pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-06-06 Jakie czynniki ryzyka miały negatywny wpływ na działalność Tro Media?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-24 Czy oprócz partnerstwa, sponsoringu spółka ma zamiar w inny sposób promować markę? Czy spodziewane są kolejne oferty publiczne? Jak zarząd ma zamiar przekonać inwestorów, że akcje spółki są warte na tyle, na ile były w poprzednim roku? Jak ma przebiegać harmonogram przejęcia na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-18 Czy akcje Tro Media zostały zakupione przez Beyond za gotówkę? Jeśli tak, to z jakim terminem płatności? Czy transakcja polegała również na zakupie pośrednim akcji w np. Domenomanii, Velto czy Kinomaniaku? Czy mniejszościowi akcjonariusze będą mogli liczyć od nowego zarządu na zwiększenie szczegółowości raportów okresowych m.in. Poprzez wykazanie źródeł osiąganych przychodów i zysków (z jakich segmentów, stron one pochodzą?)? W jaki sposób planujecie Państwo osiągnąć wymaganą kapitalizację do przejścia na GPW (emisja czy wzrost wartości obecnych akcji?)? Jak oceniacie Państwo inwestycję w spółkę Velto, która straciła znaczącą część swojej kapitalizacji? Co będzie miało wpływ na wycenę tej inwestycji?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-18 Spółka jeszcze niedawno mówiła o zainteresowaniu dużego podmiotu. Jednak wszystkie z zapewnień co do rozwijania się oraz realizowania planów strategicznych zeszły na drugi plan. Wcześniejsza dobra opinia na temat spółki diametralnie się zmieniła. Jak spółka ustosunkowuje się do opinii, jako że jest funduszem inwestycyjnym wypuszczającym kolejne spółki córki na giełdę? Gdzie znajdziemy informacje na temat rozwoju portalu boisko.pl, o którym było głośno? Co ze współpracą ze spółką odpowiedzialną za "piłkę nożną"? Co z planami na 2012 rok? Mamy połowę roku, a każda ze spółek Tro, Doa boryka się z bardzo słabą wyceną rynkową? Jak państwo chcą zmienić ten obraz oraz zwrócić na siebie uwagę i przywrócić zaufanie wśród inwestorów.
Spółka stale rozwija projekt Boisko.pl jak również prowadzi rozmowy z firmami z branży sportowej o ew. współpracy. W przypadku projektu Boisko.pl rozważane jest również dokapitalizowanie przez podmiot zewnętrzny. Powyższe nie są zdaniem zarządu istotnymi informacjami, stąd brak informacji w raportach bieżących. TRO MEDIA SA stale rozwija skalę prowadzonej działalności - w maju br. spółka poinformowała w raportach bieżących o zaangażowaniu kapitałowym w Velto SA - spółkę z obszaru nowych technologii (prezentacja Velto SA dostępna jest na stronach http://tro.pl) prowadzącą znaczące projekty internetowe jak również kontrolującej WTW.im - platformę komunikacyjną. Na uwagę zasługuje fakt, iż spółka otrzymała dofinansowanie na nowe projekty, w tym na rozwój działalności poza granice kraju. Spółka uczestniczy w rozwoju jej spółek portfelowych o czym informuje w raportach bieżących. 

2012-05-18 Czy spółka jest w posiadaniu informacji o skupie akcji na rynku regularnym przez fundusz inwestycyjny? W ostatnich dniach widać potężne pakiety akcji.
Spółka nie jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji o skupie akcji TRO MEDIA SA. 

2012-03-29 Spółka wypuściła na rynek NC spółkę córkę kinomaniak.pl. Ofertę, jak i sam debiut, można uznać za udane. Niestety od początku roku nie słyszeliśmy o planach akwizycji nowych portali, co było jednym z celów strategicznych firmy. Nie mamy informacji odnośnie projektu, na który UE przeznaczyła dotacje dla TRO MEDIA. A w końcu nie wiemy nic o debiucie i statystkach odwiedzin oraz planach portalu boisko.pl, który w połączeniu z Piłką Nożną miał mieć kluczowe znaczenie na zyski w tym roku z tytułu dużego zainteresowania EURO 2012. Kiedy możemy spodziewać się informacji na te tematy? Kontakt z inwestorami oraz działania od debiutu spółki z dnia na dzień się osłabiają i widać to po obecnym kursie.
Spółka stale rozwija projekt Boisko.pl jak również prowadzi rozmowy z firmami z branży sportowej o ew. współpracy. W przypadku projektu Boisko.pl rozważane jest również dokapitalizowanie przez podmiot zewnętrzny. Powyższe nie są zdaniem zarządu istotnymi informacjami, stąd brak informacji w raportach bieżących. TRO MEDIA SA stale rozwija skalę prowadzonej działalności - w maju br. spółka poinformowała w raportach bieżących o zaangażowaniu kapitałowym w Velto SA - spółkę z obszaru nowych technologii (prezentacja Velto SA dostępna jest na stronach http://tro.pl) prowadzącą znaczące projekty internetowe jak również kontrolującej WTW.im - platformę komunikacyjną. Na uwagę zasługuje fakt, iż spółka otrzymała dofinansowanie na nowe projekty, w tym na rozwój działalności poza granice kraju. 

2012-02-04 1. Dlaczego kurs spada? 2. Czy kiedyś jeszcze wzrośnie, bo kupiłem powyżej 2 zł za akcję?
Zarząd TRO MEDIA SA systematycznie przekazuje informacje o realizacji założonych celów operacyjnych oraz rozwoju spółek zależnych i prowadzonych projektów. Przedstawiane zgodnie z harmonogramem wyniki finansowe potwierdzają realizację przyjętej strategii rozwoju. W odczuciu Zarządu aktualna wycena rynkowa firmy nie odzwierciedla jej wartości godziwej. Wyrażamy nadzieję, iż jest to sytuacja przejściowa, a dalszy rozwój i realizacja obranej strategii w najbliższej przyszłości pozytywnie wpłyną na kurs akcji.  

2011-12-21 Czy planowane jest wprowadzenie na rynek NC spółki - Macro Games? Czy spółka planuje akwizycje portali w zbliżającym się terminie?
Jak dotąd decyzja w sprawie Macro Games SA nie została podjęta, obecnie koncentrujemy się na rozwoju tego podmiotu. Spółka cały czas prowadzi rozmowy i dokonuje analiz kolejnych projektów. W przypadku zrealizowania akwizycji poinformujemy o tym w raporcie bieżącym. 

2011-12-20 Spółka oddała swoje udziały w spółkach zależnych na rzecz podmiotu z Cypru. Czy zarząd nie poczuwa się do obowiązku wyjaśnienia akcjonariuszom strategii działań? Czy zarząd uważa, że lakoniczne komunikaty w ESPI są w pełni wystarczające dla akcjonariuszy którzy zaufali firmie?
Kwestia przeniesienia udziałów do spółki APICUS INVESTMENTS LIMITED była wyjaśniona w raportach 60/2011 i 66/2011 w systemie EBI. Spółka jest 100% udziałowcem podmiotu cypryjskiego. 

2011-12-17 Czy obecny zysk, a szczególnie zysk operacyjny, jest zgodny z założeniami i prognozami? Czy pod wpływem ostatniego kryzysu spółka straciła klientów? Czy możemy spodziewać komunikatu dla akcjonariuszy, który uspokoi rynek (obecnie akcje TRO kilkadziesiąt procent ponad cenę emisyjną)?
Spółka nie publikowała prognozy na rok 2011. Rozwija się w sposób planowy, o czym szeroko informujemy na naszej nowej stronie internetowej oraz za pomocą raportów bieżących dostępnych na stronie NewConnect.  

2011-12-13 Prezes informował, że spółka ma za cel też wejście na główny rynek GPW, jednak przy obecnym kursie poniżej 1 zł, kapitalizacja spółki gwałtownie spadła i do wymaganej kapitalizacji na rynku głównym bardzo dużo brakuje. Czy plany przejścia na główny rynek zostały odłożone w czasie? Jak spółka ma zamiar zachęcić inwestorów do swojej wartości - dobre informacje pod koniec 2011 r., nie zrobiły nic pozytywnego z kursem akcji?
Spółka buduje swoją wartość w sposób długofalowy, konsekwentnie realizując strategię rozwoju. O wszelkich istotnych wydarzeniach i działaniach spółka na bieżąco informuje wszystkich uczestników rynku w raportach bieżących oraz poprzez oficjalny kontakt z mediami. 

2011-11-11 Akcje spółki w ostatnim czasie znajdują się poniżej ceny emisyjnej.Czy zarząd nie uważa że rozsądnym posunięciem inwestycyjnym byłby skup akcji własnych?
Sytuacja związana z aktualnym kursem akcji jest przedmiotem obserwacji i analizy. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju i prowadzi systematyczną komunikację z rynkiem. 

2011-11-08 Kurs spółki spadł do najniższego poziomu od momentu notowania na NC. Czy spółka zamierza w jakiś sposób ingerować w obecną sytuacja? Czy nie uważa że obecna cena akcji jest bardo atrakcyjna?
Sytuacja związana z aktualnym kursem akcji jest przedmiotem obserwacji i analizy. Jak dotąd nie zostały w tej kwestii podjęte żadne decyzje 

2011-10-19 W ostatnim czasie Prezes spółki zakupił akcje podmiotu Domenomania.Czy istnieją jakieś powody dla których pierwszy z wprowadzonych na rynek spółek -Tro Media, jest w oczach zarządu mniej przyszłościowa i mnie rentowna?
Pytanie zawiera nieuprawnioną sugestię. Trudno więc odpowiedzieć jest na coś czego nie ma.  

2011-09-30 W ciągu ostatniego tygodnia na rynku alternatywnym pojawiły się bardzo duże transakcje sprzedaży akcji. Czy spółka posiada informacje który z inwestorów sprzedaje akcje i czy są ku temu przesłanki?
Spółka nie posiada informacji o transakcjach między inwestorami. 

2011-09-01 Przez ostatnie miesiące wspominali Państwo o objęciu akcji przez fundusz inwestycyjny. Po publikacji raportów półrocznych funduszy, nie podają Państwo informacji o tym kto nabył owe akcje. Czy w ogóle jakiś fundusz skupił akcje czy była to tylko zachęta do sprzedaży akcji?
Szczegółowe i wyczerpujące informacje znajdują się w raporcie bieżącym 47/2011. 

2011-08-30 Chwalą się Państwo dobrym wskaźnikiem C/Z - ale czy nie był on "wypracowany" głównie za sprawą przeksięgowań w wycenie aktywów, głównie Domenomani, która to za sprawą katastrofy swojego kursu położy się tym samym cieniem na wynikach? Kiedy spółka zacznie zarabiać prawdziwe pieniądze?
Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju dynamicznie powiększając przychody operacyjne (rok 2010 - ponad 9 mln zł, półrocze 2011 - ponad 6 mln zł). Wycena Domenomania.pl SA, która pojawia się w wyniku netto TRO MEDIA SA stanowi około 1/3 całego zysku netto Spółki. 

2011-08-22 Obecna kapitalizacja wynosi 4 mln euro.W celu przejścia na rynek główny potrzeba 12 mln euro. W jaki sposób spółka zamierza zwiększyć kapitalizację w tak znaczący sposób? Czy plany przejścia na parkiet główny zostaną przesunięte w czasie?
Zarząd Spółki nie ma wpływu na cenę jej akcji, jednak w opinii Zarządu obecna cena akcji nie odzwierciedla jej rzeczywistej wartości wykazując znaczne niedoszacowanie (C/Z ok. 1,9, C/WK 1,46 na podstawie www.gpwinfostrefa.pl). Obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie sprzyja wzrostom kursów, stąd plany przeniesienia spółki na rynek główny będą zrealizowane z chwilą osiągnięcia wymaganej przepisami GPW kapitalizacji przez spółkę. Obecnie Zarząd nie rozważa innych, poza stałym rozwojem i generacją zwiększonego poziomu wyników finansowych, kroków (jak np. zwiększenie liczby akcji poprzez nową emisję) których celem mogłoby być zwiększenie kapitalizacji. Środki pozyskane podczas ostatniej emisji (cena emisyjna 2 zł) zapewniają stabilny rozwój spółce w najbliższym czasie. 

2011-08-11 W jaki sposób spółka oszacowała tak wysokie przychody uzyskane dzięki stworzeniu nowej platformy, na którą dostała ostatnio finansowanie? Czy są już potencjalni klienci?
Spółka za pośrednictwem swoich projektów internetowych oferuje dedykowane formy reklamowe, pośrednictwo oraz wsparcie sprzedaży produktów oraz usług. Klientami TRO MEDIA są m.in.: domy mediowe, brokerzy internetowi, agencje interaktywne oraz firmy reklamowe, które obsługują przedsiębiorstwa w zakresie reklamy w Internecie. Spółka posiada także biuro sprzedaży bezpośredniej przeznaczone dla podmiotów samodzielnie realizujących zaplanowaną strategię reklamową w sieci. Spółka oprócz powierzchni reklamowych na własnych portalach - zarządza także powierzchniami reklamowymi zewnętrznych serwisów internetowych, oferując kompleksową obsługę. TRO MEDIA dzięki znaczącej grupie Reklamodawców, optymalizacji i odpowiedniemu wykorzystaniu powierzchni reklamowych każdorazowo zdecydowanie zwiększa przychody z tytułu sprzedaży miejsca na cele reklamowe swoich Partnerów. Spółka bierze udział w promocji znaczących marek, jest aktywnym członkiem najważniejszych organizacji branżowych. Nowy projekt, na który spółka pozyskała dofinansowanie z UE związany jest ściśle z obecną działalnością Spółki a jego przygotowanie wymagało dokładnej analizy sytuacji rynkowej. Przedstawione w raporcie bieżącym prognozy przychodów są prognozami bezpiecznymi. 

2011-07-11 Surfując po sieci trafiłem na lokalizator internetowy Mizo.pl, w którego stopce widnieje informacja "Projekt i realizacja: Tro Media". Czy zamierzacie Państwo uruchomić tego rodzaju usługę, czy może jest to serwis zrealizowany na rzecz innego podmiotu?
Spółka nie prowadzi projektu o nazwie Mizo.pl, właściwa nazwa oprogramowania z funkcjonalnością m.in. lokalizatora internetowego to Lokalizuj.net. TRO MEDIA SA tworzy wiele projektów, które obecnie znajdują się na etapie realizacji - są to projekty związane z rynkiem multimediów. Każde oficjalne uruchomienie nowego projektu poparte jest odpowiednią informacją (raport bieżący/informacja na stronach internetowych tro.pl/informacja prasowa). Lokalizuj.net to oprogramowanie tworzone przez Cloud Technologies Sp. z o.o. - spółkę portfelową TRO MEDIA SA. 

2011-07-06 W nawiązaniu do artykułu o chęci przejścia na rynek główny, przewidują Państwo dodatkowe emisje akcji w celu zwiększenia kapitalizacji czy prognozują znaczącą wzrost kursu?
Spółka przeprowadziła prywatną subskrypcję akcji, o której poinformowała w raporcie 44/2011 z dnia 28.07.2011 r. i nie planuje kolejnych emisji akcji. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, co przekłada się na dynamiczne wzrosty: - przychodów działalności operacyjnej oraz - wartości inwestycji 

2011-07-03 Czy byłaby możliwość podania daty w której "tajemnicza" instytucja finansowa poda swoje półroczne sprawozdanie? Nie ma potrzeby wymieniania jej nazwy
Według naszej najlepszej wiedzy raporty półroczne publicznych instytucji finansowych zawierające informacje o posiadanych aktywach są publikowane do 31 sierpnia każdego roku. 

2011-06-15 W jednym z tekstów na temat Państwa firmy wyczytałem, że spółka chce się zająć produkcją gier. Na ile prace w tej dziedzinie są zaawansowane?
Przedmiotowy projekt jest na etapie komercjalizacji - została utworzona nowa spółka (Macro Games Sp. z o.o.), do której zostały przeniesione wszystkie aktywa związane z produkcją gier. Prowadzone są rozmowy z inwestorami, możliwe, że Macro Games Sp. z o.o. pojawi się w przyszłości na rynku Newconnect. O wszystkich istotnych sprawach będziemy informować poprzez raporty bieżące. 

2011-06-06 Gdy Pan Prezes zaczął handlować objętymi lock-up akcjami rozpoczął się dramatyczny spadek kursu akcji (z okolic 2.50 w okolice 1.50). Biorąc pod uwagę że ta zbieżność nie jest przypadkowa czy Pan Prezes rozważa zaprzestanie tego procederu a może i odkupienia wcześniej upłynnionych akcji?
Wyczerpująca odpowiedź na temat przedmiotowej sprzedaży akcji na rzecz czołowej na polskim rynku instytucji finansowej została przedstawiona w poprzednich odpowiedziach oraz przede wszystkim w raporcie bieżącym nr 7/2011. Zaznaczam, iż sugerowanie jakichkolwiek działań związanych z rzekomą wyprzedażą akcji przez Zarząd Spółki może nosić znamiona próby manipulacji kursem akcji TRO MEDIA SA. 

2011-06-01 Czy nie uważają Państwo że handlowanie objętymi lock-upem akcjami mogło przyczynić się do drastycznego spadku kursu?
Odsyłamy do odpowiedzi z poprzedniego pytania 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu