pb.pl

Pytania dotyczące spółki VISTULA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-06-23 Jaką cenę spodziewacie się Państwo uzyskać za akcje Kruka? Jaka jest obecnie wycena Kruka?
Przed dokonaniem organizacyjnego wyodrębnienia oraz rzetelnego ustalenia wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem jubilerskim, która zostanie zbyta do spółki zależnej W.KRUK S.A., jest jeszcze zbyt wcześnie na operowanie danymi dotyczącymi ceny akcji W.KRUK S.A. w ramach oferty publicznej. Przygotowanie i przeprowadzenie powyższych operacji zostało dopiero formalnie umożliwione w związku z podjęciem w dniu 18 czerwca 2014 roku stosownej uchwały nr 15/06/2014 Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. Przeprowadzenie procedury IPO oraz wprowadzenie akcji W.KRUK S.A. do obrotu na rynku regulowanym planowane są w połowie przyszłego roku, a informacje związane z realizacją wyżej powołanej uchwały Walnego Zgromadzenia, Vistula Group S.A. będzie przekazywała do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2014-06-17 Jakich przychodów i zysków spodziewacie się Państwo w latach 2015, 2016 i 2017?
Na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących spółki publiczne, Vistula Group S.A. nie publikowała dotychczas prognoz finansowych dotyczących spodziewanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków w latach 2015, 2016 oraz 2017. 

2014-04-03 Jaką wielkość przychodów Państwo planujecie w I kw. 2014 r. oraz jaki wynik netto za I kwartał? Czy wynik będzie większy niż w IV kwartale?
Vistula Group S.A. nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za I kwartał 2014 roku. Szczegółowe dane na ten temat, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Spółka przekaże w raporcie okresowym za I kwartał w dniu 15 maja 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A., w ujęciu narastającym za okres styczeń- marzec 2014 roku, z uwzględnieniem podziału na poszczególne segmenty działalności operacyjnej, zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku, który jest dostępny m. in. na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem: http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-82014.html  

2010-07-09 Jakiej wielkości przychody generuje dla grupy kapitałowej spółka DCG (Deni Cler)?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-10 Kiedy planowana jest emisja dla FORTIS Bank? Czy jest jakieś opóźnienie w tej kwestii.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-19 Czym spowodowane są ostatnie wysokie spadki na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-06 Czy aktualny kurs akcji uważacie Państwo za niedoszacoway? Jaki wpływ mogą mieć długi Galerii Centrum na kurs akcji i na jakim etapie są rozmowy dotyczące zawarcia układu? Czy przy obecnej sytuacji i zrolowaniu kredytu Vistula przedstawi strategię rozwoju na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-31 Czy ostatni wzrost kursu akcji to czysta spekulacja, przy bardzo złej sytuacji finansowej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-28 Czy będę mógł zrealizować "obligację zamienną na garnitur" w kolekcji jesiennej?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-12 Czy firma zamierza w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji powrócić do krajowego dostawcy (Dolwis który jak tłumaczono należy do innej spółki giełdowej bytom) który ze względu na wysoki kurs dolara i euro jest bardziej opłacalny niz import z Chin. Bytom jest wprawdzie bezpośrednim konkurentem Vistuli lecz do niedawna nikomu to nie przeszkadzało.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu