pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-12 Pomimo dobrych wiadomości ze strony Spółki, wartość akcji systematycznie spada. Czy Zarząd zamierza podjąć jakieś kroki w strone poprawienia płynności oraz godziwej wyceny akcji Spółki?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-30 Jaki kierunek rozwoju obierze Spółka jeżeli chodzi o wyszukiwarkę semantyczną? Spółka informowała o pracach nad stworzeniem zaawansowanej wyszukiwarki semantycznej leków dla firmy UBM Medica. Czy oprócz branży medyczno/farmaceutycznej istnieją również inne potencjalne rynki zainteresowane tym produktem? Pozdrawiam
Wyszukiwarka Semantyczna jest uniwersalnym rozwiązaniem i może mieć różnorodne zastosowania zależne od źródła danych, z którego korzysta. W przypadku projektu dla UBM Medica źródłem danych jest sformalizowana baza danych. W praktyce w takim przypadku zapytania zadane przez użytkownika w języku naturalnym są tłumaczone na język SQL celem odpytania bazy danych. W chwili obecnej spółka przygotowuje się do wprowadzenia podobnego produktu dla sklepów internetowych – użytkownik zamiast korzystać z tradycyjnej wyszukiwarki będzie mógł zadać pytanie w języku naturalnym np. „pokaż mi zmywarki wolnostojące w kolorze srebrnym o szerokości 45 cm w cenie niższej niż 1500 PLN”. Takie podejście daje sklepowi internetowemu (i jego użytkownikowi) lepsze narzędzie wyszukiwawcze w porównaniu z tradycyjną wyszukiwarką ograniczoną do przeszukiwania wg kilku z góry zdefiniowanych pól. Źródłem danych wyszukiwarki semantycznej mogą być również niesformalizowane pliki tekstowe (np. dokumenty elektroniczne w firmowych intranetach lub w Internecie) – na dziś rozwiązane to jest wykorzystywane jako uzupełniające źródło informacji dla Wirtualnego Doradcy, jednak Spółka przygotowuje dedykowany produkt dla przeszukiwania firmowych zasobów (np. intranetów). Pozdrawiam Maciej Stanusch 

2011-03-26 Czy Spółka, w związku ze znacznym spadkiem płynności akcji, zamierza poczynić jakieś kroki w stronę jej poprawienia (np. split akcji)? Zmniejszenie płynności akcji, na pewno nie jest zachęcające dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować w papiery Spółki.
Na dzień dzisiejszy spółka nie planuje splitu akcji. Ewentualna decyzja co do działań zmierzających do poprawy płynności akcji zostanie podjęta pod koniec drugiego kwartału 2011. Z wyrazami szacunku Maciej Stanusch, Prezes Zarządu 

2011-02-15 Spółka poinforomowała o prowadzonych rozmowach handlowych z potencjalnymi klientami z Rosji i Ukrainy. Kiedy akcjonariusze mogą spodziewać się podpisania pierwszych umów? Czy rosyjskojęzyczny chatterbot funkcjonuje już u któregoś z klientów? Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
Spółka rozpoczęła działania w zakresie sprzedaży rosyjskojęzycznego Wirtualnego Doradcy w miesiącu lutym 2011. Cykle sprzedaży tego typu rozwiązań są bardzo zróżnicowane. Z doświadczeń na polskim rynku wiemy, że najczęściej procesy sprzedażowe na taki produkt trwają od 3-12 miesięcy. Spóła spodziewa się podpisania pierwszych kontraktów na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2011. Pierwszy Wirtualny Doradca został zrealizowany dla klienta z Polski, działającego na terenie Rosji. Produkt został ukończony i skonfigurowany i czeka na uruchomienie na rosyjskojęzycznych stronach WWW klienta. Spółka prowadzi również rozmowy ze swoimi innymi aktualnymi klientami, którzy prowadzą działalność na terenie Rosji i Ukrainy celem implementacji rosyjskojęzycznej wersji Wirtualnego Doradcy. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Stanusch, Prezes Zarządu 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu