pb.pl

Pytania dotyczące spółki TUP

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-12-13 Patrząc na aktywność firmy w udzielaniu odpowiedzi może warto sobie zadać pytanie, czy nie warto zmienić priorytetów z pszczół i ptaków właśnie na lepszą komunikację z rynkiem. Prośba o udzielenie odpowiedzi wciąż otwarte pytania. PS czas odpowiedzi, jeżeli w ogóle będzie woła o pomstę.....
Wszystkim Inwestorom w Nowym Roku życzymy samych dobrych dni. Chętnie odpowiadamy na pytania, tylko musimy je otrzymać (nie było przepływu informacji pomiędzy stroną gdzie się pytania zadaje z skrzynką pocztową ALTA.) Prosimy uprzejmie o monitorowanie i w przypadku braku odpowiedzi w oczekiwanym terminie przesłanie pytania bezpośrednio na adres [email protected] też z informacją że zadali Państwo pytanie przez stronę. 

2015-12-10 Dlaczego spółka nie informuje o wszystkich transakcjach sprzedaży działek w Siewierzu?
Spółka informuje o wszystkich istotnych transakcjach. Te największe zarówno jeżeli chodzi o obszar jak też finanse i rozwój Inwestycji - dotyczą Spółki Murapol.  

2015-09-28 1. Czy spółka uzyskała już zgodę na użytkowanie kamienicy w Siewierzu? Jeśli nie, to z czego wynikają opóźnienia? 2. Ile do tej pory udało się sprzedać mieszkań w zabudowie bliźniaczej i szeregowej?
Kamienica w Siewierzu ma pozwolenie na użytkowanie i jest zasiedlona.  

2015-05-28 Kiedy spółka sprzeda CH w Tychach lub też inne nieruchomości?
Nie miała miejsca sprzedaż centrum handlowego w Tychach ani innych nieruchomości. Natomiast miało miejsce przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci centrum handlowego, umów najmu, i innych składników dzięki którym centrum działa samodzielnie do spółki celowej, zależnej od TUP Property. Informacja w raporcie bieżącym nr 9 http://www.altasa.pl/wp-content/uploads/2015/05/rb_9_restrukturyzacja_spolki_tup_property_i_jej_zadluzenia.pdf  

2015-04-25 Dlaczego spółka Alta, która chwaliła się jakiś czas temu dobrymi relacjami inwestorskimi, zrezygnowała z udzielania odpowiedzi w Akcji Inwestor?
Prosimy zadawać pytania, będziemy odpowiadać. 

2014-09-18 Czy zarząd spółki jest zadowolony z osiągniętej ujemnej stopy zwrotu na inwestycji w Katowicach? Nieruchomość Bażantów wyceniona w sprawozdaniu na ok 23 mln zł w 2012 roku, została sprzedana spółce Murapol łącznie za 14 mln zł. Stopa kapitalizacji tej inwestycji w 2012 wynosiła 8,6 proc.,zgodnie z wyceną biegłego, czyli przy osiągniętej cenie sprzedaży poziom kapitalizacji był dwucyfrowy. Czy zakładane stopy zwrotu z Siewierza uzasadniają wyprzedaż aktywów poniżej ich wartości? Śmieszy wzmianka o sprzedaży tych nieruchomości zgodnie z ich wyceną księgową, skoro wcześniej kilka milionów złotych zdążyło wyparować.
Nieruchomość (projekt) w Katowicach była najpierw dzielona i generalnie podlegała sprzedaży w częściach. Sprzedaż każdej z części opierała się o wartość godziwą i wycenę rzeczoznawcy.  

2014-07-04 1. Ile domów/mieszkań spółka sprzedała w Siewierz do chwili obecnej? Gdzie można znaleźć bieżące informacje na ten temat? 2. Jaki wynik w wymiarze finansowym oraz procentowym uzyskała spółka z projektu Polpularna38? W którym kwartale wynik ten został/nie ujawniony?
Zachęcam do odwiedzenia strony "zamieszkaj w Siewierzu": http://www.zamieszkajwsiewierzu.pl/mieszkania Główne znaczenie dla wyniku Spółki ALTA ma wycena akcji i udziałów poszczególnych inwestycji. W Inwestycji TUP Property wynik kształtowany jest z kolei głównie przez wycenę portfela nieruchomości wynajętych. 

2014-07-02 1. Zgodnie z zaproponowaną strategią spółki na lata 2013-2020 spółka planowała dokonać deinwestycji. Rok 2013 się skończył, upłynęło już 6 miesięcy roku 2014, a wpływy z deinwestycji sięgnęły nie więcej niż 10 proc. zaplanowanej kwoty. Czy spółka kolejny raz zmieniła swoją strategię i zrezygnowała ze sprzedaży nieruchomości? 2. Dlaczego spółka chce sama budować i sprzedawać nieruchomości w Siewierzu, skoro od lat głównym założeniem była sprzedaż ziemi deweloperom, którzy we własnym zakresie będą stawiać budynki? Prezes podczas chatu z inwestorami tłumaczył to bardzo szczegółowo. Co się zmieniło? Czy nie było chętnych do współpracy deweloperów? 3. Co z zapowiadanym przez Prezesa Moritza skupem akcji, który został przegłosowany przez WZA? Termin upływa stosunkowo niedługo. Czy była to tylko forma podtrzymania zainteresowania inwestorów spółką? Dlaczego kolejne zamierzenie spółki nie jest realizowane, mimo zapowiedzi?
Spółka podtrzymuje strategię sprzedaży poszczególnych projektów/nieruchomości. Zainteresowanie rynku określamy jako wysokie, jednocześnie proce sprzedaży jako długotrwały i skomplikowany. Spółka Forest Hill - podjęła inwestycję budowy części I kwartału pokazowego. Celem jest jednak sprzedać działek deweloperom zewnętrznym, których zapraszamy do współpracy. WZA dało możliwość Zarządowi do przeprowadzenia skupu akcji. Brak jednak było przesłanek ekonomicznych i rynkowych do jego uruchomienia.  

2014-02-24 1. Kiedy będzie możliwa odpowiedź na poprzednie pytanie odnośnie realizacji celów na rok 2013 w zakresie budowy Ekomiasteczka? 2. Jakie cele spółka zamierza osiągnąć w zakresie siewierskiej inwestycji w roku 2014? 3. Czy możliwe jest częstsze i szczegółowsze informowanie o postępie prac, planach i wydarzeniach na stronie internetowej miasteczka? Profil na Facebooku jest często aktualizowany, niestety w większości są to informacje nie związane z Siewierzem.
Prace postępują zgodnie z aktualizowanym harmonogramem. Wartość prac zrealizowanych na zlecenie Chmielowskie sp. z o.o na koniec ubiegłego roku (prace ziemne, drogowe i uzbrojenie terenu) wyniosła netto 3 049 772,04zł , natomiast wartość prac zrealizowanych na zlecenie Forest Hill (domy jedno - wielorodzinne) wyniosła 3 505 035,00 zł netto. Główne cele spółki Chmielowskie na rok 2014 to wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla kolejnych 3 kwartałów pod zabudowę, wyznaczonych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz rozpoczęcie prac ziemnych i geodezyjnych na tym terenie. Spółka deweloperska Forest Hill planuje w roku bieżącym oddać do użytkowania kamienicę z 26 mieszkaniami pod wynajem, a do sprzedaży 26 domów jednorodzinnych i apartamentowiec z 12 mieszkaniami. Działania sprzedażowe spółka planuje rozpocząć na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Jednocześnie inna spółka z grupy - Port Jachtowy Nieporęt planuje w 2014 roku zagospodarować teren położony bezpośrednio nad Zalewem Przeczycko Siewierskim i wybudować na nim przystań wraz z wyposażeniem pozwalającą na organizowanie wypoczynku i żeglarskich zajęć szkoleniowych dla mieszkańców i społeczności lokalnej Siewierza. Informowanie o naszej działalność jest jednym z naszych celów i metod pracy. Na Facebook dostępny jest fanpage Zrównoważone Miato i strona lokalizacji, Siewierz Jeziorna (https://www.facebook.com/MiastoZrownowazone?fref=ts, http://www.siewierzjeziorna.pl/)  

2014-01-02 1. Czy cele na rok 2013 w zakresie budowy Ekomiasteczka zostały zrealizowane? W szczególności, czy ukończono budowę 8 domów i infrastrukturę poziomą w kwartale pokazowym? 2. Jak przebiega proces rozbudowy Galerii City Point w Tychach? W szczególności, czy trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami. Jeśli tak, jaki procent rozbudowywanej powierzchni jest objęty rezerwacją lub umowami?
2. Spółka docelowo zamierza sprzedać obiekt City Point (tak jak inne nieruchomości), przygotowany lub będący w trakcie rozbudowy. Proces komercjalizacji obiektu (zarówno już zbudowanego jak też przyszłych powierzchni), jest w toku. 1. Odpowiedź na punkt dot. Siewierza - Jeziornej w późniejszym terminie, za opóźnienie przepraszamy. 

2013-12-20 Cena sprzedaży nieruchomości w Bażantach ( w nawiązaniu do raportu 33/2013) jest zdecydowanie niższa niż wycena księgowa. Prezes spółki utrzymywał, że wyceny prezentowane w raportach są wiarygodne i rzetelne. Proszę o uzasadnienie transakcji i podanie wpływu na wynik czwartego kwartału.
Wycena nieruchomości będąca przedmiotem sprzedaży została sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na dzień 30 listopada 2012r. Wpływ na cenę miały zobowiązania kupującego wykonania pewnych prac, które inaczej musiały być wykonane na koszt właściciela terenu. W sprawozdaniu zarządu wyraźnie wskazujemy na ryzyko wyceny - pkt: Zarządzanie ryzykiem/ryzyka i zagrożenia. Uzasadnienie transakcji: Spółka zgodnie z przyjętą strategią zamierza sprzedać nieruchomości i realizować projekt Siewierz-Jeziorna. Wpływ transakcji na wynik - spółka dokona stosownego przeszacowania w księgach rachunkowych, zgodnie z planowaną sprzedażą. Transakcja nie stanowi głównego czynnika wpływającego na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej. Wśród pozostałych będą wycena nieruchomości komercyjnych oraz wycena nieruchomości i projektu Siewierz -Jeziorna. 

2013-11-18 1. Jakimi postanowieniami Sądu zakończyła się rozprawa przeciwko p.Meydan? Jak spółka ocenia przebieg i wynik rozprawy? Czy Zarząd prowadzi lub rozważa podjęcie rozmów w celu osiągnięcia satysfakcjonującej ugody? 2. Jak spółka ocenia zainteresowanie deweloperów projektem Ekomiasteczka? Kiedy można się spodziewać pierwszych umów sprzedaży działek dla inwestorów z poza grupy Alta? 3. Czy mimo przyjętej strategii, spółka rozważa rozbudowę galerii w Tychach w przypadku niedojścia do skutku transakcji sprzedaży?
1)Spółka nie może przedstawić swojej strategii procesowej.Niemniej wykorzysta wszystkie dostępne środki dla uzyskania satysfakcji. 15 listopada odbyła się pierwsza rozprawa, na którą nie stawił się pozwany, a jego pełnomocnik przedstawił zaświadczenie lekarskie, które sąd przyjął. Sąd nie wyznaczył nowego terminu. Zadecydował o przesłuchaniu stron po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, która została na wniosek obu stron przez sąd zlecona (oznacza to, że termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony przez sąd po sporządzeniu opinii przez biegłego. 2)Spółka bardzo dobrze ocenia zainteresowanie projektem. Spółka poinformuje o sprzedaży działek inwestorom spoza Grupy Alta, gdy taka sytuacja nastąpi. 3) Spółka zamierza sprzedać obiekt przygotowany lub będący w trakcie rozbudowy. 

2013-11-13 Czy spółka jest zainteresowana rozwojem platform inwestycyjnych?
Spółka nie zajmuje się tworzeniem/rozwojem platform inwestycyjnych. 

2013-10-17 Proszę o bardziej szczegółowe informacje odnośnie planów i terminów realizacji Ekomiasteczka. W artykule prasowym (http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,73757,14032592,Niezwykly_projekt__Powstaje_miasto_w_miescie.html) z czerwca tego roku cytowana jest pani Wis-Bielewicz: „Pierwszy etap firma chce wybudować do 2014 roku, całość do 2020 roku.”. Proszę o następujące informacje: 1. Czy wspomniany „pierwszy etap” jest tożsamy z pierwszym kwartałem wraz z 16-hektarowym parkiem? Jeśli nie, jaki jest zakres? 2. Czy wspomniana „całość” to obszar „Centrum” (44 ha, 17 kwartałów)? Jeśli nie, to jaki jest zakres? 3. Jaka powierzchnia użytkowa ma zostać oddana w ramach pierwszego etapu, czyli do końca roku 2014? 4. Jaka powierzchnia użytkowa (przynajmniej orientacyjnie) ma zostać oddana w ramach „całości”, czyli do końca roku 2020? 5. Jaka powierzchnia użytkowa (przynajmniej orientacyjnie) ma zostać oddana w ramach całej inwestycji Ekomiasteczka?
Firma Chmielowskie jest właścicielem 117 ze 130 hektarów dzielnicy Siewierza Jeziornej , które objęte są Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego. Rozpoczęliśmy budowę sieci, dróg oraz przestrzeni wspólnych na terenie 1 kwartału zajmującego powierzchnię ponad 2 ha. Te prace zgodnie z umową zawartą dnia 25 marca 2013 z firmą Bonus zostaną zakończone z końcem grudnia 2013 r. Na terenie Siewierza Jeziornej firma Forest Hill spółka zależna TUP S.A. rozpoczęła budowę zadania deweloperskiego w postaci realizacji 22 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej objętych pozwolenie na budowę oraz kamienicy z mieszkaniami na wynajem. Projekt kwartału 1 zakłada budowę 128 jednostek mieszkaniowych. Intencją firmy Chmielowskie jest pozostanie "land deweloperem" projektu, nie deweloperem domów mieszkaniowych. Firma Forest Hill przejęła zadanie deweloperskie przygotowując pokazowy fragment kwartału. Docelowo Chmielowskie Sp. z o.o. nawiąże współpracę z firmami deweloperskimi, budowlanymi gotowymi zgodnie z wytycznymi kodeksu architektonicznego i urbanistycznego budowa i sprzedawać domy na tereni pierwszego zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna wzorem projektu Poundbury, realizowanego przez Fundację Księcia Karola w Wielkiej Brytanii. Do 2020 roku przewidziana jest budowa osiedla Centrum, zajmującego teren 44 hektarów objętych MPZP. Na terenie osiedla powstanie 1300 jednostek mieszkaniowych oraz niemal 100 000 m2 powierzchni komercyjnej : handlowo - usługowej, biurowej i hotelowej. Inwestor - firma ALTA S.A. (d. TUP S.A.) - będzie dostosowywał zagospodarowanie kolejnych osiedli na terenie Siewierza Jeziornej w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku po 2020 roku,które obecnie jest trudne do określenia.  

2013-10-14 1.W trakcie wideoczatu dla inwestorów, prezes spółki zapowiedział przeprowadzkę do Siewierza jesienią tego roku. Czy plan jest nadal aktualny? 2. Kiedy nastąpi zmiana nazwy spółki na „Alta”?
Miejsce zamieszkania Prezesa Spółki stanowi jego prywatną kwestię. Zmiana nazwy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10.10.2013r. Spółka powzięła informację i otrzymała postanowienie Sądu w dniu 15.10.2013r. Nazwa Spółki została zmieniona z TUP S.A. na ALTA S.A.  

2013-10-07 W doniesieniach medialnych pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie zakresu i fazowania projektu Ekomiasteczka. Proszę o informację odnośnie planowanych etapów, a przynajmniej dla każdego etapu: planowany termin zakończenia i planowana powierzchnia użytkowa do oddania.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności, za informacje publikowane w prasie, jednocześnie dokładając wszelkich starań aby informacje które pochodzą od Spółki były spójne i rzetelne. Projekt Siewierz-Jeziorna składa się z następujących części: Centrum, Na wzgórzu, Zalew, Chmielowskie. Powstaje Centrum ( 44 ha) - docelowo 17 kwartałów, trwa realizacja pierwszego kwartału. Całość inwestycji obejmuje perspektywę kilkunastoletnią.  

2013-10-02 1. W nawiązaniu do komunikatu 10/2013, czy prace związane z umową przebiegają planowo? Czy do końca roku powstanie infrastruktura opisana w komunikacie. 2. Jakie postępy w realizacji Ekomiasteczka odnotowano we wrześniu? Czy pojawiły się istotne trudności lub problemy w realizacji pierwszego etapu mogące spowodować opóźnienia w projekcie? 3. Obecne ceny domów w Ekomiasteczku są istotnie wyższe niż prezentowane w materiałach prasowych i w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Prośba o komentarz. 4. Czy odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Panu Meydan? Jeśli tak, jakimi rezultatami zakończyła się rozprawa. Jeśli nie, czy znany jest termin kolejnej rozprawy?
1. W nawiązaniu do komunikatu 10/2013, czy prace związane z umową przebiegają planowo? Czy do końca roku powstanie infrastruktura opisana w komunikacie. Do końca roku powstanie cała infrastruktura w pierwszym kwartale inwestycji, czyli wszystkie sieci i instalacje zostaną ułożone. Zostaną wykonane drogi w kwartale oraz zrealizowanych 8 pierwszych domów. Nawierzchnie dróg będą wykonywane stopniowo, wraz z oddawaniem kolejnych domów. 2. Jakie postępy w realizacji Ekomiasteczka odnotowano we wrześniu? Czy pojawiły się istotne trudności lub problemy w realizacji pierwszego etapu mogące spowodować opóźnienia w projekcie? Część prac wrześniowych, wynikających z harmonogramu zostało wstrzymane ze względu ostateczną rewizję projektu i dokonanie kilku zmian, w szczególności w sposobie oświetlenie kwartału 1. Ze względu na duże przyspieszenie prac w miesiącach letnich, nie przewidujemy odstąpienia do ustalonego wcześniej terminu wykonania prac. Wykonawca domów do końca października odda 4 z planowanych 8 domów. Pozostałe mają być gotowe do końca roku. Zakończenie prac związanych z budową kamienicy planowane jest, zgodnie z harmonogramem na 31.05.2014 r. 3. Obecne ceny domów w Ekomiasteczku są istotnie wyższe niż prezentowane w materiałach prasowych i w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Prośba o komentarz. Wcześniej zamieszczone ceny stanowiły ceny promocyjne dla pionierów. Spółka wyznaczyła termin obowiązywania cen promocyjnych i po jego minięciu wprowadziła ceny rynkowe. Spółka uważa, że obecne ceny nie są wysokie, biorąc pod uwagę jakość produktu, który się w zamian otrzymuje. 4. Czy odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Panu Meydan? Jeśli tak, jakimi rezultatami zakończyła się rozprawa. Jeśli nie, czy znany jest termin kolejnej rozprawy? Pierwsza rozprawa w sprawie przeciwko Yaniv Meydan wyznaczona została na 15 listopada 2013 r, Sąd przychylił się do wniosku Powoda zawartego w pozwie w zakresie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości na okoliczność, czy i kiedy zaktualizowały się w stosunku do Spółki Modena Park przesłanki ogłoszenia upadłości.  

2013-05-31 Jakimi postawieniami Sądu zakończyła się rozprawa przeciwko Panu Meydan? Czy pozwany był obecny lub reprezentowany? Jak spółka ocenia przebieg i rezultaty rozprawy?
Była to pierwsza rozprawa w tej sprawie. Na sali był obecny pełnomocnik pozwanego. Rozprawa nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Sąd nie wyznaczył kolejnego terminu rozprawy. Z doświadczeń rynkowych wynika, że rozpatrywanie spraw o podobnym charakterze zajmuje sądom około roku, czasami dłużej. 

2013-04-17 1. W nawiązaniu do informacji na stronie ekomiasteczko.pl odnośnie rozpoczęcia budowy domów w kwartale pokazowym: czy spółka TUP będzie dysponować lokalami do sprzedaży, czy cała sprzedaż będzie w gestii spółki TOPBUD? 2. Koncepcja urbanistyczna dla osiedla „Forest Hill” wypracowana w trakcie warsztatów Charette była nowatorska i unikalna. Spółka Murapol postawiła na prostą i ubogą architekturę. Jak będzie wyglądać miasteczko Siewierz? Czy prezentowana dotychczas koncepcja urbanistyczna i architektura zostanie zachowana?
Sprzedaż jednostek mieszkaniowych w projekcie Siewierz Jeziorna prowadzi Chmielowskie Sp. z o.o. firma zależna od TUP S.A. Chmielowskie zarządza projektem, ustala harmonogram budowy oraz koordynuje prace firm budowlanych. Budowniczym pierwszych 8 jednostek (czterech domów jednorodzinnych oraz 4 bliźniaków), na działkach należących do Chmielowskie Sp. z o.o. jest firma TOPBUD 

2013-04-03 1.Kiedy poznamy wykonawcę „infrastruktury pionowej” w kwartale pokazowym ekomiasteczka Siewierz? 2. Na czym polega koncepcja „Clean Tech Parku” wspomniana w sprawozdaniu rocznym? 3. Kiedy wygasa kadencja obecnego składu Rady Nadzorczej?
1. Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, nie planujemy wyboru generalnego wykonawcy ale zapraszamy do współpracy firmy budowlane. Stosowne informacje zostaną podane przez Spółkę Chmielowskie po podpisaniu umowy. 2. Clean Tech Park w Siewierzu Jeziornie będzie przestrzenią biznesową sprzyjającą innowacyjności. W tej inwestycji instytucje naukowe i badawcze będą współpracować z firmami prywatnymi w poszukiwaniu technologii i rozwiązań zrównoważonych. Clean Tech Park to nowatorskie przedsięwzięcie, w którym idee naukowe przekładane są na świat biznesu, gdzie początkujące firmy ( start up) wspierane wiedzą i kapitałem inwestorów, stają się dochodowymi podmiotami. Chmielowskie Sp. z o.o. pełni rolę koordynatora i zarządcy projektu. W poszukiwaniu inwestorów i najemców Clean Tech Parku Siewierz Jeziorna skorzysta z doświadczenia i kompetencji jednej z firm specjalizujących się w tym zakresie. MPZP dopuszcza na tym terenie budowę prawie 90 tys. m2 powierzchni komercyjnej. 3. Mandat członków RN wygaśnie z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. Rok 2012 jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członków RN w Spółce w rozumieniu art. 369 p4 ksh, w związku z art. 386 p. 2 ksh. 

2013-03-25 Czy spółka zleciła już wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy galerii City Point w Tychach? Jeśli tak, jaka firma realizuje zlecenie? Jeśli nie, kiedy nastąpi zlecenie prac?
Autorem koncepcji rozbudowy jest firma vsf-creative. Zlecenie projektu budowlanego nastąpi nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji o warunkach zabudowy. 

2013-03-18 Czy spółka stara się o dodatkowe zabezpieczenia transakcji sprzedaży działki spółce Murapol z uwagi na trudną sytuację branży? Jak pokazał przypadek Modena Park art 777 kc nie zabezpieczył afektywnie poprzedniej transakcji. Jakie wnioski spółka z poprzednich doświadczeń celem uniknięcia powtórzenia scenariusza?
Uważamy dotychczasowe zabezpieczenia za wystarczające. 

2013-03-14 6. Dlaczego na stronie ekomiasteczko.pl zniknęły tegoroczne aktualności ? Czy spółka jest w stanie publikować na stronie więcej informacji na temat postępów w realizacji projektu?
Zapraszamy do lektury uaktualnionej strony projektu Siewierz-Jeziorna. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany techniczne, pozwolą skuteczniej przekazywać Państwu bieżące informacje.  

2013-03-14 1. W trakcie wideoczatu jako atut spółki przedstawiono transparentność i prezentowanie pełnych informacji odnośnie wyceny posiadanych nieruchomości. Dlaczego w ostatnim sprawozdaniu rocznym nie opublikowano szczegółowej tabeli z wyceną posiadanych nieruchomości (w raporcie pozycje są zagregowane)? 2. Pytanie do Rady Nadzorczej: Proszę uzasadnić prawie 80% podwyżkę r/r wynagrodzenia prezesa spółki. 3. Czy spółka ma zabezpieczone środki na budowę kwartału pokazowego ekomiasteczka Siewierz? Czy istnieje ryzyko wstrzymania prac i opóźnienia realizacji tego etapu z powodu braku finansowania? 4. Czy spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywami projektu Fordon? 5. Jaki jest status pozwu przeciwko Panu Yanivowi Meydan? Czy odbyła się jakakolwiek rozprawa? Jeśli nie, czy Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy? Jeśli nie, czy spółce znane są przyczyny braku postępu w procesie?
1.Tak zaprezentowane dane chronią interes Spółki w zakresie negocjacji, które mogą się pojawić przy sprzedaży, jednocześnie przedstawiając dokładnie założenia do wycen. 2. Nie było zmian w uposażeniu zarządu TUP S.A. (różnica w wynagrodzeniu wynika z przebywania w okresie 2011r. na urlopie dla rodzica). 3. Budowa jest realizowana ze środków własnych. Ryzyko opóźnień istnieje i jest spowodowane ryzykiem terminowych spłat należności przez kontrahentów spółki. Zdaniem spółki, takie ryzyko jest niskie. 5.Termin rozprawy został wyznaczony na 28 maja br.  

2013-02-14 Czy Spółka definitywnie porzuciła projekt City Point Bydgoszcz? Jeżeli nie, to proszę o informację, jakie są plany i harmonogram projektu?
Projekt City Point Bydgoszcz nadal znajduje się w portfelu inwestycyjnym TUP a umowa zawarta z Miastem Bydgoszcz pozostaje w mocy. Tak jak w przypadku pozostałych projektów, także ten może być przedmiotem sprzedaży. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu