pb.pl

Pytania dotyczące spółki VISTULA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-06-23 Jaką cenę spodziewacie się Państwo uzyskać za akcje Kruka? Jaka jest obecnie wycena Kruka?
Przed dokonaniem organizacyjnego wyodrębnienia oraz rzetelnego ustalenia wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem jubilerskim, która zostanie zbyta do spółki zależnej W.KRUK S.A., jest jeszcze zbyt wcześnie na operowanie danymi dotyczącymi ceny akcji W.KRUK S.A. w ramach oferty publicznej. Przygotowanie i przeprowadzenie powyższych operacji zostało dopiero formalnie umożliwione w związku z podjęciem w dniu 18 czerwca 2014 roku stosownej uchwały nr 15/06/2014 Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. Przeprowadzenie procedury IPO oraz wprowadzenie akcji W.KRUK S.A. do obrotu na rynku regulowanym planowane są w połowie przyszłego roku, a informacje związane z realizacją wyżej powołanej uchwały Walnego Zgromadzenia, Vistula Group S.A. będzie przekazywała do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2014-06-17 Jakich przychodów i zysków spodziewacie się Państwo w latach 2015, 2016 i 2017?
Na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących spółki publiczne, Vistula Group S.A. nie publikowała dotychczas prognoz finansowych dotyczących spodziewanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków w latach 2015, 2016 oraz 2017. 

2014-04-03 Jaką wielkość przychodów Państwo planujecie w I kw. 2014 r. oraz jaki wynik netto za I kwartał? Czy wynik będzie większy niż w IV kwartale?
Vistula Group S.A. nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za I kwartał 2014 roku. Szczegółowe dane na ten temat, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Spółka przekaże w raporcie okresowym za I kwartał w dniu 15 maja 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A., w ujęciu narastającym za okres styczeń- marzec 2014 roku, z uwzględnieniem podziału na poszczególne segmenty działalności operacyjnej, zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku, który jest dostępny m. in. na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem: http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-82014.html  

2010-07-09 Jakiej wielkości przychody generuje dla grupy kapitałowej spółka DCG (Deni Cler)?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-10 Kiedy planowana jest emisja dla FORTIS Bank? Czy jest jakieś opóźnienie w tej kwestii.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-19 Czym spowodowane są ostatnie wysokie spadki na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-06 Czy aktualny kurs akcji uważacie Państwo za niedoszacoway? Jaki wpływ mogą mieć długi Galerii Centrum na kurs akcji i na jakim etapie są rozmowy dotyczące zawarcia układu? Czy przy obecnej sytuacji i zrolowaniu kredytu Vistula przedstawi strategię rozwoju na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-31 Czy ostatni wzrost kursu akcji to czysta spekulacja, przy bardzo złej sytuacji finansowej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-28 Czy będę mógł zrealizować "obligację zamienną na garnitur" w kolekcji jesiennej?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-12 Czy firma zamierza w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji powrócić do krajowego dostawcy (Dolwis który jak tłumaczono należy do innej spółki giełdowej bytom) który ze względu na wysoki kurs dolara i euro jest bardziej opłacalny niz import z Chin. Bytom jest wprawdzie bezpośrednim konkurentem Vistuli lecz do niedawna nikomu to nie przeszkadzało.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu