pb.pl

Pytania dotyczące spółki TALEX

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-12-04 Jaka jest ocena zarządu wpływu na firmę Talex połączenia jakie aktualnie odbywa się w BZ WBK i KB?
Na mocy zawartych umów, Talex S.A. świadczy usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT w jednostkach Banku Zachodniego WBK S.A. od 2001 roku, a w jednostkach Kredyt Bank S.A. od 2009 roku. Prowadzony obecnie proces połączenia obydwu banków nie wpływa bezpośrednio na realizowane przez Talex S.A. umowy. W wyniku połączenia grupa BZ WBK stanie się trzecią co do wielkości grupą bankową w Polsce zarówno pod względem wielkości aktywów, kapitałów własnych, jak i bazy depozytowej. Systematyczne poszerzanie skali działania jest jednym ze strategicznych celów połączonego Banku. Bank zakłada, że istniejąca aktualna infrastruktura informatyczna zostanie uzupełniona o niezbędne komponenty, umożliwiające obsługę klientów połączonego Banku oraz odpowiednio zrestrukturyzowana, tak aby przygotować ją do spodziewanego znacznego wzrostu liczby obsługiwanych klientów oraz realizowanych przez nich transakcji. Bank zapowiedział także konsekwentne i systematyczne inwestycje w nowe wersje systemów informatycznych. Zamierzenia te otwierają dla Talex S.A. szereg nowych możliwości poszerzenia i pogłębienia współpracy z połączonym Bankiem oraz stanowią szansę na pozyskanie kolejnych interesujących kontraktów. 

2010-08-02 Chciałem zapytać co Zarząd myśli o obecnej wycenie akcji na giełdzie i perspektywach rozwoju firmy, bo takiego marazmu jak na tej spółce to chyba nigdzie nie ma.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-01 Chciałem zapytać co Zarząd myśli o obecnej wycenie akcji na giełdzie i perspektywach rozwoju firmy, bo takiego marazmu jak na tej spółce to chyba nigdzie nie ma.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu