pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-05-09 Czy w związku dumpingiem stosowanym przez Kompanię Węglową ZEPAK rozważa podjęcie jakichś środków prawnych, by temu przeciwdziałać? Z moich informacji wynika, że węgiel słabej jakości KW sprzedawała nawet za 6,9 zł za 1 GJ, co w przeliczeniu oznacza ok. 145 zł za tonę. W spółce, w której średni koszt wydobycia tony węgla przekracza 300 zł taka „promocja” może trochę dziwić.
Dotychczas ZE PAK SA nie podejmował środków prawnych związanych z praktykami handlowymi Kompanii Węglowej. Nie są one również obecnie rozważane choć nie można ich wykluczyć w przyszłości, w zależności od rozwoju wypadków.  

2015-03-08 Czy i w jaki sposób na działalność i rentowność ZE PAK wpływa dumping na rynku węgla kamiennego w Polsce? W szczególności chodzi mi o takie praktyki bankrutującej Kompanii Węglowej.
Właściwej odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić dopiero za jakiś czas, obserwując sytuację na rynku energii. Dziś ZE PAK nie ma wiedzy na temat tego czy producenci energii z węgla kamiennego skorzystają z oferty KW (na ile posiadają elastyczność w stosunku do podpisanych umów z dotychczasowymi dostawcami węgla). Nawet w przypadku gdy skorzystają nie ma pewności czy przełoży się to na cenę energii. Można przypuszczać, że o ile nastąpią jakieś skutki obecnej polityki cenowej KW to będą one raczej negatywne dla producentów energii opierających się na własnych zasobach węgla. Pozostaje natomiast pytanie dotyczące trwałości takiej polityki cenowej KW  

2014-11-30 Czy ZE PAK korzysta z zabezpieczeń w postaci kontraktów terminowych (waluty, gaz, energia, stopy procentowe)?
Spółka zależna od ZE PAK, tj. Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., korzysta z zabezpieczenia stopy procentowej w postaci kontraktu IRS, zabezpieczającego połowę wysokości kredytu inwestycyjnego opartego na stopie EURIBOR. Obecnie inne spółki z grupy kapitałowej ZE PAK nie korzystają z innych zabezpieczeń w postaci kontraktów terminowych. 

2014-04-19 Czy spółka bierze pod uwagę możliwość importu rosyjskiego węgla po znacznie niższych niż krajowe cenach?
Grupa ZE PAK w swojej strukturze posiada kopalnie węgla brunatnego, które w 100% pokrywają zapotrzebowanie na węgiel elektrowni Grupy ZE PAK. Węgiel brunatny ze względu na swoje właściwości (m. in. niższa kaloryczność w porównaniu do wegla kamiennego)jest zwykle spalany w instalacjach nieoddalonych od miejsca wydobycia. Koszty transportu znacznie obniżają opłacalność ekonomiczną wykorzystywania importowanego węgla brunatnego.  

2013-12-01 Dlaczego ZE PAK nie korzysta z taniego finansowania na Catalyst?
Spółka dotąd nie korzystała z finansowania dłużnego w postaci obligacji wprowadzanych na rynek Catalyst. Program inwestycyjny, jaki zamierzamy zrealizować w najbliższych latach będzie wymagał finansowania dłużnego. Nie wykluczamy, że w przyszłości sięgniemy również po finansowania w postaci obligacji notowanych na Catalyst. Jednak rodzaj finansowania wybieramy zawsze po dokonaniu analizy zarówno kosztu jak i wszystkich innych warunków towarzyszących konkretnej formie pozyskania środków.  

2013-11-29 Czy możliwe jest pozyskanie środków unijnych na współudział w kosztach modernizacji infrastruktury ZEP?
Przy wyborze finansowania inwestycji związanych z modernizacją ZE PAK zawsze szeroko rozważamy wszelkie dostępne możliwości pozyskania środków. Oczywiście pod uwagę brane są również możliwości związane z pozyskaniem środków z programów unijnych. Ocenie podlega zarówno koszt finansowania, jaki inne warunki towarzyszące konkretnej formie pozyskania środków. Z uwagą będziemy przyglądali się sposobowi rozdysponowania środków w nowej perspektywie 2014-2020 i możliwości ewentualnego skorzystania ze środków unijnych w konkretnych projektach modernizacyjnych. Jednak na dziś nie sposób określić możliwości, oraz zakresu potencjalnego wykorzystania tych środków. Należy mieć również na uwadze, że, przy tak kapitałochłonnych inwestycjach jak modernizacja czy budowa bloków energetycznych, finansowanie ze środków unijnych zwykle może stanowić jedynie uzupełnienie struktury finansowania. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu