pb.pl

Pytania dotyczące spółki TRASTYCHY

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-12-19 Jak wygląda sytuacja spółki w końcówce 2010 roku. Czy spółka ma plany inwestycyjne dotyczące stolarki otworowej w 2011 roku?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-30 Jaki jest planowany termin zakończenia wszystkich 3 przewidzianych na ostatnim WZA emisji i jakie są planowane wartości cen emisyjnych w konkretnych emisjach?
(brak odpowiedzi) 

2010-07-16 Czy w najbliższym czasie może pojawić się w spółce inwestor strategiczny ?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-21 Czy na stanowisko nowego prezesa zostanie rozpisany konkurs czy zastąpi go jeden z członków rady nadzorczej?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-20 Chciałbym się dowiedzieć co uzasadnia taki spadek kursu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-05 Kiedy można sie spodziewać konkretów w sprawie sprzedaży nieruchomości (podanych w programie naprawczym) oraz nawiązania współpracy z ORCO ?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-28 W jaki sposób zarząd chce się pozbyć powstałych zobowiązań - mam tu na myśli głównie pożyczki i kredyty krótkoterminowe??
(brak odpowiedzi) 

2010-04-28 Dlaczego dwóch głównych akcjonariuszy zmniejszyło swoje zaangażowanie w spółce? Czym jest to spowodowane? Czy spółka ma szanse by osiągnąć w tym roku zysk operacyjny?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-20 Kiedy wyniki spółek czeskich będą ujęte w raportach okresowych?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-27 Dlaczego zarząd nie informował wcześniej o dramatycznym spadku wartości firmy? Czy czeskie spółki wykazują zysk, czy też ich "cele", które realizują to spadek wartości?
W imieniu Zarządu TRION S.A. informuję, iż decyzja o dokonaniu odpisów w sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2009 r. w kwocie ok. 30 mln zł została podjęta przez zarząd TRION S.A. w nowym kształcie po przeprowadzeniu audytu Grupy Kapitałowej TRION S.A. na początku 2010 r. VPO Protivanov s.a. jednostkowo w IV kwartale wykazywała zysk, spółki zależne wykazały jeszcze niewielką stratę. Sytuacja ta jest głównie spowodowana załamaniem się sprzedaży na rynku stolarki otworowej w Republice Czeskiej, co pokazały i potwierdziły ostatnie badania rynku. Sytuacja w pierwszym kwartale 2010 r. na rynku czeskim w branży okiennej wykazuje tendencję wzrostową zamówień co prognozuje widoczny wzrost obrotu w kolejnych okresach. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu 

2010-02-24 Czy zarząd rozważa ogłoszenie upadłości całej grupy kapitałowej? Jak radzą sobie czeskie spółki?
W imieniu Zarządu TRION S.A. informuję, iż Zarząd spółki nie rozważa ogłoszenia upadłości grupy kapitałowej. Spółki grupy czeskiej VPO realizują założone cele. Aktualnie prowadzone są działania konsolidujące współpracę operacyjną spółek czeskich i polskich głównie poprzez wykorzystanie wspólnych kanałów sprzedażowych i ukształtowanie wspólnej polityki wobec dostawców. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2010-02-18 Czy spółka ma zamiar w jakikolwiek sposób skomentowac drastyczny spadek kursu akcji w trakcie minionych paru miesięcy ? Do tej pory nie pojawił się żaden komunikat o zmianie stanu posiadania
W imieniu Zarządu TRION S.A. informuję, iż Zarząd spółki przekazuje informacje o sytuacji spółki w raportach bieżących i okresowych.Spółka nie otrzymała również jakiegokolwiek zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2010-02-09 Co w związku z rzekomym wejściem w budowę wiatraków ? Czy spółka działa już w tym sektorze i stara się o konkretne umowy czy tez dopiero nabiera rozeznania ?
W imieniu Zarządu TRION S.A.informuję, iż ORION + Sp. z o.o. w ramach Grupy jest Spółką dedykowaną do działalności w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych. W związku z ograniczeniem w bieżącym roku zleceń w sektorze telekomunikacyjnym w wyniku ograniczenia nowych inwestycji telekomunikacyjnych ORION + Sp. z o.o. przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji w obszarze dostaw konstrukcji wsporczych dla realizowanych w Polsce projektów elektrowni wiatrowych. Aktualnie Spółka ORION+ Sp. z o.o. prowadzi rozmowy z podmiotami działającymi w sektorze elektrowni wiatrowych w celu nawiązania współpracy i znalezienia branżowego partnera finansującego projekty. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2010-02-02 Czy i ewentualnie w jaki sposób spółka ma zamiar informować o bieżących postępach w procesie restrukturyzacji oraz zauważalnych wymiernych efektach przeprowadzonych zmian ?
Zarząd TRION S.A. informować będzie o postępach procesu restrukturyzacji oraz jej efektach w możliwie najszerszym spektrum poprzez raportowanie bieżące i okresowe spółek publicznych w ramach systemu ESPI oraz środki masowego przekazu tj. prasa oraz wywiady telewizyjne w zakresie zgodnym z przepisami regulującymi rynek kapitałowy w tym przedmiocie. Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2010-01-27 Na jakim etapie są negocjacje z ORCO na temat ewentualnej współpracy ? Wg wywiadu z dnia 2 grudnia 2009 w TVN CNBC wkrótce powinien zostać podpisany jakiś list intencyjny. Można prosić o konkretne terminy ?
W imieniu Zarządu TRION S.A. informuję, iż rozmowy z ORCO PROPERTY GROUP znajdują się na etapie negocjacji. Po ustaleniu wstępnych założeń i kierunków kooperacji planowane jest podpisanie listu intencyjnego. Zdaniem Zarządu TRION S.A. powinno nastąpić to w pierwszym kwartale br. i w związku z tym spółka przekaże w tej kwestii stosowny komunikat. Z poważaniem, Adam Stroniawski Sze Biura Zarządu TRION S.A.  

2010-01-25 Czy w związku z bardzo niską wyceną spółki, zarząd rozważa możliwość skupu akcji w celu umożenia?
Zarząd TRION S.A. nie znajduje przesłanek do umorzenia akcji poprzez ich wykup. Wahania kursu TRION S.A. postrzegane są jako okresowe tendencje wyceny charakteryzujące się biegunowością skali. Zarząd Spółki jest przekonany, że po wykorzystaniu synergii spółek z branży okiennej, uruchomieniu nowych kanałów dystrybucji, zmianie struktury sprzedaży i poprawie efektywności produkcji uzyska w krótkim okresie pozytywne efekty restrukturyzacji. Odzwierciedlą się one poprawą wyników finansowych i przyczynią się do wzrostu wyceny spółki. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2009-12-29 Witam, Co jest przyczyną tak dużego spadku kursu z 1,58 zł do 0,71 zł w ostatnich kilku miesiącach? Jakie plany co do przyszłej działalności grupy ma nowy Prezes? Dziękuję za informacje.
Szanowni Państwo, Strategia Zarządu TRION S.A. zakłada dążenie do wzmocnienia międzynarodowego charakteru Grupy Kapitałowej TRION , doprowadzenie do konsolidacji w pełnym jej spektrum, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie synergii. Niewątpliwie jednym z najważniejszych założeń krótkoterminowej strategii Zarządu TRION S.A. będzie wygaszenie nierentownych segmentów produkcyjnych grupy, dokapitalizowanie oraz wsparcie tych segmentów działalności, które wykazują optymalną rentowność. Działania będą zmierzały również do wzrostu marżowości, nie poprzez wzrost cen dostarczanych produktów i usług, lecz poprzez poszukiwanie nowych dostawców materiałów do produkcji głównie stolarki otworowej oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Aktualnie Zarząd Spółki prowadzi analizę rynków zbytu. Wstępna ocena wykazuje konieczność zmiany orientacji rynkowej i zdywersyfikowanie odbiorców oraz udziału sprzedaży na rzecz zwiększenia sprzedaży dla klienta indywidualnego i komplementarnej obsługi projektów deweloperskich. Zarząd TRION S.A. z uwagą obserwuje kurs spółki, odbierając go jako wypadkową oczekiwań i poziomu zaufania inwestorów. Jednakże pragniemy zauważyć, że Spółka nie ma wpływu na okresowe tendencje na rynku kapitałowym. Z pewnością zaś Zarząd dokłada wszelkich starań, by wyniki Spółki były jak najbardziej satysfakcjonujące dla inwestorów. Zarząd będzie budował wartość Grupy Kapitałowej TRION S.A. poprzez wyniki osiągane przez jej poszczególne przedsiębiorstwa. Zapraszamy do bliższego zapoznanie się z strategią nowego Zarządu w wywiadzie z Prezesem Zarządu TRION S.A. Panem Robertem Fałkowskim w dniu 26.01.2010 r. w TVN CNBC Biznes o godz. 15.00. Z poważaniem, Adam Stroniawski Szef Biura Zarządu TRION S.A. 

2009-07-22 Z czego głównie wynikała strata w IQ tego roku przy stosunkowo nie tak znacznym spadku sprzedaży w stosunku do analogicznych kwartałów? Jak bardzo może zwiększyć się wartość księgowa spółki po ewentualnym przejęciu podmiotu z branży deweloperskiej?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu