pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-08-04 Jakim to sposobem, mając 75% udziałów o licznej wysokości 3 750,00 PLN (100% udziałów ma łączną wartość 5 000,00 PLN) firmy BMMR Investments sp. z o.o, nabywa VISTAL 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji? O jakich akcjach jest tutaj mowa i skąd to cudowne pomnożenie?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-23 Czy nie jest to jakiś "przekręt" z kupnem 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki „Sparrow 8 sp. z o.o.”, która to nie jest Spółka Akcyjną i aktualnie w trakcie procesu upadłościowego?
Wniesienie aportem akcji - jako wkładu niepieniężnego - głównego akcjonariusza Vistal Gdynia, Ryszarda Matyki, do spółki Sparrow 8 Sp. z o.o. to zmiana formy prawnej właściciela akcji z osoby fizycznej na osobę prawną. Wniesione aportem akcje spółki stanowią 52,77% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 52,77% ogólnej liczby głosów. Spółka Sparrow 8 Sp. z o.o. nie jest w trakcie procesu upadłościowego, a obecna jej nazwa to BMMR Investments Sp. z o.o. O zmianie nazwy spółki informowaliśmy raportem bieżącym nr 51/2015 w dniu 24 lipca 2015. 

2015-06-10 Dlaczego dywidenda jest taka skromna, skoro Vistal deklaruje taki wysoki „zysk Netto na 1 akcję - wzrost o 70 proc.”?
Vistal nie publikuje prognoz. Ponad 70-proc. wzrost zysku netto Grupa Vistal zanotowała w I kwartale 2015 r w stosunku do I kwartału 2014 r. Dywidenda jest wypłacana z zysku netto za 2014,który na koniec 2014 r. wyniósł 12,3 mln zł (zysk uwzględniający jednorazowy odpis). Dywidenda z zysku za 2014 rok, 0,30 gr brutto na akcję oznacza, że podzielimy łącznie 4,3 mln zł(czyli 35% skonsolidowanego zysku Grupy)pomiędzy akcjonariuszy naszej spółki. To naszym zdaniem optymalna wysokość dywidendy, na jaką Spółka może sobie w tej chwili pozwolić. W ostatnich latach nie wypłacaliśmy dywidendy, a wypracowane środki reinwestowaliśmy, zrealizowaliśmy największe w historii Grupy inwestycje - w 2014 r. wyniosły one 54 mln zł, a rok wcześniej 85 mln zł. Dzięki nim wzmocniliśmy naszą pozycję konkurencyjną w Polsce i na rynkach zagranicznych. W 2015 roku zamierzamy wydać na inwestycje 12,25 mln zł. Zarząd rekomenduje więc wysokość wypłaty dywidendy w oparciu o analizę aktualnej sytuacji Spółki oraz jej plany inwestycyjne.  

2015-03-23 Czy ustanowienie hipoteki umownej było potrzebne do wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu