pb.pl

Pytania dotyczące spółek

      0/333   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-08-02 COALENERG Kiedy opublikujecie raport ? Czy mają was znowu zawiesić. Lepszy raport ze stratą niż żaden i kara od GPW.
(brak odpowiedzi) 

2020-07-25 PROVIDENT Witam, czy jest przewidziana zmiana modelu działalności jakieś dodatkowe usługi które będziecie świadczyć za pośrednictwem pracowników lub internetu i kiedy dokładnie jest raport kwartalny / półroczny bo według i formacji 29.07.2020 ale krążą różne daty. Co dzieje się z kursem od dłuższego czasu?
(brak odpowiedzi) 

2020-07-10 HERKULES Czy spółka prowadzi negocjacje z PKP PLK dot. renegocjacji warunków kontaktu ? Czy otrzymała jakiekolwkiek stanowisko PKP PLK?
Spółka zależna od Herkules S.A. – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. jest jednym z czterech partnerów konsorcjum realizującego projekt "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1. Umowa nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 218 roku." W imieniu konsorcjum negocjacje z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w ramach renegocjacji warunków umowy prowadzi lider konsorcjum – Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prowadzonych negocjacji nie przedstawiła jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie.  

2020-07-01 PGE Czy można liczyć na wypłatę dywidendy w 2020r.
(brak odpowiedzi) 

2020-06-13 CNT W jaki sposób odbędzie się skup waszych akcji w 2020 roku? Z uchwały z dnia 09/06/2020 nie wynika wprost metodologia ani miejsce na zapisy na sprzedaż akcji. Czy też akcje będą "skupione na boku" od aktualnych właścicieli pakietów pow. 5%
(brak odpowiedzi) 

2020-06-04 LCCORP Kiedy będzie ogłoszona wielkość dywidendy za 2019 rok i czy w ogóle będzie dywidenda?
(brak odpowiedzi) 

2020-06-04 TAURONPE Zgodnie z polityką wypłaty dywidendy ten rok od lat oczekiwan powinien byc pierwszym co do jej wypłaty I CO dalej?.
W 2019 roku TAURON Polska Energia odnotowała stratę netto w wysokości 462 830 170,74 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON w dniu 15 lipca 2020 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty z kapitału zapasowego. Polityka dywidendowa ogłoszona w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 2 września 2016 r. w zakresie wysokości dywidendy oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej wypłaty pozostaje bez zmian. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową Spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w szczególności: - sytuacja płynnościowa Grupy, - sytuacja rynkowa, - realizacja polityki inwestycyjnej, - koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, - wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, - zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.  

2020-05-27 PGNIG Jak kupić akcje Lubocina / PGNiG?
(brak odpowiedzi) 

2019-04-18 POLNORD Kiedy będzie nowa strategia Nowego Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2019-03-12 BIOTON W czym tkwi sedno sprawy, że ceny akcji przez tak długi okres nie są w stanie wznieść się na wyższy poziom.
(brak odpowiedzi) 

2018-11-14 MIRBUD Czy to prawda, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w siedzibie POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Mirbudem?
(brak odpowiedzi) 

2018-07-23 LPP "4,3 mld zł podatków zapłaconych w Polsce w ciągu siedmiu lat" - https://www.pb.pl/lpp-na-zawsze-bedzie-polskie-935581 Czy to rzeczywiście prawda? Ze skonsolidowanych raportów rocznych wynika, że podatek dochodowy zapłacony w latach 2011-2017 to w sumie 572 mln zł - daleko mniej od kwoty 4,3 mld zł (tyle łącznie nie wyniosły nawet zyski w tym okresie). Pozostałe obciążenia podatkowe (np. od nieruchomości) to był margines. Chodzi o VAT, który płacili klienci?
(brak odpowiedzi) 

2018-07-21 MERA Czy kolejna w historii firmy nieudolna próba skupu jest żartem z inwestorów? A wystarczy przecież określić górny pułap na 5 zł. i można skupić w przedziale 1-5 ze średnią ceną 3 zł.
(brak odpowiedzi) 

2018-07-12 ORANGEPL Dzień dobry Gdzie mogę się zgłosić za zaległe (nie odebrane ) dywidendy orange TPSA za lata 1999-2008 Z góry dziękuję za pomoc Joanna Olejnik
(brak odpowiedzi) 

2018-06-23 MNI Jestem posiadaczem waszych akcji. Co dalej? Bardzo proszę o odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2018-05-15 POLFA Mam 82 akcje imienne serii A z roku 2005. Co mogę z nimi zrobić obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2018-05-07 MCI Co z dywidendą? W ostatnim komunikacie coś cicho...
(brak odpowiedzi) 

2018-05-02 ORANGEPL Czy będzie dywidenda za 2017 rok i w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-24 GETBACK Dlaczego Lion's Bank sprzedał mi te przeklęte obligacje GetBack-u jako w 100 % bezpieczna i pewna inwestycja wiedząc dobrze, że ja nie akceptuję żadnego ryzyka. Zostałem też perfidnie okłamany przez Lion's Bank, że będe te obligacje mógł sprzedać w każdym momencie i po nominalnej cenie co nie jest prawdą. Ja na obligacjach korporacyjnych wcale się nie znam.
(brak odpowiedzi) 

2018-04-24 GETBACK Dlaczego nowy prezes spółki, pomimo piastowania dotychczas stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej, poinformował iż potrzebuje kilku tygodni, by zapoznać się z sytuacją w spółce. Dlaczego w krytycznym ostatnim tygodniu zarząd spółki milczy, pomimo że panika wokół firmy przybrała rozmiary biblijne? Dlaczego spółka pomimo posiadania dodatnich przepływów pieniężnych na poziomie kilku milionów pozwoliła na wstrzymanie regulowania swoich zobowiązań i tym samym spowodowała utratę płynności i jeszcze większą panikę?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-16 GETBACK Co będzie z obligacjami z terminem wykupu w 2019 r.?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-12 SYGNITY Czy liczne transakcje dotyczące pojedynczych (słownie: jedna) akcji nie mają na celu dołowania ceny akcji? Czy spółka nie powinna zawiadomić KNF o tego typu praktykach?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-05 CFI Posiadam akcje waszej spółki. Czy los spółki jest zagrożony?
(brak odpowiedzi) 

2018-03-26 CASHFLOW Jak mam pozbyć się akcji z mojego konta maklerskiego za 0,00 zl. tylko żeby zniknęły.
(brak odpowiedzi) 

2018-03-24 MIRBUD Czy Zarząd może wyjaśnić sprawę wpisów hipotecznych na nieruchomości w Jastrzębiej Górze i czemu o wpisach tych nie informował na ESPI.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych. Spółka uregulowała w całości zgodnie z decyzja Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc czerwiec, trwa procedura wykreślenia wpisu hipotecznego. Również zobowiązania wynikające z podatku VAT za grudzień 2017 r. są regulowane w kwotach i terminach wskazanych w decyzji Urzędu i nie stanowią zagrożenia dla kondycji finansowej MIRBUD S.A.  

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu