pb.pl

Pytania dotyczące spółki MNI

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-06-23 Jestem posiadaczem waszych akcji. Co dalej? Bardzo proszę o odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2015-03-02 Czy w tym MNI jeszcze jest ktoś? Czy tylko komornik lata?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-17 Dlaczego spółka zależna MNI Telecom skupuje akcje w okresie zamkniętym przed 4Q? Nie mieli czasu w normalnym okresie kupić?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-11 Dlaczego na dywidendy żal wydać pieniążki, a na skup nie (notorycznie przekraczana jest średnia z 20 sesji oraz zdarzają się jakieś sesje "ratowane")? Przecież to łamanie zasad skupu.
(brak odpowiedzi) 

2011-10-14 Jak należy traktować wypowiedzi Prezesa odnośnie przewidzianych dywidend (30% zysku)- czy to oficjalne prognozy czy nie. Niedawno zmieniliście statut z możliwością wypłaty zaliczkowej dywidendy - to będzie ta dywidenda czy zmienialiście tylko od tak sobie?
(brak odpowiedzi) 

2011-10-04 Dlaczego skup nie bierze maksymalnych ilości. Czyżby akcje były zbyt drogie?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-17 Czy niedługo poznamy szczegóły na temat uchwalonego niedawno skupu - chodzi konkretnie kiedy ma on ruszyć - tydzień, miesiąc,kwartał, pół roku, rok?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-22 Dotychczas nie ma żadnych informacji na temat dywidendy z podziału zysku za rok 2010. Proszę o informacje w tym zakresie.
Wobec powstałych wątpliwości dotyczących polityki dywidendowej Spółki, Zarząd MNI S.A. niniejszym informuje: W dniu 30 czerwca 2011 roku Zarząd podjął uchwałę o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zmianę treści uchwały o sposobie pokrycia straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym MNI S.A. za rok 2010 i wypłacie dywidendy (pkt. 7.c. proponowanego porządku obrad) poprzez odstąpienie od głosowania nad wypłatą dywidendy. Decyzja ta była podyktowania udziałem Spółki w procesach konsolidacji rynku telekomunikacyjnego i zamierzonymi akwizycjami. Jednoczesna akwizycja oraz wypłata dywidendy są biznesowo nieuzasadnione. Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w trakcie Walnego Zgromadzenia i załączony do jego protokołu. Jednocześnie, na tym samym Walnym Zgromadzeniu została podjęta uchwała nr 15 w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwalona zmiana polegała na dodaniu paragrafu 16 (1) zawierającego upoważnienie dla Zarządu do wypłaty na rzecz akcjonariuszy (za zgodą Rady Nadzorczej) zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego jak też upoważnienie Zarządu do wypłaty dywidendy w formie rzeczowej. Zmiany te zostały przyjęte celem uzupełnienia Statutu, który zgodnie z dotychczasowym brzmieniem uniemożliwiał wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. Zarząd jest zainteresowany posiadaniem takiej możliwości prawnej, gdyż w przypadku nie zrealizowania w roku 2011 zamierzonych celów akwizycyjnych, będzie on miał możliwość kontynuowania przyjętej polityki dywidendowej, bez konieczności czekania na zakończenie kolejnego roku obrotowego i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.  

2011-06-21 Zostało 8 dni (ustawowy termin) do Walnego zebrania a my dalej nie poznaliśmy pełnej treści Uchwał. W przedstawionych do tej pory projektach uchwał brakuje m.in. cen maksymalnych skupu, ceny warrantów dla instytucji finansowych, wielkości emisji warrantów
(brak odpowiedzi) 

2010-08-02 Dzien Dobry! Na poczatek mam krotkie pytanie: co sie dzieje ze sporem na linii MNI - TVP? Doprecyzowujac: czy jest szansa na porozumienie, czy sprawa jednak skonczy sie w sadzie, czy zrezygnowano juz z tych pieniedzy?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-29 Czy w kręgu Państwa zainteresowań znajduje się notowana na NewConnect spółka e-Muzyka?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-29 MNI od jakiegoś czasu zapowiada wchłonięcie ppwk (mając zaledwie 15% akcji). Czy przy tak małej ilości akcji można podejmować takie decyzje (czy do podejmowania takich decyzji potrzebne jest co najmniej 50 % udziałów w przedsiębiorstwie)?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-28 Niedawno MNI stało się posiadaczem 15 % akcji PPWK , do wiadomości inwestorów podawane są informacje o planach przejęcia od tej spółki jej większości spółek zależnych . W jaki sposób MNI zamierza zapłacic za te spółki , czy poprzez emisję nowych akcji dla akcjonariuszy PPWK czy za gotówkę czy też w inny sposób?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-27 Kiedy firma zamierza się trwale połączyć ze spółką ppwk? Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-20 Jaki jest koszt przejęcia udziałów w Mobilkingu? Jaka jest aktualna baza klientów Mobilking?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-19 Czy po ostatniej porażce w zaangażowaniu w Netię firma w dalszym ciągu rozważa zaangażowanie sie w tę spółke (teraz z podwójną siłą z ppwk)?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu