pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-23 Czy można spodziewać się prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Telestrada na 2011 rok?
Zarząd Telestrada S.A nie przewiduje publikowania prognozy finansowej na 2011 rok. Informacja o ewentualnej prognozie, będzie publikowana przez oficjalne systemy giełdowe. 

2011-02-23 Czy można spodziewać się prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Telestrada na 2011 rok?
Zarząd Telestrada S.A nie przewiduje publikowania prognozy finansowej na 2011 rok. Informacja o ewentualnej prognozie, będzie publikowana przez oficjalne systemy giełdowe. 

2010-11-25 Wg planów, ilu abonentów Spółka ma obsługiwać na koniec na koniec 2010r.
Koniec 2010 już za pasem. Liczba fakturowanych klientów to ok 25 000. Liczba dotyczy 3 spółek: Telestrada, Multimo, Tele24 

2010-11-25 W 2010r. Spółka znacząco poprawi rentowność vs 2009r. W jakiej czści poprawa ta wystąpi dzięki ostatnim akwizycjom (efekty synergii) a w jakiej za sprawą obniżki kosztów ruchu hurtowego? Na ile realne jest utrzymanie marż w następnych latach?
W 2009 nasza rentowność była wynikiem cięcia kosztów. Efekty odniesione w 2010 roku to już efekt synergii. 

2010-03-03 Wg raportu za 4 kw w kasie spółki jest sporo gotówki po ostatniej informacji o sprzedaży nieruchomości przy ul. Sieleckiej niedługo może być jej nawet 5 mln pln (40% kapitalizacji). Co spółka zamierza zrobić z tymi środkami ?
Spółka ma zamiar pozyskiwać klientów indywidualnych i w tym celu podpisała szereg nowych umów dystrybucyjnych a także będzie poszukiwać potencjalnych celów przejęcia. Nie wykluczamy tez założenia nowych spółek córek wyspecjalizowanych w świadczeniu usług z pogranicza telekomunikacji i mediów. 

2010-02-24 Czy Spółka planuje podjąć działania zmierzające do porawy płynności akcji?
Zarząd Telestrada S.A. dostrzega problem płynności akcji notowanych na NewConnect. Z rozmów prowadzonych z akcjonariuszami wynika, że w związku z notowaniem akcji poniżej ceny emisyjnej i poniżej ich realnej wartości akcjonariusze nie są zainteresowani pozbywaniem się ich przy bieżących poziomach cenowych. Notowania akcji w zgodnej opinii zarządu i dużych akcjonariuszy nie odzwierciedlają wzrostu spółki i nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat mimo kilkukrotnego wzrostu przychodów i zysków Spółki. Wobec braku podaży nabycie znaczących pakietów akcji Spółki jest trudne a handel nimi ograniczony. Zarząd upatruje skuteczność swych działań odnośnie zwiększenia płynności w dbaniu o wzrost Spółki i wierzy, że działania te zostaną w odpowiednim czasie wycenione przez rynek. Z poważaniem Jacek Lichota Prezes Zarządu Telestrada S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu