pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-07 Czy Szanowni Państwo rozważali jakieś działania, które pozwolą akcjonariuszom partycypować w osiąganych zyskach? Mam na myśli dwie najpopularniejsze formy, tj. wypłatę dywidendy oraz/lub skup akcji. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie przy obecnych wskaźnikach wydaje się być atrakcyjne.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-17 Z ogromnym rozczarowaniem przyjąłem wyniki spółki w drugim kwartale. Czy można prosić o informacje co jest główną przyczyna tak drastycznych strat? raport w tym zakresie jest bardzo lakoniczny. ?? Jak to możliwe że po wdrożeniu tylu kontraktów widnieje strata operacyjna ? Czy wobec powyższego podtrzymujecie Państwo deklaracje, że rok 2011 nie będzie gorszy pod względne wyniku niż rok 2010 - takie deklaracje były składane przez przedstawicieli Zarządu spółki
Na poziom zaprezentowanych wyników drugiego kwartału wpływ miały głównie dwa czynniki. Pierwszy - to konieczność ujęcia kosztów dotyczących całego półrocza. Drugi i ważniejszy – projekty zainicjowane w pierwszym półroczu, w szczególności w drugim kwartale, będą przynosić korzyści finansowe w kolejnych miesiącach. Wyniki drugiego półrocza powinny być zdecydowanie lepsze. Planujemy zakończyć rok istotnym zyskiem netto. 

2011-02-15 Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2010 rok i ewentualnie w jakiej kwocie ?
Uchwała nr 5 z dnia 29.06.2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 1 140 981,92 zł (jednego miliona stu czterdziestu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu jeden złotych 92/100) postanawia przekazać na kapitał Spółki. 

2011-02-02 Witam, czy zamierzacie Państwo korygowac prognoze na rok 2010 w zakresie zysku netto i EBIDTA? Czy macie Państwo zamiar opublikowac prognozę na rok 2011 a jeśli tak, kiedy można tego oczekiwać ?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-14 Szanowni Państwo. pierwsze pytanie sprzed miesiąca zostało przez Spółkę zignorowane. Niemiły akcent w stosunku do mniejszościowych akcjonariuszy. Ponawiam je zatem - co złego dzieje się w spółce, że wiodący akcjonariusz (którego przedstawiciel zasiada w Radzie Nadzorczej) wyprzedaje akcje a kurs pikuje w dół. Czy jest zagrożone dalsze funkcjonowanie spółki ?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu