pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-19 Czy spółka planuje poszerzenie działalności, akwizycje, wejście na nowy rynek (do nowego kraju), uzupełnienie oferty wyposażania obiektów sportowych o elementy audiowizualne, reklamowe itp. (banery, ekrany, reklamy wiszące, stojące, świetlne, nagłośnienia i telebimy)? Czy w przyszłości spółka planuje przejście na rynek główny GPW, lub wprowadzić do obrotu giełdowego podmioty zależne?
Spółka planuje w drugiej połowie roku akwizycję jednego podmiotu. Cały czas poprzez spółki zależne rozszerzamy obszar naszej działalności na nowe kraje, stąd prace wykonawcze, które prowadzimy w Nowej Zelandii, Indiach, RPA, Togo czy na Sri Lance. Zapraszamy do zapoznania się z DI, dostępnym na naszej stronie internetowej. Opisana jest tam strategia i plany na lata najbliższe. Nie przewidujemy oferowania elementów audiowizualnych i reklamowych. Planujemy wejście na GPW, jednak raczej w 2013 r. 

2012-01-19 W jaki sposób spółka zamierza wykorzystać fakt, że Polska jest gospodarzem EURO 2012?
Bezpośrednio organizacja Euro 2012 nie wpłynie na działanie spółki, pośrednio od kilku lat notowany jest wzrost zamówień wynikający z większej ilości inwestycji w infrastrukturę sportową. Porównując infrastrukturę sportową w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów UE jesteśmy spokojni o zamówienia w kolejnych latach. 

2012-01-19 Jaką politykę dywidendową planuje spółka w tym i kolejnych latach po wprowadzeniu na rynek new connect?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu