pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-07 Czy Szanowni Państwo rozważali jakieś działania, które pozwolą akcjonariuszom partycypować w osiąganych zyskach? Mam na myśli dwie najpopularniejsze formy, tj. wypłatę dywidendy oraz/lub skup akcji. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie przy obecnych wskaźnikach wydaje się być atrakcyjne.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-17 Z ogromnym rozczarowaniem przyjąłem wyniki spółki w drugim kwartale. Czy można prosić o informacje co jest główną przyczyna tak drastycznych strat? raport w tym zakresie jest bardzo lakoniczny. ?? Jak to możliwe że po wdrożeniu tylu kontraktów widnieje strata operacyjna ? Czy wobec powyższego podtrzymujecie Państwo deklaracje, że rok 2011 nie będzie gorszy pod względne wyniku niż rok 2010 - takie deklaracje były składane przez przedstawicieli Zarządu spółki
Na poziom zaprezentowanych wyników drugiego kwartału wpływ miały głównie dwa czynniki. Pierwszy - to konieczność ujęcia kosztów dotyczących całego półrocza. Drugi i ważniejszy – projekty zainicjowane w pierwszym półroczu, w szczególności w drugim kwartale, będą przynosić korzyści finansowe w kolejnych miesiącach. Wyniki drugiego półrocza powinny być zdecydowanie lepsze. Planujemy zakończyć rok istotnym zyskiem netto. 

2011-02-15 Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2010 rok i ewentualnie w jakiej kwocie ?
Uchwała nr 5 z dnia 29.06.2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 1 140 981,92 zł (jednego miliona stu czterdziestu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu jeden złotych 92/100) postanawia przekazać na kapitał Spółki. 

2011-02-02 Witam, czy zamierzacie Państwo korygowac prognoze na rok 2010 w zakresie zysku netto i EBIDTA? Czy macie Państwo zamiar opublikowac prognozę na rok 2011 a jeśli tak, kiedy można tego oczekiwać ?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-14 Szanowni Państwo. pierwsze pytanie sprzed miesiąca zostało przez Spółkę zignorowane. Niemiły akcent w stosunku do mniejszościowych akcjonariuszy. Ponawiam je zatem - co złego dzieje się w spółce, że wiodący akcjonariusz (którego przedstawiciel zasiada w Radzie Nadzorczej) wyprzedaje akcje a kurs pikuje w dół. Czy jest zagrożone dalsze funkcjonowanie spółki ?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu