pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-09-02 1. Jak Zarząd ocenia szanse realizacji prognozy zysku na 2010 rok? 2. Czy jest możliwość, aby w komunikatach miesięcznych, oprócz przychodów, podawali Państwo także zysk netto? 3. Czy w związku z pozyskaniem większej niż pierwotnie planowana kwoty kapitału z NC, można się spodziewać korekty w górę prognozy na 2011 rok?
1. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie okresowym za II kwartał Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników zarówno na rok 2010 r., jak i rok 2011. 2. Poziom i dynamika osiąganych przychodów jest zdaniem Zarządu Spółki na tym etapie kluczową miarą pozwalającą inwestorom ocenić rozwój firmy i stąd decyzja o publikacji tych danych w trybie miesięcznym. Szczegółowe dane dotyczące zysków Spółki są przekazywane w raportach kwartalnych. Polityka informacyjna Spółki w zakresie upubliczniania miesięcznych danych o przychodach oraz udostępniania inwestorom w raportach kwartalnych pełnego rachunku wyników oraz bilansu wykracza istotnie poza obowiązki informacyjne narzucone firmom z rynku NewConnect. 3. Zgodnie z założeniami do prognozy wyników Telemedycyny Polskiej S.A. na rok 2010 i 2011 przedstawionymi w Dokumencie Informacyjnym dostępnym m.in. na stronie NewConnect, Zarząd Spółki sporządził prognozy przy założeniu pozyskania z emisji akcji serii B kwoty brutto 1.440 tys. PLN. Taką kwotę brutto pozyskano z emisji.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu