pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-09-24 Dobry wieczópkr Pytanie dot. cash flow. skonsolidowanego w sekcji przepływy operacyjne. 7 Zmiana stanu należności -18 699 mln zł Co znajduje się w tym punkcie, co musi się stać aby punkt ten był dodatni? Kiedy terminowo ten punkt będzie dodatni? Czy są to należności z GSMR, które zostaną dopiero przedstawione do rozliczenia (zapłaty) zamawiającego?
(brak odpowiedzi) 

2020-07-10 Czy spółka prowadzi negocjacje z PKP PLK dot. renegocjacji warunków kontaktu ? Czy otrzymała jakiekolwkiek stanowisko PKP PLK?
Spółka zależna od Herkules S.A. – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. jest jednym z czterech partnerów konsorcjum realizującego projekt "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1. Umowa nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 218 roku." W imieniu konsorcjum negocjacje z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w ramach renegocjacji warunków umowy prowadzi lider konsorcjum – Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prowadzonych negocjacji nie przedstawiła jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie.  

2016-04-04 Czy będzie w tym roku dywidenda z Herkulesa?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-01 Kiedy Spółka podzieli się zyskami z akcjonariuszami? Może już czas na jakąś dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2015-02-03 Dlaczego w firmie jest tak duża rotacja operatorów żurawi samojezdnych i jaki jest stan techniczny tych żurawi?
(brak odpowiedzi) 

2014-06-12 W kwietniu podpisali Państwo umowę z firmą MakMedia. Od tego momentu wzrósł kurs spółki - rozumiem, że wynika to z poprawy relacji inwestorskich? Czy są Państwo zadowoleni z tej umowy?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-10 Dlaczego firma Herkules proponuje kandydatom do pracy wyłącznie umowy śmieciowe? Czyżby kondycja i wizerunek firmy były w tak lichej kondycji?
„Zarząd Spółki Herkules SA nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie przekazane w ramach Akcji Inwestor „Puls Biznesu” ze względu na fakt, iż nie wie jaką formę zatrudnienia określoną obowiązującymi na rynku pracy przepisami ma Pytający.” 

2012-07-24 Jak to się stało, że kurs akcji został zrujnowany przez te kilka lat na rynku? Kto ponosi odpowiedzialność za problemy z płynnością spółki? Rynek powoli wycenia upadłość układową. Czy jest aż tak źle ze ściągalnością należności? Jaki procent parku maszynowego w tej chwili pracuje?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-23 Arkusz zleceń pokazuje, że coś bardzo złego dzieje się ze spółką. Mam zatem konkretne pytanie. Czy można spodziewać się złożenia wniosku o upadłość spółki(likwidacyjnej, bądź układowej) przez zarząd spółki? Ewentualnie, czy macie Państwo takie sygnały od banków was finansujących? Zakładam, że banki tego nie zgłoszą (ani firmy leasingowe), więc to do Państwa należy taki ruch. Będzie wniosek o upadłość? Jeżeli tak, to czy wina takiej sytuacji to nie jest efekt błędnej fuzji z Gastelem (potężnie zadłużonym)?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-21 Czy po okresie zamkniętym nastąpi skup akcji i czy prognozy na IV kw. 2011 r. zostaną zrealizowane?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-08 Czy statut zawiera wymagania co do kwalifikacji członka Rady Nadzorczej?
Statut Spółki nie zawiera wymagań co do kwalifikacji członka Rady Nadzorczej.  

2011-06-08 liczba pracowników GASTEL Żurawie?
Liczba pracowników Spółki: 277 osób 

2010-11-26 Jaki jest stan prac nad prospektem? Pytam w kontekście prawdopodobnego terminu przeprowadzenia zapisów na akcje. Czasem jest to 2-3 tygodnie po dniu przyznania PP, czasem nawet kilka miesięcy. Jak Państwo widzicie to w przypadku nadchodzącej emisji?
Prace nad prospektem są na zaawansowanym poziomie. Zarząd Spółki przewiduje, iż zapisy na akcje nowej emisji powinny mieć miejsce w połowie stycznia 2011 roku.  

2010-11-17 Gastel będzie miał bardzo znaczną ilość środków do połowy przyszłego roku, mianowicie: 1. Przeszło 40 mln z emisji akcji 2. 10 mln z emisji obligacji 3. Około 2-5 mln z zysku za rok 2010 4. Około 15-20 mln ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli dobrze liczę to wychodzi około 70 mln. Połowa 40 mln idzie na długi i sprzęt, a co z resztą? Skup akcji? Przejęcie? Jaki mają Państwo backlog na 2011 rok?
NWZA Gastel Żurawie S.A. w dniu 16 listopada br. uchwaliło emisję akcji serii H z prawem poboru dla akcjonariuszy w stosunku 1:1 z ceną emisyjną ustaloną na poziomie 0,40 zł. Spółka planuje pozyskać z emisji około 43 mln zł. Emisja obligacji zamiennych na akcje nie doszła do skutku. Spółka planuje również pozyskać około 7,5 - 8,0 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz około 15 mln zł z tytułu sprzedaży spółki zależnej Gastel Hotele Sp. z o.o. Łączna wartość środków, na których pozyskanie liczy Spółka to około 65 mln zł. Środki pozyskane ze sprzedaży aktywów i część środków z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie marży netto poprzez zmniejszenie zadłużenia zewnętrznego. Natomiast większość środków pozyskanych z emisji Spółka przeznaczy na zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez inwestycje w dźwigi hydrauliczne i gąsienicowe. 

2010-09-28 Mam pytanie odnośnie informacji pojawiającej się w internecie m.in cytuje: wiecie, że Gastel Żurawie wycofał się z możliwości uzyskania dotacji unijnych( Działania 7.4 Transport Intermodalny POIIS)? Proszę o wyjaśnienia.
(brak odpowiedzi) 

2010-03-10 Dalczego tak to spada i zarzad wysprzedaje akcje
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że do Spółki nie wpłynęła w przeciągu ostatnich 3 miesięcy żadna informacja wymagana Ustawą o obrocie (...) i Ustawą o ofercie (...) od Członków Zarządu Gastel Żurawie SA (poprzednio EFH Żurawie SA) o sprzedaży przez nich akcji Spółki.  

2010-03-09 Jakie perspektywy dla spółki widzi zarząd po połaczeniu?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-22 Czy do 31 stycznia 2010 połączenie stanie sie faktem?
Witam, w odpowiedzi na pytanie informuję, iż w dniu 8 stycznia 2010 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFH Żurawie Wieżowe S.A., na którym pod głosowanie zostanie poddana uchwała o połączeniu Emitenta ze Spółką Gastel. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. podejmie kroki w celu zarejestrowania zmian w Sądzie. Szczególowe informację na temat WZA oraz połączenia Spółek znajdują sie na stronie internetowej: http://www.efh-zurawie.pl/?d=115  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu