pb.pl

Pytania dotyczące spółki TPSA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-07-12 Dzień dobry Gdzie mogę się zgłosić za zaległe (nie odebrane ) dywidendy orange TPSA za lata 1999-2008 Z góry dziękuję za pomoc Joanna Olejnik
(brak odpowiedzi) 

2018-05-02 Czy będzie dywidenda za 2017 rok i w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

2013-07-04 Kiedy będzie wypłata dywidendy za rok 2012?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-03 Kiedy będzie wypłata dywidendy za 2012 rok?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-29 Kiedy trzeba mieć akcje na koncie, aby otrzymać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-03 Kiedy będzie wypłacana dywidenda za rok 2013?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-24 Dwa pytania: 1. Dlaczego spółka w kółko emituje tygodniowe obligacje przeznaczone dla spółek z Grupy? Nie lepiej zrobić raz emisję roczną? 2. Ostatnia zapowiedź obniżenia dywidendy oraz wyników finansowych spowodowała lawinowy spadek kursu oraz wysyp rekomendacji negatywnych. Wygląda na to, że TPSA coraz bardziej oddaje rynek konkurencji. Czy zarząd ma jasną strategię aby powalczyć o klientów z innymi graczami na rynku telekomunikacyjnym?
1. Spółka emituje obligacje, które odpowiadają potrzebom lokowania nadwyżek pieniężnych spółek w Grupie. Ilość emisji jest pochodną ilości spółek w Grupie oraz okresu trwania nadwyżek pieniężnych spółek, przy czym przeważa w nich krótkoterminowy horyzont lokowania i tym samym okres na jaki obligacje są emitowane. Obligacje te są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy. 2. W lutym 2013 roku wraz z publikacją wyników za cały 2012 rok, Spółka zaprezentuje średniookresowy plan działań Grupy na kolejne lata.  

2012-08-07 Czy w tym roku będzie kontynuowany skup akcji własnych?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło Zarządowi Telekomunikacji Polskiej S.A. mandatu na przeprowadzenie skupu akcji własnych do 31 grudnia 2012 lub do czasu gdy wysokość środków wykorzystanych na jego realizację osiągnie 800 mln złotych. Od dnia rozpoczęcia programu spółka nabyła akcje własne za kwotę około 400 mln złotych. Z oczywistych powodów, w tym również w trosce o efektywność programu, nie będziemy komentować naszej przyszłej aktywności na rynku w zakresie skupu akcji własnych.  

2012-07-02 Kiedy będą wypłacane dywidendy za 2011 rok?
Dywidenda za 2011 rok zostanie wypłacona w dniu 5 lipca 2012 roku 

2011-03-29 Kiedy będą wypłacane dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-18 Jaki wpływ na cenę akcji ma lub może mieć wydzielenie całego Pionu/Departamentu (Departament rachunkowości, departament technicznej obsługi klienta, itp.), który do tej pory funkcjonował w organizacji Tp poza TP - tzw. firma córka?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-22 Czy jeśli jestem właścicielem akcji spółki przez cały ubiegły rok ( a w zasadzie od 6 lat) i teraz będę chciał je sprzedać to czy po sprzedaniu dywidenda za 2009 r będzie mi się należała ? Kiedy ewentualnie moge je sprzedać aby odebrać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-28 Posiadam od marca 2009r.akcje TP SA. zdeponowane na rachunku brokerskim w domu makrerskim PEKAO. Czy nalezy mi sie dywidenda z zysku TP SA za 2008r. I czy dywidenda nalezy sie obligatoryjnie i akcjonariusz zostaje o tym powiadomoiony czy trzeba samemu ubiegac sie o wypłate dywidendy? Czy jest jakis termin wystapienia o wypate dywidendy?
W dniu 23.04.2009 roku WZA Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na jedną akcję Spółki, z zysku za 2008 rok. Uprawnionym do tej dywidendy jest każdy akcjonariusz Spółki który w dniu 18.06.2009 posiadał akcje TP S.A. Posiadał oznacza, iż posiadał je wraz z prawami do tych akcji a nie jedynie nabył w tym dniu. W praktyce aby otrzymać dywidendę należy nabyć akcje Spółki na 3 dni przed terminem ustalenia prawa do dywidendy lub posiadać je na rachunku w wyniku innej operacji np jak jest to w wymienionym przypadku zdeponowane w biurze maklerskim. Jeżeli akcje były od marca 2009 roku zdeponowane na rachunku inwestycyjnym i nie były przedmiotem obrotu przed dniem utalenia prawa do dywidendy tj. spełniały powyżej opisany warunek, to kwota dywidendy została przekazana na rachunek inwestycyjny w dniu 2.07.2009 i od tego momentu jest ona dostępna dla posiadacza rachunku inwestycyjnego.Co do zasady biuro maklerskie nie ma obowiązku informowania posiadacza rachunku inwestycyjnego o tutułach kwot zasilających ten rachynek. W związku z powyższym w każdej chwili posiadacz rachunku może zadysponować środkami znajdującymi się na tym rachunku.  

2009-08-13 Czy to prawda, że sieć budowana przez spółkę Hawe jest poważnym zagrożeniem dla części Państwa przyszłych przychodów z przesyłu danych? Jakich skutków się Państwo spodziewają po wprowadzeniu przez Hawe międzynarodowego transferu danych i dzierżawy ciemnych włókien, które podobno nastąpi jeszcze w tym roku lub jeśli tą spółkę przejmie duży zagraniczny gracz?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-31 Wracając do tematu związków zawodowych w TP: 2009-05-19 Mam pytanie o koszty, jakie ponosi Spółka, a które są związane z działalnością związków zawodowych. Spółka nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych. Skoro twierdzicie Państwo że nie ponosicie kosztów związanych z ich działaniem to poproszę o ilość etatów związkowych objętych ochroną ( chodzi o ochronę przed zwolnieniem) jak również innych chronionych etatów. Informacja tak mogła by być istotna dla akcjonariuszy w ocenie możliwości skutecznej restrukturyzacji zatrudnienia.
(brak odpowiedzi) 

2009-07-30 Proszę o informację dlaczego TP SA woli płacić France Telecom za ruch IP do niektórych polskich portali, np. naszaklasa.pl czy o2.pl niż wymieniać się z nimi ruchem za darmo. Z tego co mi wiadomo to są to milionowe kwoty w skali roku i mają negatywny wpływ na wynik spółki. Czy to nie jest działanie na szkodę spółki i mniejszościowych (innych niż FT) akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Proszę o podanie kiedy i w jakiej wysokości były wypłacane przez TPSA dywidendy (chodzi mi o dane historyczne od 2000r.)
(brak odpowiedzi) 

2009-07-16 Czy i kiedy zostanie wypłacona dodatkowa dywidenda(bonus 0,50zł)? 29.07.2009r?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-12 Kiedy zostanie wypłacona dywidenda i jaka jest rekomendacja zarządu?
Dywidenda zwykła za rok 2008 zostanie wypłacona w dniu 2 lipca br. w wysokości 1,5 zł na akcję. 

2009-05-19 Mam pytanie o koszty, jakie ponosi Spółka, a które są związane z działalnością związków zawodowych.
Spółka nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu