pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-10-26 Na jednym z forum pojawiają się wpisy o trudnej sytuacji płynnościowej spółki. Czy to prawda, że spółka ma zamiar emitować akcje za już pożyczone spółce pieniądze?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Czy spółka może ujawnić plany emisji akcji w przypadku gdy uchwały na najbliższe NWZA zostaną uchwalone?(patrząc na akcjonariat raczej będą uchwalone). Jest tam uchwała o emisji bez PP co w momencie właśnie trwających zapisów na akcje jest sporym zaskoczeniem dla inwestorów. Wygląda to trochę tak, że kupujemy akcje w ciemno z potencjalnym ryzykiem, że np. za 3 tygodnie zarząd postanowi wyemitować kolejne akcje jeszcze taniej(nominał 20gr). Dlatego jako akcjonariusz proszę o jasne przedstawienie co kryje się za uchwałą o emisji akcji na najbliższym NWZA. Kiedy będzie emisja i jaka będzie cena emisyjna(przedział)?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Do poprzedniej odpowiedzi: Przy tak niskiej płynności(przed splitem) trudno było wyjść z akcji bez większych strat- to odnośnie dostosowania portfela przed nadchodzącą emisją z PP(bez notowań tych ostatnich). Czy główni akcjonariusze (w tym prezes) obejmą akcje? Jeżeli nie to czy rynek pozna szczegóły transakcji sprzedaży praw poboru(cena i ilość)?
Objęcie akcji to indywidualna sprawa każdego akcjonariusza, dlatego trudno jest mi się ustosunkować do tego pytania. Działając w zgodzie art. 160 i art. 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rynek jest informowany o wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych Spółki przez Pana Piotra Czajkowskiego (Prezes Zarządu) i Pana Marcina Kończyło (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych), którzy łącznie posiadają 72,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przepisy te dotyczą również sprzedaży praw poboru. 

2010-10-12 Czy prawa poboru będą wprowadzone do obrotu na rynku? Jeżeli tak się nie stanie, proszę o wytłumaczenie dlaczego.
Jak rozumiem pytanie dotyczy notowania praw poboru akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje walne zgromadzenie. Zgodnie z postanowieniami art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych, dnia 14.07.2010 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16.08.2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Sobet S.A. Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W związku z faktem, iż żaden z Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu nie skorzystał z ww. przepisu zgłaszając projekt w zakresie wprowadzenia praw poboru akcji serii D do obrotu, powzięte zostały uchwały o treściach – w opinii obecnych na NWZ Akcjonariuszy - optymalnych dla wszystkich Akcjonariuszy i dla Spółki. Według Emitenta cena emisyjna akcji serii D ustalona na poziomie 1,00 PLN jest znacznym przywilejem dla dotychczasowych akcjonariuszy. Niezależnie od tego Spółka na ponad 2 miesiące przed dniem ustalenia prawa poboru opublikowała protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego wynika, iż prawa poboru nie będą notowane w ASO. W opinii Emitenta jest to wystarczająca ilość czasu, aby dostosować portfel papierów wartościowych uwzględniając fakt emisji akcji Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawem poboru). 

2010-08-23 Czy główni akcjonariusze spółki sprzedają akcje na NC?
Akcje serii A, które są w posiadaniu Pana Marcina Kończyło oraz Pana Piotra Czajkowskiego (w sumie 72,9% głosów na WZ) nie są dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Nie mogą one zatem być przedmiotem sprzedaży na tym rynku. 

2010-04-22 Czy spółka planuje jakieś dzialania wspierające płynność? Może split? Albo skup akcji?
Tak, Spółka planuje split w stosunku 1:5. Przedmiotowa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została powzięta dnia 16.08.2010 r. Jej treść wraz z całym protokołem z WZ dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu