pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-03-11 Czy Zarząd Zastalu zobowiązał się wykupić obligacje w ciągu 7 dni? Jeśli tego nie zrobi należy pisać do administratora zastawu z żądaniem uruchomienia zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu niewykupionych obligacji.
(brak odpowiedzi) 

2015-03-05 Zarząd i Rada Nadzorcza milczą w temacie wykupu obligacji. Czy Prezes Matusik odpowiada jeszcze za komunikację z inwestorami?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-04 Szanowni Państwo, Co się dzieje z wykupem obligacji ZST 0215?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-26 Państwa firma podpisała umowę ramową ze spółką Greenbrier. Co miesiąc począwszy od listopada miały odbywać się spotkania z przedstawicielami firmy Greenbrier w celu skonkretyzowania dalszych wspólnych działań. Czy takie spotkanie w listopadzie już się odbyło?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-16 Spółka niedawno otrzymała środki z UE na budowę serwisu ciężarówek - ok. 3 mln zł. Uważam, że to bardzo dobre posunięcie Zarządu w sytuacji dekoniunktury. Czy Zastal planuje pozyskiwać nadal unijne środki na rozwój swojej działalnosci? Czy obecnie ubiega się o jakieś pieniądze i czy zatrudnia specjalistów ds. pozyskiwania dotacji?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-28 Witam, W jaki sposób zarząd może wytłumaczyć wysoką zmienność kursu akcji w ostatnim czasie?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-28 Witam, W jaki sposób zarząd może wytłumaczyć wysoką zmienność kursu akcji w ostatnim czasie?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-11 Jaka jest szacunkowa rynkowa wartość nieruchomości należących do Zastalu? Moim zdaniem co najmniej 30 mln. W związku z tym spółka wydaje mi się mocno niedoszacowana - czemu, mając znaczną nadpłynność, nie skupujecie akcji własnych? Byłoby to w obecnej sytuacji uzasadnione - podniosłoby z pewnością cenę akcji, a zatem wartość rynkową Zastalu.
Grunty, budynki i budowle przedstawione w roczny sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Zastal, w 99% stanowią własność spółki Zastal SA. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z MSR. Wartość bilansowa gruntów, budynków i budowli przekracza 72 mln zł, w tym grunty w wartości godziwej 41 mln zł. Więcej informacji można znaleźć w informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego za rok 2008, które jest dostępne na stronach internetowych spółki www. zastal.pl w zakładce relacje inwestorskie- raporty okresowe. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu