pb.pl

Pytania dotyczące spółki TECHMEX

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-10-22 Pani Prezes, czy mogłaby Pani poinformować drobnych akcjonariuszy wierzących w układ, kiedy jest zaplanowane posiedzenie sądu w tej sprawie?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-05 Jakie plany na przyszłośc w obliczu upadłości? Co z akcjami?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-26 ponad miesiąc czekamy na uzasadnienie decyzji sądu okręgowego w sprawie uchylenia upadłości likwidacyjnej, sąd rejonowy na pewno zajął się już sprawą. Ale nikt nie raczy poinformować drobnych inwestorów jak się ma spółka?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-25 Jest dwa dni już po ogłoszeniu uchylenia sprawy upadłościowej, a na waszej stronie internetowej nie ma żadnej zmianki na ten temat!!! Czy Państwo poważnie traktujecie inwestrów?? Jak się okazuję wszyscy wiedzą oprócz samych pracowników firmy
(brak odpowiedzi) 

2010-01-06 Mam pytanie do Pana prezesa, dotyczące nieruchomości, które są wg. Pana prezesa jedynymi szybko zbywalnymi składnikami majątku. Pytanie brzmi czy hipoteka tych nieruchomości, w całości lub części stanowi zabezpieczenie dla udzielonych kredytów i jeśli tak, to na czyją rzecz ?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-06 Witam. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji odnośnie prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz odwołaniwem do sądu . Proszę o dpowiedź czy nadal prowadzone sa rozmowy z wierzycielami oraz czy idą w dobrą stronę i kiedy można sie spodziewać rozprawy sądowej odnośnie zamiany upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki na zmianę postanowienia na upadłość z możliwością zawarcia układu
(brak odpowiedzi) 

2009-11-30 Czy będzie odwołanie od decyzji sądu?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-30 czy to już koniec ....???
(brak odpowiedzi) 

2009-11-08 Witam, w raporcie półrocznym można przeczytać iż Pan Studencki posiada ponad 14% akcji, podczas gdy w komunikacie espi z 6.11 czytamy iż zmniejszyło się zaangażowanie Pana Studenckiego z ok. 11 do 6 % akcji. Chciałbym zapytać się, co się stało z brakującymi 3%?? Czy Pan przes je zbył, kiedy i czemu rynek nie został o tym poinformowany w oficjalnym komunikacie espi.
(brak odpowiedzi) 

2009-11-07 Jestem akcjonariuszem Techmex S.A. chciałbym zadać kilka pytań do spółki: 1. Czy spółka normalnie pracuje? 2. Czemu nie działa strona internetowa spółki? 3. Czy prowadzone są rozmowy z wierzycielami i jeśli tak to którymi? 4. Prezes spółki wypowiadał się, iż liczy, że układ z wierzycielami zostanie wypracowany jeszcze przed rozprawą sądową. Czy to jeszcze jest możliwe? 5. Czy zamierzacie Państwo wydać jakiś komentarz do ostatnich komunikatów espi o przejęciu pakietu akcji Pana Studenckiego oraz czy oznacza to, iż bank egzekwuje inne zabezpieczenia do kredytu?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-07 Witam, jestem akcjonariuszem Techmex S.A. chciałbym zadać kilka pytań do spółki: 1. Czy spółka normalnie pracuje? 2. Czemu nie działa strona internetowa spółki? 3. Czy prowadzone są rozmowy z wierzycielami i jeśli tak to którymi? 4. Prezes spółki wypowiadał się, iż liczy, że układ z wierzycielami zostanie wypracowany jeszcze przed rozprawą sądową. Czy to jeszcze jest możliwe? 5. Czy zamierzacie Państwo wydać jakiś komentarz do ostatnich komunikatów espi o przejęciu pakietu akcji Pana Studenckiego oraz czy oznacza to, iż bank egzekwuje inne zabezpieczenia do kredytu?
Ad. 1 Spółka prowadzi działalność biznesową w obszarze usług geoinformatycznych (GIS). Aktualnie prace z zakresu GIS wykonywane są przez 60 osobowy zespół. Dodatkowo Techmex prowadzi działalność serwisową, jednak usługi te świadczone są obecnie w ograniczonym zakresie. Ad. 2 Aktualnie strona internetowa spółki www.techmex.com.pl działa. Ewentualne krótkie przerwy w dostępności strony spowodowane są problemami technicznymi, na bieżąco usuwanymi przez dział IT. Ad. 3 Przedstawiciele spółki rozmawiają z grupą, dotychczasowych kredytodawców, między innymi z ING Bankiem Śląskim, Bankiem DnB Nord, Kredyt Bankiem, Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym, a także z głównymi wierzycielami w tym Grupą Komputronik i NTT System. Celem rozmów jest doprowadzenie do zawieszenia egzekucji na czas niezbędny do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki przez wierzycieli uprzywilejowanych, którzy nie wchodzą do układu. Taka decyzja wierzycieli uprzywilejowanych może być argumentem przemawiającym za układem, jak również warunkiem kształtującym efektywność spółki działającej w układzie w spłacie wszystkich wierzycieli. Ad. 4 Dnia 15 października 2009 Zarząd spółki złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosek o ogłoszenie upadłości z opcją układu. Rozprawa upadłościowa odbyła się 19 listopada, jednak sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Sąd zadecyduje o układzie lub likwidacji przedsiębiorstwa w najbliższych dniach. Ad. 5 Emitent opublikował raporty bieżące nr 62 i 63/2009, które zawierają wszystkie posiadane przez spółkę informacje dotyczące tej sprawy. Z poważaniem, Grzegorz Pastwa Dyrektor ds.Public Relations Techmex SA  

2009-10-22 Czy spółka jeszcze działa? Od kilku dni próbuję dostać się do sklepu internetowego geoserwer.pl w/s zdjęć satelitarnych konkretnego terenu, dla porównania stanu sprzed kilku lat, i zupełnie jest to niemożliwe. Natomiast wszelkie telefoniczne próby skontaktowania się z centralą w Bielsku, czy indywidualnymi telefonami "warszawskimi" wskazują, że są one zablokowane i nie działają. Czy możecie podać mi inną możliwość załatwienia sprawy?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-06 Szanowni Państwo, analizując Państwa skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2009 natknąłem się w bilansie na następujące pozycje: Inne długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe w kwocie PLN 21.959 tys., oraz Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie PLN 50.838 tys. Interesuje mnie z jakiego tytułu są to rozliczenia a w szczególności czy są to koszty które będą rozliczone w czasie czy forma zarachowanych należności, które wpłyną do spółki w przyszłości?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-27 1. Co zarząd sądzi i jak wytłumaczy nagłe zmniejszenie udziałów przez dwa duże fundusze DWS i Pionieera oraz zbycia znacznej ilości akcji przez osobę z rady nadzorczej spółki? 2. Czy są już poczynione jakiekolwiek kroki zmierzające do rozpoczęcia skupu akcji własnych gdyż od podjęcia decyzji o takim własnie skupie na NWZA minęło już sporo czasu? Czy zarząd spółki nie uważa, że wychodzenie z akcjonariatu funduszy inwestycyjnych byłoby dobrą okazją do skupu akcji własnych?
Zarząd Spółki podejmując decyzję o skupie akcji własnych przez Spółkę odpowiada za skuteczne przeprowadzenie tego procesu, tak by uzyskać istotny dla akcjonariuszy trwały efekt w postaci ustabilizowania się kursu akcji. W efekcie liczymy na podniesienie zaufania do polityki zarządu w zakresie realizacji strategii rozwoju i uzyskanie trendu wzrostowego kursu. Niemniej najistotniejszym momentem jest czas rozpoczęcia procesu, który wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. W ostatnich latach spółka zaangażowana była w spory sądowe dotyczące rzetelnego rozliczenia z podwykonawcami prac wykonanych na rzecz projektu Kontrola na Miejscu. Orzeczenia w tych sporach mają istotny wpływ na bieżącą sytuację finansową spółki. W raporcie bieżącym z dnia wczorajszego informujemy o kolejnych pozytywnych dla Techmex SA orzeczeniach sądów obejmującym łącznie kwoty prawie 10 mln zł. Zdaniem zarządu, aktualnie fundusze inwestycyjne podejmują decyzje o wzroście i zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w Polsce analizując nie tylko bieżące informacje ze spółek, lecz również swoja polityka korporacyjną związaną z efektywnością inwestycji kapitałowych podejmowanych bezpośrednio przed światowym kryzysem gospodarczym. Oba wymienione przez Pana fundusze jako akcjonariusze Techmex, w okresie ostatnich kilku lat zmieniały zaangażowanie kapitałowe, tym samym prawdopodobnie w ostatnim czasie realizowały zyski krótkoterminowe. Zarząd prowadzi aktywne rozmowy z funduszami dotychczas nie zaangażowanymi kapitałowo w spółce, a zainteresowanymi rozwojem spółki zależnej SCOR. Natomiast odnosząc się do faktu zbycia akcji przez członka Rady Nadzorczej, Zarząd nie posiada żadnej wiedzy na ten temat, tym samym nie może wykluczyć powodów ekonomicznych o podłożu prywatnym. Z poważaniem, Grzegorz Pastwa Dyrektor ds. Public Relations Techmex SA 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu