pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-09-02 1. Jak Zarząd ocenia szanse realizacji prognozy zysku na 2010 rok? 2. Czy jest możliwość, aby w komunikatach miesięcznych, oprócz przychodów, podawali Państwo także zysk netto? 3. Czy w związku z pozyskaniem większej niż pierwotnie planowana kwoty kapitału z NC, można się spodziewać korekty w górę prognozy na 2011 rok?
1. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie okresowym za II kwartał Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników zarówno na rok 2010 r., jak i rok 2011. 2. Poziom i dynamika osiąganych przychodów jest zdaniem Zarządu Spółki na tym etapie kluczową miarą pozwalającą inwestorom ocenić rozwój firmy i stąd decyzja o publikacji tych danych w trybie miesięcznym. Szczegółowe dane dotyczące zysków Spółki są przekazywane w raportach kwartalnych. Polityka informacyjna Spółki w zakresie upubliczniania miesięcznych danych o przychodach oraz udostępniania inwestorom w raportach kwartalnych pełnego rachunku wyników oraz bilansu wykracza istotnie poza obowiązki informacyjne narzucone firmom z rynku NewConnect. 3. Zgodnie z założeniami do prognozy wyników Telemedycyny Polskiej S.A. na rok 2010 i 2011 przedstawionymi w Dokumencie Informacyjnym dostępnym m.in. na stronie NewConnect, Zarząd Spółki sporządził prognozy przy założeniu pozyskania z emisji akcji serii B kwoty brutto 1.440 tys. PLN. Taką kwotę brutto pozyskano z emisji.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu