pb.pl

Pytania dotyczące spółki POLICE

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-11 Czy obecna, niska wycena giełdowa spółki nie tworzy atrakcyjnych warunków do przeprowadzenia skupu akcji własnych, tak aby poprawić fatalny wizerunek giełdowych notowań spółki? Jak spółka skomentuje zatrważający brak płynności na jej akcjach? Może warto zastanowić się nad zmianą animatora? Czy spółka może podać aktualny stan sporu z bankiem PKO dotyczacy opcji walutowych?
Brak płynności na akcjach Spółki wynika ze stosunkowo niskiej ilości akcji pozostających w wolnym obrocie (tzw. free float). Na dziś jest to 18,12% całkowitej liczby akcji Z. Ch. „Police” S.A. Skup akcji własnych zmniejszyłby i tak już niską ilość akcji pozostających w wolnym obrocie, stąd na dziś takie działanie wydaje się nieuzasadnione. W kwietniu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa Z.Ch. „Police” S.A. vs Bank Pekao S.A. przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich. Kolejna rozprawa sądowa została wyznaczona na czerwiec. 

2012-05-11 W jednym z tegorocznych wywiadów prezes Jałosiński zapowiadał wprowadzenie nowego produktu. Czy spółka może udzielić bliższych informacji w tej sprawie? Ponadto, czy istnieje możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji bieli tytanowej?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-01 Jak spółka skomentuje znaczny spadek jej kapitalizacji zwiazany z ogloszeniem 15.06.2011 wezwania przez Azoty Tarnow? Kurs akcji Polic spadl z 13,78zl w dniu 15.06 do 11,60zl w dniu 01.07, tj. nieznacznie powyzej ceny wezwania, tj. 11,50zl. W zwiazku z tym czy spolka nie podejrzewa szkodliwej dzialalnosci osob trzecich zainteresowanych pozytywnym przebiegiem wezwania czyli zainteresowanych wycena rynkowa Polic zblizona do 11,50zl za akcje (co jak wiadomo nie jest zbiezne z interesem obecnych akcjonariuszy Police, gdyz w ich interesie lezy jak najwyzsza wycena spolki)? Od kilku sesji giedlowych kurs Polic wydaje sie byc "spychany" w kierunku 11,50zl nie tylko przez "niewidzialna" ręką rynku. Dodatkowo nurtujace sa ostatnio pojawiajace sie znaczne, ukryte zlecenia sprzedazy wystawiane nieznacznie powyzej ceny wezwania to jest w okolicach 11,60-11,70zl, ktore zdaje sie ze mają spelniac role zlecen "blokujacych" niz rzeczywistej podazy (sugeruje to przebieg dogrywki w ostatnich sesjach)
(brak odpowiedzi) 

2010-06-25 Kiedy można spodziewać się szczegółowego planu naprawy sytuacji w spółce i kto przygotowuje taki plan?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-25 Kiedy można spodziewać się szczegółowego planu naprawy sytuacji w spółce i kto przygotowuje taki plan?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-28 Czy Police produkują chemikalia które mogą służyć do odkażania terenów zalewowych i jaki jest ich ewentualny udział w przychodach?
Z.Ch. Police S.A. nie produkują tego rodzaju chemikaliów. 

2010-03-06 Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za 2009 rok i kiedy ?
W obliczu trudnej sytuacji finansowej Spółki, należy spodziewać się nierekomendowania przez Zarząd wypłaty dywidendy. 

2010-03-04 Czy spółka zamierza zwolnić nadmiar pracowników lub chociaż obniżyć im płace? Zarobki w Policach to marzenie wielu, do tego dodatki itd. wydajnosc do placy marna, zatrudnienie możliwe tylko poprzez znajomosci - coś tu chyba nie gra?
Spółka systematycznie zmniejsza koszty pracy, co pokazują dane zamieszczone w raporcie kwartalnym. Obecnie nie ma planów zwolnień pracowników i redukcji wynagrodzeń. Spółka jest w trakcie przygotowywania programu restrukturyzaci, w którym ujęte zostaną również obszary zatrudnienia i wynagrodzeń.  

2010-01-05 Czy spółka wprowadziła jakieś urlopy, zwolnienia, bądź ubiegała się o dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników z uwagi na zmniejszenie produkcji a przez to zapotrzebowania na pracę?
Spółka nie wprowadziła żadnych urlopów ani zwolnień. Przez część listopada i grudnia obowiązywał przestój. 

2009-11-29 Czy Police wystąpiły o dofinansowanie jakiegoś projektu skierowanego na innowacyjność? Sądzę, że tak duża firma chemiczna, powinna prowadzić projekty, które unowocześniały by przemysł chemiczny w Polsce.
Zgadzamy się z opinią, że polski przemysł powinien wprowadzać nowe produkty, być innowacyjny, kreatywnie patrzeć na swoją branżę. Wierzymy, że badania i prace rozwojowe są istotnym elementem działalności innowacyjnej naszej Spółki. Realizując projekty badawczo – rozwojowe równolegle prowadzimy prace nad pozyskaniem środków unijnych na sfinansowanie poszczególnych projektów. Jednym z efektów realizacji tych założeń było pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Inicjatywa technologiczna I” w wysokości ok. 50% budżetu kosztów kwalifikowanych. Po kilkunastu miesiącach prób i dostosowywania innowacyjnej technologii możemy stwierdzić, iż transfer wiedzy naukowo - badawczej do sfery przemysłowej prawdopodobnie zakończymy sukcesem. Następnym etapem będzie wdrożenie wyników prac B+R. I tu oczywiście będziemy aplikować o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka.  

2009-09-22 Czy spolka zamierza wyplacic dywidende za 2008rok i kiedy ?
Decyzją ZWZ cały zysk za 2008 rok został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

2009-05-31 Czy spółka ma zamiar wypłacić dywidendę za 2007 i 2008 rok i w jakiej wysokości na akcję? Skąd taki nagły popyt na akcje Polic?
W obliczu trudnej sytuacji rynkowej Zarząd Spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2008 rok. Decyzją ZWZ Spółki z 25.06.2008r. zysk netto za 2007 rok został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Spółka nie posiada wiedzy na temat przyczyn nagłego, dużego wzrostu zainteresowania jej akcjami, który miał miejsce ostatnio. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu