pb.pl

Pytania dotyczące spółki ZELMER

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-04-03 Czy BS (inwestor) wykupił oczekiwaną ilość akcji?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-11 Proszę o informację czy jest brana pod uwagę możliwość podniesienia ceny w wezwaniu? Od momentu jego ogłoszenia WIG20 wzrósł o około 5,5 proc., a w świetle przedłużenia zapisów (więc biorąc pod uwagę dodatkowe ryzyka oraz koszt pieniądza w czasie) cena z wezwania staje się coraz mniej atrakcyjna.
Dziękujemy za zainteresowanie Zelmerem. Zarząd spółki nie jest właściwym adresatem tego pytania, ponieważ cena w wezwaniu ustalana jest przez wzywającego, czyli BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp z o.o., a nie przez Zarząd. Zgodnie treścią RB 31/2012 dnia 28 listopada 2012 r. w opinii Zarządu cena zaproponowana za akcje spółki w wezwaniu odpowiada ich wartości godziwej. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu