pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-23 Czy można spodziewać się prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Telestrada na 2011 rok?
Zarząd Telestrada S.A nie przewiduje publikowania prognozy finansowej na 2011 rok. Informacja o ewentualnej prognozie, będzie publikowana przez oficjalne systemy giełdowe. 

2011-02-23 Czy można spodziewać się prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Telestrada na 2011 rok?
Zarząd Telestrada S.A nie przewiduje publikowania prognozy finansowej na 2011 rok. Informacja o ewentualnej prognozie, będzie publikowana przez oficjalne systemy giełdowe. 

2010-11-25 Wg planów, ilu abonentów Spółka ma obsługiwać na koniec na koniec 2010r.
Koniec 2010 już za pasem. Liczba fakturowanych klientów to ok 25 000. Liczba dotyczy 3 spółek: Telestrada, Multimo, Tele24 

2010-11-25 W 2010r. Spółka znacząco poprawi rentowność vs 2009r. W jakiej czści poprawa ta wystąpi dzięki ostatnim akwizycjom (efekty synergii) a w jakiej za sprawą obniżki kosztów ruchu hurtowego? Na ile realne jest utrzymanie marż w następnych latach?
W 2009 nasza rentowność była wynikiem cięcia kosztów. Efekty odniesione w 2010 roku to już efekt synergii. 

2010-03-03 Wg raportu za 4 kw w kasie spółki jest sporo gotówki po ostatniej informacji o sprzedaży nieruchomości przy ul. Sieleckiej niedługo może być jej nawet 5 mln pln (40% kapitalizacji). Co spółka zamierza zrobić z tymi środkami ?
Spółka ma zamiar pozyskiwać klientów indywidualnych i w tym celu podpisała szereg nowych umów dystrybucyjnych a także będzie poszukiwać potencjalnych celów przejęcia. Nie wykluczamy tez założenia nowych spółek córek wyspecjalizowanych w świadczeniu usług z pogranicza telekomunikacji i mediów. 

2010-02-24 Czy Spółka planuje podjąć działania zmierzające do porawy płynności akcji?
Zarząd Telestrada S.A. dostrzega problem płynności akcji notowanych na NewConnect. Z rozmów prowadzonych z akcjonariuszami wynika, że w związku z notowaniem akcji poniżej ceny emisyjnej i poniżej ich realnej wartości akcjonariusze nie są zainteresowani pozbywaniem się ich przy bieżących poziomach cenowych. Notowania akcji w zgodnej opinii zarządu i dużych akcjonariuszy nie odzwierciedlają wzrostu spółki i nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat mimo kilkukrotnego wzrostu przychodów i zysków Spółki. Wobec braku podaży nabycie znaczących pakietów akcji Spółki jest trudne a handel nimi ograniczony. Zarząd upatruje skuteczność swych działań odnośnie zwiększenia płynności w dbaniu o wzrost Spółki i wierzy, że działania te zostaną w odpowiednim czasie wycenione przez rynek. Z poważaniem Jacek Lichota Prezes Zarządu Telestrada S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu