pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-19 Czy spółka planuje poszerzenie działalności, akwizycje, wejście na nowy rynek (do nowego kraju), uzupełnienie oferty wyposażania obiektów sportowych o elementy audiowizualne, reklamowe itp. (banery, ekrany, reklamy wiszące, stojące, świetlne, nagłośnienia i telebimy)? Czy w przyszłości spółka planuje przejście na rynek główny GPW, lub wprowadzić do obrotu giełdowego podmioty zależne?
Spółka planuje w drugiej połowie roku akwizycję jednego podmiotu. Cały czas poprzez spółki zależne rozszerzamy obszar naszej działalności na nowe kraje, stąd prace wykonawcze, które prowadzimy w Nowej Zelandii, Indiach, RPA, Togo czy na Sri Lance. Zapraszamy do zapoznania się z DI, dostępnym na naszej stronie internetowej. Opisana jest tam strategia i plany na lata najbliższe. Nie przewidujemy oferowania elementów audiowizualnych i reklamowych. Planujemy wejście na GPW, jednak raczej w 2013 r. 

2012-01-19 W jaki sposób spółka zamierza wykorzystać fakt, że Polska jest gospodarzem EURO 2012?
Bezpośrednio organizacja Euro 2012 nie wpłynie na działanie spółki, pośrednio od kilku lat notowany jest wzrost zamówień wynikający z większej ilości inwestycji w infrastrukturę sportową. Porównując infrastrukturę sportową w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów UE jesteśmy spokojni o zamówienia w kolejnych latach. 

2012-01-19 Jaką politykę dywidendową planuje spółka w tym i kolejnych latach po wprowadzeniu na rynek new connect?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu