pb.pl

Pytania dotyczące spółki SOFTBANK

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-10-27 czy utworzono już spółkę z Adesso
Spółka adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem została formalnie zarejestrowana 14.09.2020. 

2012-09-27 Czy kupujecie Zeto Białystok?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-02 Dlaczego są ignorowane przez prezesa uchwały walnego dotyczące skupu akcji? Czytam, że spółka zamierza emitować akcje. Czy to jakaś paranoja? Miało być wezwanie na akcje Asseco Poland, a państwo ogłaszacie wezwanie ale na akcje Sygnity. Czy panujecie nad tym, bo mi wygląda raczej na miotanie się z państwa strony, a nie rzeczowe i rozsądne kierowanie spółką? Kiedy zmienicie prezesa na kogoś odpowiedzialnego?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-27 Czy w ramach prowadzonych projektów akwizycyjnych spółka planuje również przejąć mniejsze podmioty działające na rynku polskim, a w szczególności spółki działające w obszarze informatyzacji banków tj. B3System, Macrologic, Web Innoraz oraz Infovide-Matrix?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-03 Mam pytanie do spółki związane z jej inwestycją w spółkę notowaną na rynku NC - chodzi mianowicie o InteliWise. W ostatnich tygodniach kurs ITL bardzo zniżkował, a trend spadkowy na walorach tej firmy trwa od wielu miesięcy. Ostatnio ITL poinformowała o likwidacji swojej spółki zależnej w USA, co nie zostało dobrze odebrane przez rynek, ale stanowi element zmiany strategii tej firmy. Jak te zmiany ocenia Asseco? Czy Asseco aktywnie uczestniczy w działaniach operacyjnych ITL? Czy posiadanie 500 tys. akcji ITL ma dla Asseco znaczenie, czy wartość tej inwestycji (wg obecnego kursu poniżej 500 tys. zł) nie ma dla spółki żadnego znaczenia i strata nawet całego zainwestowanego kapitału nie będzie miała dla spółki większego znaczenia? Jak Asseco ocenia strategiczne decyzje ITL związane z likwidacją spółki w USA i przejściem do modelu działania w tzw. chmurze? Będę wdzięczny za wyczerpujące wypowiedzi. Jednocześnie życzę spółce namacalnych sukcesów w 2012 roku.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-08 Dlaczego pan prezes Góral ignoruje rynek? Z oceny jaką mu wystawia rynek (widać to po cenie akcji jego spółki) widać,że nie została zaakceptowana jego polityka(niszczy akcjonariuszy asseco poland, korzystają za to inne kupione spółki-patrz wypowiedz analityka BRE). Czy pan Góral po tym jak dostał dwóję od rynku, zamierza zmienić swoją politykę?
Długoterminowa polityka rozwoju Grupy Asseco zakłada z jednej strony rozwój organiczny (pozyskiwanie nowych klientów, kontraktów, rozwój oprogramowania) z drugiej zaś wzrost poprzez przejęcia. Strategia ta ma na celu zwiększenie wzrostu wartości akcji dla Akcjonariuszy. Polityka zakłada również coroczny podział zysku, mieszczący się w widełkach 10% - 40% wypracowanego zysku netto. Wypłacana dywidenda rok do roku wzrasta zarówno nominalnie, jak i w przeliczeniu na jedną akcję. (Za rok 2010 wypłacono 139,6 mln PLN, co stanowiło 1,8 PLN na jedną akcję). Optymalizacja kosztowa, wzrost współpracy wewnątrz Grupy, wspomaganie inicjatyw Cross-Sellingowych, budowanie wiodącej pozycji w regionie przekładają się na umacnianie fundamentalnych wyników. Spółka nie ma wpływu na zachowanie kursu, wysoce skorelowane z obecną sytuacją rynkową, spowodowaną chociażby obniżeniem ratingu Stanów Zjednoczonych. Zarząd Asseco Poland jest skoncentrowany na dostarczeniu jak najlepszych wyników finansowych, pogłębiających zaufanie inwestorów. 

2011-07-22 Czy jest szansa na przyśpieszenie terminu ogłoszenia raportu za pierwsze półrocze 2011r oraz czy można spodziewać się wzrostu dochodu netto rok do roku i kwartał do kwartału?
Raport za pierwsze półrocze 2011 roku będzie opublikowany w piątek 26 sierpnia 2011 roku. Nie planujemy przyspieszenia jego wydania. Niestety nie mogę odnieść się do części pytania dotyczącej zysku netto. Mogę jedynie powiedzieć, że Zarząd Asseco Poland jest zadowolony z wyników za Q2 2011. Analizując wyniki rok do roku proszę pamiętać, że w Q2 2010 były wydarzenia jednorazowe. Skorygowany o wydarzenia jednorazowe wynik netto w Q2 2010 roku wyniósł 83,4 mln zł, także z taką wartością należy porównywać wyniki za Q2 2011. Pozdrawiam, Katarzyna Drewnowska  

2011-05-20 Proszę o informację czy Zarząd jako przedstawiciel akcjonariuszy, dbający o ich interesy, ma wizję zwiększenia wartości akcji spółki? Czy w obliczu obecnych spadków spółka planuje wykup swoich akcji?
Spółka nie planuje wykupu swoich akcji. Asseco koncentruje się na wypracowywaniu dobrych wyników finansowych oraz konsekwentnej realizacji strategii wzrostu przychodów ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. Realizujemy także strategię budowy pierwszej globalnej firmy informatycznej z polskimi korzeniami. Pozdrawiam, Katarzyna Drewnowska 

2011-05-13 W wywiadzie dla Parkietu prezes Góral stwierdził "Firma nie jest na sprzedaż, choć przyznaję, że otrzymujemy takie oferty" Czy ta odpowiedź dotyczy tylko udziału pana Górala czy wypowiedź była w imieniu wszystkich znaczących akcjonariuszy ?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-03 Podczas ostatniej emisji akcji prezes Góral wspominał o zainteresowaniu nowymi akcjami funduszy izraelskich. Czy ostatecznie fundusze te zakupiły akcje Asseco i informacja ta nie miała na celu wykreowanie popytu na nowe akcje?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-03 Dlaczego 7 grudnia prezes Góral poinformował inwestorów że dual listing na Nasdaq nie będzie wiązał się z nową emisją akcji, a już 19 stycznia na rynku pojawił się komunikat że bardziej opłacalny będzie dual listing z nową emisją. Czy to jest poważne traktowanie inwestorów ?
Asseco Poland wciąż nie podjęło decyzji w jaki sposób będzie notowane na NASDAQ. Analizujemy wszystkie "za" i "przeciw" dwóch branych przez nas pod uwagę scenariuszy. Pierwszy z nich zakłada zmianę nazwy notowanej na NASDAQ spółki zależnej Formula Systems na Asseco Systems. Drugi scenariusz zakłada notowanie Asseco Poland na NASDAQ, co wiązałoby się z emisją. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do sposobu zaistnienia na NASDAQ. Na obecną chwilę wydaje się bardziej prawdopodobny pierwszy scenariusz. W wywiadzie dla REUTERS prezes zapowiedział, że do końca marca powinniśmy podjąć decyzję, co do sposobu notowania. Na pewno poinformujemy inwestorów o wybranym scenariuszu. Katarzyna Drewnowska, Dyrektor działu PR i Relacji Inwestorskich 

2011-02-24 7 grudnia prezes Góral poinformował inwestorów, że dual listing na Nasdaq nie będzie wiązał się z dodatkową emisją akcji. Skąd ma pochodzić suma 200 mln dolarów jako środki na potencjalne przejęcia w USA, którą w ostatnich dniach wymienił prezes Góral?
Cała Grupa Asseco (łącznie z Formula Systems) jest w stanie przeznaczyć od 200 do 250 mln USD na akwizycje. Są to środki odłożone na rachunkach bankowych i dostępne linie kredytowe.  

2011-02-21 Co sie dzieje złego w spółce,że akcje pikują, dlaczego niektórzy wcześniej wiedzą od innych? Tak jak było kiedyś z zakupem spółki Formuła.
(brak odpowiedzi) 

2011-02-21 Co się dzieje złego w spółce,że akcje pikują, dlaczego niektórzy wcześniej wiedzą od innych? Tak jak było kiedyś z zakupem spółki Formuła.
Nie są znane nam powody, które uzasadniałyby zaistniały spadek akcji Asseco Poland. Spółka ma mocne fundamenty, wypracowuje dobre wyniki finansowe, a perspektywy dalszego rozwoju są optymistyczne. Katarzyna Drewnowska Dyrektor działu PR i Relacji Inwestorskich 

2011-02-18 Przed emisją akcji prezes wypowiadał się, że jedną z przyczyn spadku kursu jest posiadanie akcji własnych przez ACP. Czy prezes mógłby skomentować również obecne spadki skoro robił to przed emisją ?
Nie są znane nam powody, które uzasadniałyby zaistniały spadek akcji Asseco Poland. Spółka ma mocne fundamenty, wypracowuje dobre wyniki finansowe, a perspektywy dalszego rozwoju są optymistyczne. Katarzyna Drewnowska Dyrektor działu PR i Relacji Inwestorskich 

2010-12-29 Czy prawdą jest, że ACP nie złożyło oferty na COIG? Jeżeli tak, to jak ten fakt ma się do wypowiedzi prezesa z dnia 8 grudnia, kiedy zapewniał że ACP złozy ofertę na COIG.(źródło stooq.com)
Asseco Poland nie złożyło oferty wiążącej na zakup spółki COIG. Asseco złożyło do Ministerstwa jedynie pismo, w którym poinformowało że rezygnuje ze złożenia wiążącej oferty na zakup COIG oraz dziękuje za możliwość przeprowadzenia badania spółki. W związku z tym że pismo wpłynęło w zamkniętej kopercie, Ministerstwo poinformowało o wpłynięciu oferty z Asseco. Katarzyna Drewnowska Head of PR&IR 

2010-12-13 Do kiedy będą notowane prawa do akcji i kiedy te akcje zostaną przyznane?
Czekamy na rejestrację akcji nowej emisji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Nie mamy konkretnej daty rejestracji jednak mamy nadzieję, że nastąpi to w ciągu najbliższych kilku dni. Pozdrawiam, Katarzyna Drewnowska Head of IR&PR 

2010-11-30 W wywiadach prezes często powtarza że akcje spółki są niedowartościowane przez rynek. Proszę o informację, kiedy po raz ostatni prezes zakupił akcje Asseco.
Zaangażowanie Prezesa w Asseco Poland wynosi 10,4%. Wszelkie informacje dotyczące transakcji osób zarządzających znajdują się w komunikatach bieżących zamieszczonych na stronie www.inwestor.asseco.pl.  

2010-10-24 Wydaje mi się, że słono przepłaciliście Państwo za Formula Systems. Nie lepiej było kupić np. kawałek indyjskiego Satyam? Spółka jest tania jak barszcz i praktycznie pod każdym względem bije FS na głowę.
W ocenie transakcji proszę wziąć pod uwagę fakt, że w grupie Formuli jest ponad 110 mln USD, które możemy przeznaczyć na inwestycje. Na samą transakcję nie należy jedynie patrzeć poprzez wskaźniki. Dzięki Formuli Asseco będzie miało dostęp do unikalnego know-how, czy światowych innowacji. Asseco wchodzi na nowe perspektywiczne rynki. 

2010-09-22 Czy dotychczasowi akcjonariusze ACP w nowej emisji będą mogli liczyć na preferencyjną cenę nowych akcji podobnie jaką otrzymali akcjonariusze Formula Systems od ACP ?
Dzień dobry, intencją zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J przed dniem prawa poboru. Dzień prawa poboru został ustalony na 18 października. Informację dotyczącą ceny podamy w odrębnym komunikacie. Przed podjęciem uchwały o cenie emisyjnej spółka nie może podawać jej wartości. Z poważaniem, Katarzyna Drewnowska, Dyrektor działu PR i Relacji Inwestorskich  

2010-09-20 Na konferencji prezentującej zakup Formula Systems prezes Góral wspominał o zainteresowaniu akcjami ACP Black Rock oraz potencjale funduszy izraelskich. Dlaczego emisja nie jest skierowana do tych podmiotów?
Planowana emisja będzie przeprowadzona w ramach kapitału docelowego. Zgodnie ze statutem Asseco Poland emisja będzie przeprowadzona z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

2010-09-08 W jakim kwartale przychody przejmowanego przedsiębiorstwa Formula Systems będą wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu spólki Asseco Poland?
Witam, Transakcja zakupu akcji spółki Formula Systems zostanie sfinalizowana po spełnieniu warunków zawartych w umowie zakupu (tj. wyrażenia zgody przez WZA sprzedającego na www transakcję). WZA powinno zostać zwołane nie później niż 35 dni po dacie podpisania umowy. Istnieją więc przesłanki że wyniki spółki Formula Systems będą konsolidowane przez część 4 kwartału 2010 roku. Z poważaniem Bartłomiej Drywa Investor Relations Manager 

2010-06-24 Witam, Czy Asseco wezmie udzial w licytacji TETY? Polscy akcjonariusze byli by zadowoleni z takiego przejecia. Co wiecej mozna zaproponowac bezgotowkowa zaplate/zamiane akcjami spolki Asseco. Pomoze to zwiekszyc zasieg uslu i klientow - nie oddajac ich i tak silnej konkurencji.
Witam, rynek rozwiązań ERP w ramach Grupy Kapitałowej Asseco jest obsługiwany przez spółkę Asseco Business Solutions. Pytanie to należ więc skierować do ww spółki. z poważaniem Bartłomie Drywa Investor Relations Manager 

2010-04-14 Dlaczego, wobec deklaracji zarządu o możliwości finansowania rozwoju poprzez dług, spółka decyduje się na bardzo drogie dla akcjonariuszy rozwiązanie polegające na emisji dodatkowych akcji. Nadmienię, że jednoczesne umorzenie akcji własnych nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Kontynuując rozwój poprzez nowe emisje, a nie z wykorzystaniem możliwości innego finansowania rozwoju, spółka traci zaufanie akcjonariuszy. Jeżeli projekty przejęć realizowane przez spółkę są rentowne jedynie dlatego, że w ich finansowaniu nie jest uwzględniany koszt pieniądza to są to złe projekty.
Witam, Zarząd spółki od momentu nabycia akcji własnych deklarował publicznie, iż stanowić będą one źródło finansowania przyszłych akwizycji. Na chwilę obecną finansowanie długiem pozostaje jedynie alternatywą. z poważaniem Bartłomiej Drywa Investor Relations Manager 

2010-04-14 Dlaczego spółka nie umorzy wszystkich posiadanych przez siebie akcji własnych. Korzyści związane z poprawą wskaźników wyliczanych na jedną akcje oraz ograniczenie ryzyka ewentualnej podaży akcji własnych jest niezaprzeczalne i powinno spowodować lepsze postrzeganie spółki przez rynek (obecnie spółka ewidentnie traci zaufanie rynku).
Witam, zgodnie z postanowieniami NWZA z 2008 roku zarząd w drodze uchwały może podwyższyć kapitał zakładowy w ramach określonego kapitału docelowego i równoczeńnie umorzyć taką samą liczbę akcji własnych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarządu spółki akcje własne stanowią źródło finansowania dalszego rozwoju. W dniu dzisiejszym spółka upubliczniła prospekt emisyjny akcji nowej emisji. Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie www.inwestor.asseco.pl z poważaniem Bartłomiej Drywa Investor Relation Manager 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu