pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-12 Pomimo dobrych wiadomości ze strony Spółki, wartość akcji systematycznie spada. Czy Zarząd zamierza podjąć jakieś kroki w strone poprawienia płynności oraz godziwej wyceny akcji Spółki?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-30 Jaki kierunek rozwoju obierze Spółka jeżeli chodzi o wyszukiwarkę semantyczną? Spółka informowała o pracach nad stworzeniem zaawansowanej wyszukiwarki semantycznej leków dla firmy UBM Medica. Czy oprócz branży medyczno/farmaceutycznej istnieją również inne potencjalne rynki zainteresowane tym produktem? Pozdrawiam
Wyszukiwarka Semantyczna jest uniwersalnym rozwiązaniem i może mieć różnorodne zastosowania zależne od źródła danych, z którego korzysta. W przypadku projektu dla UBM Medica źródłem danych jest sformalizowana baza danych. W praktyce w takim przypadku zapytania zadane przez użytkownika w języku naturalnym są tłumaczone na język SQL celem odpytania bazy danych. W chwili obecnej spółka przygotowuje się do wprowadzenia podobnego produktu dla sklepów internetowych – użytkownik zamiast korzystać z tradycyjnej wyszukiwarki będzie mógł zadać pytanie w języku naturalnym np. „pokaż mi zmywarki wolnostojące w kolorze srebrnym o szerokości 45 cm w cenie niższej niż 1500 PLN”. Takie podejście daje sklepowi internetowemu (i jego użytkownikowi) lepsze narzędzie wyszukiwawcze w porównaniu z tradycyjną wyszukiwarką ograniczoną do przeszukiwania wg kilku z góry zdefiniowanych pól. Źródłem danych wyszukiwarki semantycznej mogą być również niesformalizowane pliki tekstowe (np. dokumenty elektroniczne w firmowych intranetach lub w Internecie) – na dziś rozwiązane to jest wykorzystywane jako uzupełniające źródło informacji dla Wirtualnego Doradcy, jednak Spółka przygotowuje dedykowany produkt dla przeszukiwania firmowych zasobów (np. intranetów). Pozdrawiam Maciej Stanusch 

2011-03-26 Czy Spółka, w związku ze znacznym spadkiem płynności akcji, zamierza poczynić jakieś kroki w stronę jej poprawienia (np. split akcji)? Zmniejszenie płynności akcji, na pewno nie jest zachęcające dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować w papiery Spółki.
Na dzień dzisiejszy spółka nie planuje splitu akcji. Ewentualna decyzja co do działań zmierzających do poprawy płynności akcji zostanie podjęta pod koniec drugiego kwartału 2011. Z wyrazami szacunku Maciej Stanusch, Prezes Zarządu 

2011-02-15 Spółka poinforomowała o prowadzonych rozmowach handlowych z potencjalnymi klientami z Rosji i Ukrainy. Kiedy akcjonariusze mogą spodziewać się podpisania pierwszych umów? Czy rosyjskojęzyczny chatterbot funkcjonuje już u któregoś z klientów? Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
Spółka rozpoczęła działania w zakresie sprzedaży rosyjskojęzycznego Wirtualnego Doradcy w miesiącu lutym 2011. Cykle sprzedaży tego typu rozwiązań są bardzo zróżnicowane. Z doświadczeń na polskim rynku wiemy, że najczęściej procesy sprzedażowe na taki produkt trwają od 3-12 miesięcy. Spóła spodziewa się podpisania pierwszych kontraktów na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2011. Pierwszy Wirtualny Doradca został zrealizowany dla klienta z Polski, działającego na terenie Rosji. Produkt został ukończony i skonfigurowany i czeka na uruchomienie na rosyjskojęzycznych stronach WWW klienta. Spółka prowadzi również rozmowy ze swoimi innymi aktualnymi klientami, którzy prowadzą działalność na terenie Rosji i Ukrainy celem implementacji rosyjskojęzycznej wersji Wirtualnego Doradcy. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Stanusch, Prezes Zarządu 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu