pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-03-19 Czy spółka wypłaci 2 transze dywidendy za 2017r?
Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie podjął decyzji w tej sprawie.  

2012-08-29 Czy ABD Data podejmuje jakiekolwiek działania celem odzyskania od sprzedającego kwoty inwestycji za upadłą rumuńską spółkę SCOP?
Tak , ale ze względu na wrażliwość informacji nie jesteśmy w stanie podać szczegółów. ABC Data S.A. dokonała płatności wobec sprzedających udziały spółki SCOP Computers w wysokości około 4,4 mln euro. Gwarancje dotyczące stanu prawnego nabytej spółki, dają ABC Data S.A. prawo dochodzenia od sprzedających odszkodowania z tytułu poniesionych strat, w szczególności wynikających z zaległości podatkowych. 

2012-05-13 Czy i kiedy ABC Data rozpocznie samodzielną działalność na rynku rumuńskim w związku zaprzestaniem konsolidowania wyników Scop Computers?
SCOP Computers nadal jest narzędziem do realizacji strategii ABC Data na terenie Rumunii i cały czas prowadzi swoją działalność operacyjną. Nasze zaangażowanie w SCOP Computers pozwoliło nam na zdobycie i zbudowanie relacji z dostawcami i klientami oraz zrozumienie specyfiki tego rynku. Jeżeli, ze względu na obecną sytuację formalną i biznesową w SCOP, w tym procedurę prowadzoną przez rumuński Urząd Skarbowy nie będzie możliwe dalsze prowadzenie działalności w ramach spółki SCOP Computers, znajdziemy alternatywne rozwiązanie do kontynuacji naszej obecności w Rumunii. Na razie jeszcze jest za wcześnie na szczegóły. Niemniej jednak ABC Data podtrzymuje strategię ekspansji w regionie Europy Centralnej i Środkowej. 

2011-04-15 Czy ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej ABC Data S.A.? Czy zysk ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. stanowi zysk ABC Data S.A.?
ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie należy do Grupy Kapitałowej ABC Data. Zysk ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o nie stanowi zysku ABC Data S.A. Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy ABC Data S.A. a ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o – ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. wspomaga ABC Data S.A. w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych w zakresie IT. Na podstawie wspomnianej umowy ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ma prawo używania logo ABC Data  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu