pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-08-04 Jakim to sposobem, mając 75% udziałów o licznej wysokości 3 750,00 PLN (100% udziałów ma łączną wartość 5 000,00 PLN) firmy BMMR Investments sp. z o.o, nabywa VISTAL 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji? O jakich akcjach jest tutaj mowa i skąd to cudowne pomnożenie?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-23 Czy nie jest to jakiś "przekręt" z kupnem 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki „Sparrow 8 sp. z o.o.”, która to nie jest Spółka Akcyjną i aktualnie w trakcie procesu upadłościowego?
Wniesienie aportem akcji - jako wkładu niepieniężnego - głównego akcjonariusza Vistal Gdynia, Ryszarda Matyki, do spółki Sparrow 8 Sp. z o.o. to zmiana formy prawnej właściciela akcji z osoby fizycznej na osobę prawną. Wniesione aportem akcje spółki stanowią 52,77% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 52,77% ogólnej liczby głosów. Spółka Sparrow 8 Sp. z o.o. nie jest w trakcie procesu upadłościowego, a obecna jej nazwa to BMMR Investments Sp. z o.o. O zmianie nazwy spółki informowaliśmy raportem bieżącym nr 51/2015 w dniu 24 lipca 2015. 

2015-06-10 Dlaczego dywidenda jest taka skromna, skoro Vistal deklaruje taki wysoki „zysk Netto na 1 akcję - wzrost o 70 proc.”?
Vistal nie publikuje prognoz. Ponad 70-proc. wzrost zysku netto Grupa Vistal zanotowała w I kwartale 2015 r w stosunku do I kwartału 2014 r. Dywidenda jest wypłacana z zysku netto za 2014,który na koniec 2014 r. wyniósł 12,3 mln zł (zysk uwzględniający jednorazowy odpis). Dywidenda z zysku za 2014 rok, 0,30 gr brutto na akcję oznacza, że podzielimy łącznie 4,3 mln zł(czyli 35% skonsolidowanego zysku Grupy)pomiędzy akcjonariuszy naszej spółki. To naszym zdaniem optymalna wysokość dywidendy, na jaką Spółka może sobie w tej chwili pozwolić. W ostatnich latach nie wypłacaliśmy dywidendy, a wypracowane środki reinwestowaliśmy, zrealizowaliśmy największe w historii Grupy inwestycje - w 2014 r. wyniosły one 54 mln zł, a rok wcześniej 85 mln zł. Dzięki nim wzmocniliśmy naszą pozycję konkurencyjną w Polsce i na rynkach zagranicznych. W 2015 roku zamierzamy wydać na inwestycje 12,25 mln zł. Zarząd rekomenduje więc wysokość wypłaty dywidendy w oparciu o analizę aktualnej sytuacji Spółki oraz jej plany inwestycyjne.  

2015-03-23 Czy ustanowienie hipoteki umownej było potrzebne do wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu