pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-10-26 Na jednym z forum pojawiają się wpisy o trudnej sytuacji płynnościowej spółki. Czy to prawda, że spółka ma zamiar emitować akcje za już pożyczone spółce pieniądze?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Czy spółka może ujawnić plany emisji akcji w przypadku gdy uchwały na najbliższe NWZA zostaną uchwalone?(patrząc na akcjonariat raczej będą uchwalone). Jest tam uchwała o emisji bez PP co w momencie właśnie trwających zapisów na akcje jest sporym zaskoczeniem dla inwestorów. Wygląda to trochę tak, że kupujemy akcje w ciemno z potencjalnym ryzykiem, że np. za 3 tygodnie zarząd postanowi wyemitować kolejne akcje jeszcze taniej(nominał 20gr). Dlatego jako akcjonariusz proszę o jasne przedstawienie co kryje się za uchwałą o emisji akcji na najbliższym NWZA. Kiedy będzie emisja i jaka będzie cena emisyjna(przedział)?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Do poprzedniej odpowiedzi: Przy tak niskiej płynności(przed splitem) trudno było wyjść z akcji bez większych strat- to odnośnie dostosowania portfela przed nadchodzącą emisją z PP(bez notowań tych ostatnich). Czy główni akcjonariusze (w tym prezes) obejmą akcje? Jeżeli nie to czy rynek pozna szczegóły transakcji sprzedaży praw poboru(cena i ilość)?
Objęcie akcji to indywidualna sprawa każdego akcjonariusza, dlatego trudno jest mi się ustosunkować do tego pytania. Działając w zgodzie art. 160 i art. 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rynek jest informowany o wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych Spółki przez Pana Piotra Czajkowskiego (Prezes Zarządu) i Pana Marcina Kończyło (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych), którzy łącznie posiadają 72,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przepisy te dotyczą również sprzedaży praw poboru. 

2010-10-12 Czy prawa poboru będą wprowadzone do obrotu na rynku? Jeżeli tak się nie stanie, proszę o wytłumaczenie dlaczego.
Jak rozumiem pytanie dotyczy notowania praw poboru akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje walne zgromadzenie. Zgodnie z postanowieniami art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych, dnia 14.07.2010 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16.08.2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Sobet S.A. Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W związku z faktem, iż żaden z Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu nie skorzystał z ww. przepisu zgłaszając projekt w zakresie wprowadzenia praw poboru akcji serii D do obrotu, powzięte zostały uchwały o treściach – w opinii obecnych na NWZ Akcjonariuszy - optymalnych dla wszystkich Akcjonariuszy i dla Spółki. Według Emitenta cena emisyjna akcji serii D ustalona na poziomie 1,00 PLN jest znacznym przywilejem dla dotychczasowych akcjonariuszy. Niezależnie od tego Spółka na ponad 2 miesiące przed dniem ustalenia prawa poboru opublikowała protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego wynika, iż prawa poboru nie będą notowane w ASO. W opinii Emitenta jest to wystarczająca ilość czasu, aby dostosować portfel papierów wartościowych uwzględniając fakt emisji akcji Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawem poboru). 

2010-08-23 Czy główni akcjonariusze spółki sprzedają akcje na NC?
Akcje serii A, które są w posiadaniu Pana Marcina Kończyło oraz Pana Piotra Czajkowskiego (w sumie 72,9% głosów na WZ) nie są dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Nie mogą one zatem być przedmiotem sprzedaży na tym rynku. 

2010-04-22 Czy spółka planuje jakieś dzialania wspierające płynność? Może split? Albo skup akcji?
Tak, Spółka planuje split w stosunku 1:5. Przedmiotowa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została powzięta dnia 16.08.2010 r. Jej treść wraz z całym protokołem z WZ dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu