pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-03-11 Czy Zarząd Zastalu zobowiązał się wykupić obligacje w ciągu 7 dni? Jeśli tego nie zrobi należy pisać do administratora zastawu z żądaniem uruchomienia zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu niewykupionych obligacji.
(brak odpowiedzi) 

2015-03-05 Zarząd i Rada Nadzorcza milczą w temacie wykupu obligacji. Czy Prezes Matusik odpowiada jeszcze za komunikację z inwestorami?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-04 Szanowni Państwo, Co się dzieje z wykupem obligacji ZST 0215?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-26 Państwa firma podpisała umowę ramową ze spółką Greenbrier. Co miesiąc począwszy od listopada miały odbywać się spotkania z przedstawicielami firmy Greenbrier w celu skonkretyzowania dalszych wspólnych działań. Czy takie spotkanie w listopadzie już się odbyło?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-16 Spółka niedawno otrzymała środki z UE na budowę serwisu ciężarówek - ok. 3 mln zł. Uważam, że to bardzo dobre posunięcie Zarządu w sytuacji dekoniunktury. Czy Zastal planuje pozyskiwać nadal unijne środki na rozwój swojej działalnosci? Czy obecnie ubiega się o jakieś pieniądze i czy zatrudnia specjalistów ds. pozyskiwania dotacji?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-28 Witam, W jaki sposób zarząd może wytłumaczyć wysoką zmienność kursu akcji w ostatnim czasie?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-28 Witam, W jaki sposób zarząd może wytłumaczyć wysoką zmienność kursu akcji w ostatnim czasie?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-11 Jaka jest szacunkowa rynkowa wartość nieruchomości należących do Zastalu? Moim zdaniem co najmniej 30 mln. W związku z tym spółka wydaje mi się mocno niedoszacowana - czemu, mając znaczną nadpłynność, nie skupujecie akcji własnych? Byłoby to w obecnej sytuacji uzasadnione - podniosłoby z pewnością cenę akcji, a zatem wartość rynkową Zastalu.
Grunty, budynki i budowle przedstawione w roczny sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Zastal, w 99% stanowią własność spółki Zastal SA. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z MSR. Wartość bilansowa gruntów, budynków i budowli przekracza 72 mln zł, w tym grunty w wartości godziwej 41 mln zł. Więcej informacji można znaleźć w informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego za rok 2008, które jest dostępne na stronach internetowych spółki www. zastal.pl w zakładce relacje inwestorskie- raporty okresowe. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu