pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-13 Dlaczego spółka nie przestrzega ładu korporacyjnego i dobrych praktyk ? Na stronie spółki informacje dotyczące akcjonariuszy są zupełnie inne (http://www.wealthbay.pl/21_struktura-akcjonariatu) niż te wynikające z komunikatów (http://gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=2&_OID=20&_Lang=pl&_ISIN=PLWLTHB00010&_SOID=27&_CheckSum=-816104593) ?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-13 Dlaczego spółka nie aktualizuje danych na stronie internetowej ?. Ostatnie dane finansowe jakie można znaleźć na stronie emitenta są za i kw. 2010r.(http://www.wealthbay.pl/4,15_wyniki-finansowe), dlaczego ?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-04 Proszę podać jak została rozliczona emisja akcji serii B. Czy kwota za objęte akcje została opłacona gotówką, czy pozyskano inne aktywa? Drugie pytanie, co stoi za aktywami obrotowymi w kwocie 3.7mln?(na dzień 31.03.2011)
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu