająca w najbliższych dwóch latach zamierza zbywać lub nabywać akcje spółki Suntech?
Dwa lata to dosyć długi horyzont czasowy, dlatego w tej chwili nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Nie wykluczamy, że w tym okresie Zarząd będzie dokonywał transakcji na akcjach. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-11-08 Chciałbym zapytać o postępy w realizacji projektu "Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów". Kiedy Spółka przewiduje zakończenie projektu i czy nadal optymistycznie patrzy na szanse sprzedaży produktu, który powstanie na jego bazie?
Szanowny Panie, Projekt "Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów" realizowany jest zgodnie z planem. Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2014. Jeśli chodzi o szanse sprzedaży nadal oceniamy je optymistycznie. Podstawowym warunkiem likwidacji tzw. białych plam jest budowa sieci szerokopasmowych współfinansowana z środków publicznych. System rozwijany w ramach projektu Opentory jest przygotowywany na potrzeby inwentaryzacji takich sieci i wzbogaci w tym zakresie naszą ofertę rozwiązań inventory. W Polsce i na świecie powstaje obecnie dużo sieci budowanych w ramach partnerstw publiczno-prawnych. Uczestniczymy w takich projektach i widzimy praktyczną potrzebę obsługi tematów rozwijanych w ramach Opentory. Równocześnie, o ile nam wiadomo, na rynku nie pojawił się inny system do paszportyzacji, który podobnie wspierałby procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą sieciową współdzieloną przez wiele podmiotów. Dlatego liczymy, że odpowiedź rynku będzie pozytywna. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-11-07 Jaka jest aktualna struktura przychodów Suntechu z podziałem na sektor telekomunikacyjny i finansowy (banki), a jaka jest oczekiwana struktura przychodów w przyszłości? Ostatnia umowa dotycząca platformy e-commerce wydaje się wchodzeniem w nowe kompetencje. Czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym zleceniu?
Szanowny Panie, struktura przychodów Suntech za rok 2012 wyglądała następująco: 80% przychodów wygenerowała sprzedaż produktów telekomunikacyjnych, a 20% sprzedaż produktów bankowych. Procentowy udział sprzedaży dla sektora telko systematycznie rośnie i trend ten najprawdopodobniej będzie się utrzymywał. Jeśli chodzi o umowę dotyczącą platformy e-commerce, w styczniu 2014 roku planujemy udzielić bliższych informacji na temat tego wdrożenia. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-10-26 Dlaczego spółka nie informuje o wysokościach kontraktów i z kim te kontrakty podpisuje? Czy to się zmieni i kiedy?
Spółka nie informuje o wysokościach kontraktów z powodu tajemnicy handlowej, do której obligują nas ustalenia z naszymi partnerami i klientami, a także kwestie zabezpieczenia przed działaniami konkurencji. Całkowicie rozumiemy głód informacyjny naszych akcjonariuszy, ale proszę zrozumieć także i nas, chcemy być lojalni wobec naszych kontrahentów oraz chronieni przed konkurencją. Polityki takiej nie zamierzamy zmieniać. W odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań na tym forum udzieliliśmy informacji o poziomach cenowych na jakich działamy. Jeśli chodzi o ujawnianie nazw klientów, staramy się to w miarę możliwości robić, aczkolwiek odbywa się to często z dużym opóźnieniem. Przykładem jest kontrakt z narodowym operatorem w Pakistanie, firmą PTCL, o którego zawarciu informowaliśmy w EBI 9 maja 2012 roku. Informacja z nazwą klienta została natomiast przez nas ujawniona publicznie dopiero po zrealizowaniu kontraktu, w komunikacie prasowym z dnia 22 lipca 2013. Sytuacja taka wynika z faktu, że proces otrzymywania zgody na ujawnianie nazw kontrahenta trwa czasami kilka miesięcy i wymaga otrzymania kilkustopniowej zgody. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.  

2013-10-25 Przede wszystkim gratuluję ostatnich sukcesów i podpisania wielu, jak na spółkę, nowych kontraktów. Mam 2 pytania: Czy usługa w modelu SaaS będzie dostępna w Polsce czy na całym świecie i jak Spółka widzi potencjał tego biznesu? Czy uruchomienie chińskojęzycznej wersji strony Sunvizion ma związek z obecnością partnerów Suntechu na tym rynku już teraz czy jest to zapowiedź/przygotowanie do wejścia na ten rynek w przyszłości?
W imieniu Spółki uprzejmie dziękuję za gratulacje. Odpowiadając na pierwsze z zadanych pytań informuję, że usługa SaaS, którą planujemy wkrótce uruchomić, będzie na razie dostępna wyłącznie z Polsce. Jeśli chodzi o potencjał nowej usługi oceniamy go ostrożnie. Z jednej strony duża liczba firm jest potencjalnie zainteresowana tą usługą, z drugiej strony istnieje szereg barier, które utrudniają jej szeroką adaptację. Powstanie chińskojęzycznej wersji naszej strony produktowej SunVizion ma związek z prowadzonym rozpoznaniem na tamtym rynku i potencjalną współpracą z chińskimi firmami. Suntech współpracował z chińską firmą ZTE przy zrealizowanym kontrakcie dla narodowego operatora w Pakistanie. Celem Spółki jest kontynuacja tej współpracy i rozszerzanie sieci partnerskiej na chińskim rynku o innych partnerów. Prowadzimy rozpoznawcze rozmowy z dwoma partnerami, chcielibyśmy także zainteresować naszymi produktami firmy-partnerów z sieci Esri, tak aby powielić model współpracy z Europy i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że rynek chiński jest bardzo specyficzny, potrzebuje dużo czasu, a perspektywy szerszego na nim zaistnienia mają długi horyzont czasowy. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.  

2013-10-15 W momencie debiutu Suntech informował,że celem jest osiągnięcie pokrycia 100 % kosztów stałych za pomocą umów serwisowych tj. przewidywalnych i powtarzalnych. Jak sytuacja wygląda obecnie? Czy udało się spełnić zapowiedzi? Jeśli nie, to w jakim stopniu to się udało i ew. kiedy Suntech spodziewa się osiągnięcia celu z debiutu?
W związku ze zmianą strategii firmy w 2011 roku cel osiągnięcia100% pokrycia kosztów stałych z umów serwisowych zszedł na dalszy plan wobec projektu zbudowania globalnej sieci partnerów, umacniania marki produktu i skokowego wzrostu liczby podpisywanych umów z klientami. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że od momentu debiutu Spółki sytuacja rynkowa zmieniła się znacząco, zdecydowanie wzrosły oczekiwania klientów co do obniżenia kwot stałych umów serwisowych, spadła też chęć do zawierania długoterminowych umów serwisowych. Dodatkowo zmiana modelu biznesowego zakłada przekazywanie większości odpowiedzialności za serwis do partnerów i pozostawienie po stronie Suntech serwisu producenckiego oprogramowania. Nowy model daje szansę na większą sprzedaż, ale z procentowo mniejszymi wpływami z serwisu. Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu