pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-24 Czy zarząd WDM wyda jakieś oświadczenie w sprawie zarzutów prokuratury w sprawie Centrum Funduszy Inwestycyjnych FreeFund?
Przedstawiciele DM WDM wielokrotnie wypowiadali się w mediach na ten temat, podkreślając, że wszelkie zarzuty kierowane pod adresem Grupy DM WDM oraz osób z nią związanych są całkowicie bezpodstawne.  

2012-04-11 Czy Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund SA prowadzi jakąkolwiek działalność? Czy inwestorzy mają szanse odzyskać chociaż część zainwestowanego kapitału?
DM WDM nie może odpowiadać w imieniu spółek niewchodzących w skład Grupy Kapitałowej DM WDM. Sugerujemy skierować pytanie do Zarządu CFI Freefund SA. 

2011-04-01 Kiedy kończy się okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego? Czy przypadkiem ostatnie transakcje członków Rady Nadzorczej nie odbywały się właśnie w okresie zamkniętym?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-29 Z czego wynika nagłe zainteresowanie rady nadzorczej zakupem małych ilości akcji na rynku? Kiedy spodziewacie się zatwierdzenia prospektu i debiutu na rynku głównym GPW?
Zarząd spółki giełdowej nie powinien komentować decyzji inwestycyjnych członków Rady Nadzorczej. Jeśli natomiast chodzi o debiut na GPW, to spodziewamy się go w najbliższych kilku miesiącach. 

2011-02-24 Czy zarząd satysfakcjonuje obecna cena akcji, dlaczego nic nie robią w celu ustabilizowania kursu, dlaczego nie ma animatora, który by dbał o płynność? Dlaczego zarząd lekceważy mniejszościowych akcjonariuszy i nie robi nic,żeby zwiększyć zaufanie do swojej firmy.Trzymam akcje od roku i teraz po tak dobrych wynikach za IVkw. mam prawo oczekiwać jakiegoś działania w celu stabilizacji kursu.Powinni też zadbać o lepszą komunikatywność z akcjonariatem. Proszę zarząd o odpowiedz na powyższe pytania.Dziękuję.
Zarząd nie jest usatysfakcjonowany obecną ceną akcji. Rolą Zarządu jest jednak dbanie o generowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez działalność operacyjną spółki. Nie komentujemy więc co do zasady decyzji inwestycyjnych uczestników rynku. Proszę przyjąć nasze zapewnienie, że będziemy pracować nad dalszym polepszeniem komunikacji z akcjonariuszami.  

2010-05-31 Kiedy wreszcie z nazwy zniknie nieprawidlowy skrot "S.A."? Winno byc SA
S.A. jest skrótem używanym przez spółki akcyjne w KRS. Językoznawcy wskazują jako lepszy wybór skrót SA. Uważamy obie formy za dopuszczalne. Forma SA będzie przez nas preferowana w publikacjach. 

2010-05-17 Czy zarząd satysfakcjonuje obecna cena akcji? Czy obecna sytuacja w spółce i jej plany na przyszłośc nie pozwala stwierdzic iż spółka jest wyceniana zbyt nisko. Co Panstwa zdaniem wpływa na kurs. Gdyby nie posiadali panstwo akcji WDMu, czy przy obecnym poziomie cen i wiedzy o firmie zainwestowali by państwo w akcje swojej spolki.
Zarząd nie jest usatysfakcjonowany obecną ceną akcji. Rolą Zarządu jest jednak dbanie o generowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez działalność operacyjną spółki. Nie komentujemy więc co do zasady decyzji inwestycyjnych uczestników rynku.  

2010-04-22 Jakie są plany strategiczne spółki na ten rok?
Odpowiedź w raporcie rocznym. 

2010-02-25 15 lutego zostały dopuszczone do obrotu akcje spółki Victoria, które WDM obejmował po 35gr. Czy wychodzicie Państwo z tej pozycji po stracie rzędu 75%?
Jako profesjonalna firma inwestycyjna nie komentujemy bieżących (także tych potencjalnych) operacji na portfelu inwestycyjnym. 

2009-10-08 Czy podejmowane są starania, aby spółka mogła przejść na rynek główny. Czy może to nastąpić w przyszłym roku?
DM WDM S.A. zamierza zmienić rynek notowań na główny parkiet GPW. Chcielibyśmy zdążyć ze wszystkimi formalnościami w przyszłym roku. Nie wykluczamy, że proces ten zakończy się w 2011 roku.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu