pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-13 Dlaczego spółka nie przestrzega ładu korporacyjnego i dobrych praktyk ? Na stronie spółki informacje dotyczące akcjonariuszy są zupełnie inne (http://www.wealthbay.pl/21_struktura-akcjonariatu) niż te wynikające z komunikatów (http://gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=2&_OID=20&_Lang=pl&_ISIN=PLWLTHB00010&_SOID=27&_CheckSum=-816104593) ?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-13 Dlaczego spółka nie aktualizuje danych na stronie internetowej ?. Ostatnie dane finansowe jakie można znaleźć na stronie emitenta są za i kw. 2010r.(http://www.wealthbay.pl/4,15_wyniki-finansowe), dlaczego ?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-04 Proszę podać jak została rozliczona emisja akcji serii B. Czy kwota za objęte akcje została opłacona gotówką, czy pozyskano inne aktywa? Drugie pytanie, co stoi za aktywami obrotowymi w kwocie 3.7mln?(na dzień 31.03.2011)
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu