pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-04-23 Dlaczego w roku 2011 członkowie zarządu objęli dodatkowe warranty subskrypcyjne w Programie Motywacyjnym, pomimo braku spełnienia kryterium 15% wzrostu zysku netto Grupy Tesgas w 2011?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-16 Czym spowodowany jest brak informacji o nowych umowach? Czy Tesgas ma problem z pozyskaniem nowych kontraktów czy może jest to kwestia sezonowości lub wypełnienia portfela?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-11 W ostatnim czasie słyszymy o planach budowy w Polsce elektrowni gazowych. Czy w związku z tym zamierzają Państwo, w razie pojawienia się takich inwestycji, wziąć udział w przetargach na jakiś zakres prac? Czy są Państwo przygotowani na to technologicznie ? Chciałbym również prosić o informację czy firma TESGAS zamierza koncentrować się tylko na swoim głównym obszarze działania czy też planuje brać udział w przetargach dotyczących budowy infrastruktury gazowej na terenie całego kraju. Czy też możliwe to będzie tylko w przypadku przejęcia jakiejś miejscowej firmy np. takiej jak CETUS ?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-07 Czy spółka jest zainteresowana zagranicznym udziałowcem z branży gazowej?
Obecnie Zarząd TESGAS S.A. nie prowadzi rozmów z żadnym zagranicznym inwestorem. Jeśli pojawi się zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych z branży gazowej, to nie wykluczamy podjęcia rozmów. Jednakże uczestnictwo zagranicznego udziałowca w akcjonariacie TESGAS musiałoby wiązać się z korzyściami dla samej Spółki.  

2011-02-03 Jako posiadacz akcji Państwa firmy martwię się, że od pewnego czasu nie podajecie Państwo żadnych pozytywnych informacji odnośnie działalności spółki. czy nie powoduje to spadku cen akcji ? Czy nie należy spodziewać się w najbliższym czasie (kilku dni)informacji które w istotny sposób mogą wpłynąć na wycenę akcji TESGAS ?
TESGAS S.A. jako spółka publiczna jest zobowiązana przepisami prawa do określonej formy komunikacji z inwestorami, w tym akcjonariuszami spółki. Oznacza to, że wszelkie istotne informacje publikowane są przez Spółkę poprzez kanał komunikacyjny ESPI. Jeśli w najbliższym czasie pojawią się informacje istotne, niezwłocznie o nich poinformujemy. Jednocześnie chciałem przypomnieć, że brak „pozytywnych informacji odnośnie działalności spółki” nie wynika z ich braku, tylko z niespełnienia kryterium do ich publikacji poprzez kanał ESPI. Nie jesteśmy wstanie odnieść się do pytania czy brak „pozytywnych informacji odnoście działalności Spółki” powoduje spadek cen akcji, ponieważ kurs kształtowany jest na rynku głównie poprzez inwestorów spółki. Możliwym sposobem wpływu Spółki na jej inwestorów jest realizacja wcześniej założonych celów. W naszym przypadku jest to głównie dotrzymanie opublikowanych prognoz wyników finansowych za 2010 rok. Na ich publikację zapraszam już dziś dnia 15 marca 2011 roku.  

2010-09-06 Czy spółka będzie uczestniczyć w budowie gazoportu?
Oczywiście TESGAS S.A. będzie starać się pozyskać do realizacji część prac związanych z budową instalacji naziemnych podczas budowy gazoportu.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu