pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-20 W dniu 15 lutego 2013 roku wygasła umowa o animację kursu akcji, co Spółka zamierza zrobić w celu poprawy płynności w najbliższym okresie czasu? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób zamierza podjąć działania zmierzające do zwiększenia w akcjonariacie udziałów TFI i OFE w najbliższym okresie?
Spółka od dnia debiutu bez przerwy korzysta z usług animatora. W dni 16 sierpnia 2012 została zawarta umowa o animację z BDM SA. W momencie, gdy wygasła umowa z Noble Securities, BDM nadal świadczy usługi animacji. Spółka jest w regularnym kontakcie z przedstawicielami TFI i OFE, i prowadzone są rozmowy na temat inwestycji tych podmiotów w akcje Wind Mobile. Ponadto należy zwrócić uwagę, że płynność na akcjach Spółki od lipca 2012 ulega systematycznej poprawie (w grudniu 2012 obroty na akcjach spółki stanowiły blisko 1,1% obrotów na całym rynku NewConnect, a w styczniu 2013 0,7%).  

2013-02-20 W raporcie za IV kwartał 2012 roku podana jest informacja, że Spółka prowadzi rozmowy zmierzające do akwizycji podmiotów o podobnym profilu, działających na rynkach międzynarodowych. Przeprowadzono szereg spotkań z potencjalnymi podmiotami przejęć, w związku z czym trwają rozmowy na temat założeń biznesowych oraz możliwych schematów przeprowadzenia transakcji. Z kolei w jednej z informacji prasowych Prezes Spółki podawał, że Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania klientów dla swoich usług na rynkach zagranicznych. Czy w związku z tym Spółka zakłada akwizycję czy raczej budowanie nowego podmiotu na rynku zagranicznym? Czy Spółka zamierza informować o podpisaniu jakichkolwiek listów intencyjnych ww. sprawach lub innych wstępnych porozumień negocjacyjnych?
Działania zagraniczne prowadzone są bezpośrednio, poprzez partnerów oraz ścieżką przejęć. Więcej szczegółów na temat prowadzonych wątków eksportowych zaprezentowaliśmy podczas kwietniowej konferencji prasowej (http://www.windmobile.pl/dla-inwestorow/aktualnosci-spolki/216-po-konferencji-linki-materialy-zdjecia.html). W przypadku zawarcia porozumień, listów intencyjnych lub umów spółka będzie podawać informacje w tym zakresie. 

2013-02-20 W 2012 roku Spółka opublikowała prognozę, którą udało się zrealizować. Czy Spółka zamierza opublikować w niedługim czasie prognozę wyników za 2013 roku?
Prognoza została opublikowana podczas konferencji prasowej. Po więcej informacji odsyłamy na www.windmobile.pl/inwestorzy. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu