pb.pl

Pytania dotyczące spółki TALEX

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-12-04 Jaka jest ocena zarządu wpływu na firmę Talex połączenia jakie aktualnie odbywa się w BZ WBK i KB?
Na mocy zawartych umów, Talex S.A. świadczy usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT w jednostkach Banku Zachodniego WBK S.A. od 2001 roku, a w jednostkach Kredyt Bank S.A. od 2009 roku. Prowadzony obecnie proces połączenia obydwu banków nie wpływa bezpośrednio na realizowane przez Talex S.A. umowy. W wyniku połączenia grupa BZ WBK stanie się trzecią co do wielkości grupą bankową w Polsce zarówno pod względem wielkości aktywów, kapitałów własnych, jak i bazy depozytowej. Systematyczne poszerzanie skali działania jest jednym ze strategicznych celów połączonego Banku. Bank zakłada, że istniejąca aktualna infrastruktura informatyczna zostanie uzupełniona o niezbędne komponenty, umożliwiające obsługę klientów połączonego Banku oraz odpowiednio zrestrukturyzowana, tak aby przygotować ją do spodziewanego znacznego wzrostu liczby obsługiwanych klientów oraz realizowanych przez nich transakcji. Bank zapowiedział także konsekwentne i systematyczne inwestycje w nowe wersje systemów informatycznych. Zamierzenia te otwierają dla Talex S.A. szereg nowych możliwości poszerzenia i pogłębienia współpracy z połączonym Bankiem oraz stanowią szansę na pozyskanie kolejnych interesujących kontraktów. 

2010-08-02 Chciałem zapytać co Zarząd myśli o obecnej wycenie akcji na giełdzie i perspektywach rozwoju firmy, bo takiego marazmu jak na tej spółce to chyba nigdzie nie ma.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-01 Chciałem zapytać co Zarząd myśli o obecnej wycenie akcji na giełdzie i perspektywach rozwoju firmy, bo takiego marazmu jak na tej spółce to chyba nigdzie nie ma.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu