pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-10-09 Czy firma Hawe mogłaby zmienić swoją politykę informacyjną wobec akcjonariuszy? Brak rzetelnych informacji ze spółki chociażby na temat powodów ostatnich zmian w zarządzie, planów pozyskania inwestora strategicznego czy nowych umów i kontraktów powoduje atmosferę domysłów i plotek, która nie służy ani spółce, ani akcjonariuszom.
(brak odpowiedzi) 

2014-05-25 Czy Hawe może mieć udział w projekcie z udziałem Luksemburga?
(brak odpowiedzi) 

2014-03-15 Mam pytanie dotyczące inwestora strategicznego. Czy jest szansa na to, że ktoś taki pojawi się w tym roku? I czy objęciem pakietu akcji zainteresowane są również fundusze?
(brak odpowiedzi) 

2013-12-10 Czy w tym roku spodziewana jest wypłata dywidend?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-09 Jaki możliwy kierunek obierze spółka Hawe w najbliższym miesiącu ? Osiągnęła pułap 4,20-4,30 i stoi w miejscu, czyżby oczekiwania na sygnał z rezygnacji skupu akcji własnych?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-07 Dlaczego władze spółki w ogóle nie raczą odpowiedzieć na zapytania. Nie prowadzą żadnej polityki informacyjnej dotyczącej zasadniczej działalności.
(brak odpowiedzi) 

2011-01-28 Czy to prawda że nowy prezes Hawe SA Krzysztof Rybka jest powiązany z akcjonariuszem Markiem Falentą i jaki jest to rodzaj powiązania ?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-24 Czy to prawda że nowy prezes spółki Hawe S.A jest powiązany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i jeśli tak to jaki jest to rodzaj powiązania?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-29 Czy Hawe będzie w jakiś sposób uczestniczyło w relizacji projektu "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa"
(brak odpowiedzi) 

2010-12-21 Czy spółka weźmie udział w przetargu na Dolnośląska Siec Szerokopasmowa (DSS)?
W odpowiedzi na pytanie, Spółka HAWE S.A., informuje, że nie może udzielać szerszych informacji ten temat ze względu na toczące się postępowanie przetargowe. Organizator przetargu przekazał do wiadomości publicznej, że nowy termin składania ofert ustalono na dzień 3 stycznia 2011 roku. Do tego czasu Spółka będzie analizowała zawarte w ogłoszeniu zadania i podejmie decyzję w sprawie ewentualnego udziału w przetargu. Przetarg na Dolnośląską Sieć Szerokopasmową dotyczy zaprojektowania i wykonania sieci szerokopasmowej województwa dolnośląskiego. Zadania skupiają się na wykonaniu sieci składającej się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej”.  

2010-12-09 Czy to prawda, że Jerzy Kerney ma zostać członkiem rady nadzorczej HAWE?
W odpowiedzi na pytanie, spółka HAWE S.A. zastrzega, że wszelkie informacje na temat zmian w Radzie Nadzorczej spółki przekazuje do wiadomości publicznej w raportach bieżących i okresowych na podstawie art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk, spółek notowanych na GPW, HAWE S.A. niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.hawesa.pl ewentualne zmiany składu Rady Nadzorczej oraz propozycje kandydatur na jej członków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych uchwałach powołało skład Rady Nadzorczej HAWE S.A. nowej kadencji dnia 29 czerwca 2010 roku. W skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Jarosław Dziewa, Waldemar Falenta, Paweł Filipiak, Dariusz Maciejuk, Paweł Miller, Mariusz Pawlak oraz Robert Szydłowski. 

2010-05-06 Kiedy będzie walne w sprawie połączenia ze sferią?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-07 Czy to prawda że w spółce zależnej PBT Hawe doszło do kolejnej wymiany zarządu ? Jeśli tak, dlaczego ?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-26 Szanowni Państwo Czy w spółce dzieje się coś złego? Kurs spada systematycznie od wielu sesji każda próba odbicia kończy się atakiem podaży. Spadki przyśpieszyły po publikacji w gazecie puls biznesu informacji o kończeniu budowy pętli.Dodam że kurs źle zachowywał się także w momencie wzrostów na giełdzie wiec na pewno spadków nie można tłumaczyć sytuacją giełdową.Wniosek jest taki że albo coś jest złego w spółce np wyniki czy fakt że nie będzie nowych umów o dzierżawę łączy i ktoś już o tym wiem albo jest to zagrywka stosowana na innych spókach polegająca na celowym zaniżaniu kursu.Bo jak wytłumaczyć seryjną prawie że z automatu sprzedaż akcji chociażby na dzisiejszej sesji tj 26.01.2010 np o godz 11:35:41 sek gdzie ktoś wyrzucił od ręki chyba z 50 tys akcji.Podobne manewry były wykonywane też w innych dniach w celu wywołania spadków nawet na wzrostowych sesjach na gpw.Moim zdaniem takie działania nadają się do zgłoszenia do KNF,bo ich celem jest wywołanie niepokoju wśród tzw drobnych akcjonariuszy, a nie zmiana stanu posiadania akcji przez jakiś podmiot.Proszę o ustosunkowanie się do zapytania.
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że Spółka nie prowadzi obrotu własnymi akcjami na GPW (tj. transakcji zakupu i sprzedaży akcji), więc Spółka nie była stroną transakcji, o których mowa. W związku z tym Zarząd nie będzie komentował zaistniałej sytuacji. Zarząd Spółki nie ma wpływu na poszczególne decyzje inwestycyjne akcjonariuszy. Pragniemy zaznaczyć, że w okresie ostatnich 12 miesięcy kurs akcji Spółki wzrósł z poziomu 1,08 zł (kurs zamknięcia z dnia 27.01.2009) do aktualnego poziomu ok. 2,90 zł (kurs z godz. 15:00 z dnia 27.01.2010roku), czyli o blisko 170%. W analogicznym okresie indeks WIG Telekom, do którego porównywana jest Spółka, spadł o ok. 3 %. Odnosząc się zaś do kolejnego pytania pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wywiad prasowy z Prezesem Zarządu, w którym poinformował, że aktualnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi dzierżawą łączy światłowodowych.  

2010-01-25 Kiedy zostanie podana informacja na temat terminu raportów?
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, informacja dotycząca terminów publikacji raportów okresowych w roku 2010 została przekazana do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym (tj. 27 stycznia br.).  

2010-01-24 Jakie przychody z dzierżawienia pierwszego odcinka światłowodowego pierścieni firma uzyskuje? Jakie w przyszłości firma możę miec przychody z trzech odcinków o długości 4000km?
Przychody uzyskiwane przez Spółkę z dzierżawy pierwszego odcinka sieci światłowodowej (tj. relacji Sochaczew – Poznań – Gorzów Wielkopolski – Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk), publikowane są regularnie w raportach okresowych, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zawartym w raportach okresowych opisem zasad rachunkowości stosowanych w Spółce, który pomoże w zrozumieniu sposobu księgowania transakcji. Wszystkie dotychczas opublikowane raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hawesa.pl . Nawiązując do pytania o planowane przychody Spółki, pragniemy poinformować, że Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Przyszłe przychody Spółki, pochodzące z dzierżawy całej sieci, są uzależnione przede wszystkim od wielkości popytu na dzierżawę włókien światłowodowych i transmisję danych. Warto zaznaczyć, że z technicznego punktu widzenia możliwości zwiększania pojemności sieci są bardzo elastyczne. Jedynym ograniczeniem mogą być dodatkowe nakłady inwestycyjne niezbędne do zwiększenia możliwości transmisyjnych sieci. Jednakże będą one niewspółmiernie niższe od kosztów budowy całej sieci.  

2010-01-05 Szanowni Państwo mam zapytanie w związku z informacją zamieszczoną na forum bankiera dotyczącą wpisania spółki firma PBT Hawe do KRS.Na forum rozpisują się złej kondycji finansowej tej spółki są też podane nazwy wierzycieli: PRIME CAR MANAGEMENT" SKODEX Krotoski-Cichy Sp. z o.o NET-MEDIA Sp. z o.o i kwota około 10 ml zł.Czy jest to prawda?Bo wiadomość nie jest przyjemna dla akcjonariuszy.Co prawda o tym pisano na forach wcześniej i reakcji złej tzn spadku kursu spółki hawe to nie wywołało.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące wpisania spółki PBT Hawe do KRS - Zarząd HAWE SA informuje, że Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (w 100% zależna od HAWE S.A.), wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108425. Ponadto Spółka informuje, że zobowiązania PBT Hawe Sp. z o.o. wobec wymienionych podmiotów wynoszą łącznie wynoszą około 50 tys. zł (a nie około 10 mln zł) oraz aktualnie podlegają weryfikacji. Spółka podkreśla również, że jedynym, autoryzowanym źródłem informacji dotyczących Spółki są bieżące i okresowe raporty zamieszczane w systemie ESPI oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hawesa.pl .  

2010-01-04 Szanowni Państwo mam zapytanie w związku z ostatnim komunikatem na temat zmiany warunków pożyczek udzielonych spółce zależnej PBT Hawe Sp. z.o.Otóż czy ta zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji finansowej spółki Hawe?.Pytam tak w kontekście komentarzy które pojawiają się na forach internetowych zwłaszcza bankiera gdzie niektórzy rozpisują się wręcz o znaczącym pogorszeniu sytucji spółki Hawe.Rzecz jasna nie jest miło czytać takie komentarze.Czy można prosić o wyjaśnienie tego w celu rozwiania wątpliwości? Z góry dziekuję
Zarząd HAWE S.A. informuje, że zmiana warunków dotyczących terminu spłaty pożyczek udzielonych przez HAWE SA spółce PBT Hawe (podmiot w 100% zależny) związana jest z rozliczeniami wewnątrz Grupy Kapitałowej HAWE. Zmiana ta pozostaje neutralna względem stanu zobowiązań spółek Grupy wobec podmiotów zewnętrznych. Zmiana terminów spłaty zadłużenia służy średniookresowemu planowaniu płynności finansów Grupy. Wspomniane działania podejmowane były już wcześniej w stosunku do PBT Hawe. Dotychczas nie wywoływały one żadnych obaw. Dlatego też niepokoi nas sytuacja zaistniała na forach Internetowych. Możliwe, że informacje generowane są w celu wzbudzenia niepewności wśród inwestorów. Jednakże Zarząd Spółki zapewnia, że nie ma nieprawidłowości w kwestii przedłużenia terminu spłaty zadłużenia przez PBT Hawe. Najbardziej istotna zmiana warunków udzielenia pożyczek odbyła się dnia 19 grudnia 2008 roku. Spółka przekazała informacje do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 78/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku. Dodatkowo szczegółowe zestawienia pożyczek udzielonych przez HAWE spółce zależnej PBT Hawe zawarte są w raportach okresowych Spółki. Ostatnie zestawienie zostało opublikowane dnia 13 listopada 2009 roku w raporcie okresowym za III kwartał 2009 (w pkt. 8 informacji dodatkowej).  

2009-11-23 Czy są chętni na nową emisje akcji, i jak tak to kto i po jakiej cenie będą oferowane te akcje?
Zarząd HAWE S.A. informuje, że aktualnie trwają przygotowania do przeprowadzenia niepublicznej oferty (subskrypcji prywatnej) akcji serii G Spółki. Na obecnym etapie Zarząd nie komentuje stanu zaawansowania tych przygotowań. Informacje na powyższe pytania zostaną przekazane do wiadomości publicznej w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa. 

2009-11-21 czy jest znana dokładna data zakończenia drugiego etapu budowy . z jakimi firmami są prowadzone rozmowy o dzierżawie tego odcinka
Zarząd HAWE S.A. informuje, że znaczna część odcinków II etapu budowy ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej została wybudowana i rozpoczęto już świadczenie usług na tych odcinkach. Zarząd Spółki przekazał informację na ten temat raportem bieżącym nr 30/2009 z 25 czerwca 2009 roku. Pozostałe do wybudowania odcinki II etapu sieci powinny zostać przekazane do eksploatacji do końca bieżącego roku. Nieliczne fragmenty II etapu sieci (kilkanaście kilometrów) zostaną dokończone w I kwartale przyszłego roku. Zarząd nie wypowiada się z jakimi podmiotami prowadzi rozmowy na temat świadczenia usług transmisji lub dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej ani nie komentuje stanu zaawansowania tych rozmów. Wyjątek stanowią sytuacje zawarcia porozumień lub listów intencyjnych, o czym Zarząd niezwłocznie informuje w raportach bieżących przekazywanych do wiadomości publicznej.  

2009-11-16 Proszę o udzielenie odpowiedzi czy występują koneksje rodzinne między Panem Marekiem Falenta a Panią Grajewską-Sowa. Na rynku pojawiają się informacje, iż między dwoma akcjonariuszami występują rodzinne powiązania na zasadzie kuzynostwa. Myślę, iż odpowiedź na to pytanie będzie częścią do rozwiązania "zagadki" zadanego wcześniej pytania kim jest Pan Michał Sowa występujący w informacjach na temat spółki zależnej PBT Hawe.
Spółka HAWE S.A. nie ma informacji na temat powiązań rodzinnych poszczególnych akcjonariuszy. Wykaz akcjonariuszy którzy posiadają powyżej 5 proc. akcji jest dostępny na stronie internetowej HAWE S.A.  

2009-11-06 Kim jest Michał Sowa, który regularnie pojawia się w spółce zależnej PBT Hawe i ma realny wpływ na działania jej zarządu?
Zarząd HAWE S.A. informuje, że realny wpływ na działania spółki zależnej PBT Hawe ma tylko Zarząd PBT Hawe, powoływany przez Radę Nadzorczą. W spółce PBT Hawe z pewnością bywa wiele osób zważywszy na jej usługowy charakter, jednak żadna z nich nie może mieć realnego wpływu na działania Zarządu, który odpowiada za swoje decyzje.  

2009-10-28 Czy drobni akcjonariusze zawsze muszą cierpieć na rzecz rekinów finansowych i patrzeć jak bez zadnego powodu systematycznie opada kurs akcji. Proszę o podanie przyczyn spadku akcji, który to trwa od momentu ogłoszenia emisji akcji serii G dla "wybanych" inwestorów.
Zarząd Spółki nie komentuje zmian rynkowej ceny akcji i nie odpowiada za indywidualne decyzje inwestorów. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że kurs akcji Spółki w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrósł o ponad 15 proc., podczas gdy indeks WIG-Telekom w tym samym czasie wzrósł o niespełna 10 proc. W ocenie Zarządu decyzja o emisji akcji serii G jest pozytywną informacją nie mającą wpływu na przejściowe spadki kursu akcji w krótkim okresie czasu, świadczącą o koncentrowaniu się Spółki na optymalizacji źródeł finansowania inwestycji, którą realizuje spółka zależna PBT Hawe. Ma temu między innymi służyć niedawno uruchomiony niepubliczny program emisji obligacji. PBT Hawe planuje pozyskanie w ten sposób do 50 mln zł. Emisja obligacji jest zabezpieczona na majątku spółki. W pierwszej transzy zostało już objętych ponad 10 proc. obligacji przewidzianych na cały program. Zakończenie programu emisji obligacji jest przewidziane na 31 marca 2012 roku Przed zadaniem pytań do „Akcji Inwestor – pytania” gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.hawesa.pl . W dostępnych tam raportach okresowych i bieżących można znaleźć odpowiedzi na większość z dotychczas zadawanych pytań.  

2009-10-27 Na jakim poziomie są prognozowane wyniki finansowe za III kwartał? Głównie chodzi mi o zysk netto?
Zarząd Spółki HAWE nie podawał do publicznej wiadomości ani prognoz finansowych na 2009 r., ani też prognoz dotyczących poszczególnych kwartałów br. Raport okresowy za III kwartał 2009 roku zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada br. Przed zadaniem pytań do „Akcji Inwestor – pytania” gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.hawesa.pl . W dostępnych tam raportach okresowych i bieżących można znaleźć odpowiedzi na większość z dotychczas zadawanych pytań.  

2009-08-13 Czy to prawda, że Hawe udostępni do końca roku na swojej sieci światłowodowej transfer danych i dzierżawę ciemnych włókien na trasie międzynarodowej wschód-zachód? Czy przejmie dotychczasowy tranzyt ze skandynawii co pozwoli wszystkim klientom na znaczącą obniżkę kosztów połączeń? Co na to TP S.A. i Exatel którzy mają sztywne ceny i wysokie koszty? Czy Hawe przejmie ich klientów oferując ceny niższe o np. 10-15%?
Oferowanie usług transmisji danych i dzierżawy ciemnych włókien na trasie wschód-zachód pomiędzy granicami Polski jest jednym z celów strategicznych HAWE S.A. W tym celu Grupa Kapitałowa HAWE buduje sieć w której skład wejdą następujące odcinki: • Zamość – granica Państwa w Hrebenne, • Białystok – granica Państwa Kuźnica Białostocka, • Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, • Elbląg – granica Państwa Braniewo. Plan budowy tych odcinków został szczegółowo opisany w Prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z publiczną ofertą akcji serii E, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 5 lutego 2008 r. Warunkiem koniecznym do uruchomienia usług, których dotyczy pytanie, jest zakończenie budowy II etapu sieci szkieletowej. Terminarz budowy zakłada dokończenie brakujących odcinków II etapu sieci do końca bieżącego roku. HAWE S.A. cały czas aktywnie poszukuje partnerów, którzy będą korzystali z transferu po istniejących częściach sieci, jak i oferuje dzierżawę ciemnych włókien na odcinkach już oddanych do użytku. Tym samym w momencie zakończenia budowy II etapu, stanie się możliwe świadczenie usług polegających na tranzycie ruchu telekomunikacyjnego między granicami Polski. Ceny i warunki świadczenia usług jakie oferuje HAWE S.A. są z pewnością konkurencyjne, o czym świadczą kolejne umowy na transfer danych i dzierżawę włókien zawarte z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce. Przed zadaniem pytań do „Akcji Inwestor – pytania” gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.hawesa.pl . W dostępnych tam raportach okresowych i bieżących można znaleźć odpowiedzi na większość z dotychczas zadawanych pytań.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu