pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/333   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-10-05 QUMAK Kiedy połączenie spółek? Kto odpowiada za tak duże straty? Czy będą wyciągnięte konsekwencje karne w stosunku do winnych zaniedbań? Co robiła Rada Nadzorcza? To jest bardzo poważna sprawa. Nie można jej pozostawić bez konsekwencji.
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 PZU Kiedy zostanie przestawiona strategia na kolejne lat?
Obecnie nie został jeszcze ustalony dokładny termin ogłoszenia aktualizacji strategii Grupy PZU. 

2017-09-20 ECA Jak Zarząd Spółki skomentuje fakt sprzedaży niegdyś bardzo dochodowej spółki grupy - Auxilium S.k. za symboliczną 1 zł? Nazwa Auxilium i jej forma prawna wielokrotnie była zmieniana do czasu jej likiwdacji. Dlaczego? Czy miało to coś wspólnego z ukaraniem Auxilium przez nadzór audytorski Krajowej Izby Biegłych Rewidentów? Auxilium SA była spółką , której następcą prawnym jest obecnie UHY ECA S.A. czy zatem problemy związane z Auxilium i jej likwidacją mogą dosięgnąć też Emitenta?
(brak odpowiedzi) 

2017-09-05 MSXRESOUR Witam. Jestem posiadaczem znacznej ilosci akcji Waszej spolki. Prosze powiedziec mi czy akcje beda kiedykolwiek jeszcze notowane na GPW , czy tez nalezy liczyc sie z ich strata. Pozdrawiam. Dariusz Pyziak.
(brak odpowiedzi) 

2017-08-27 LUBAWA Dlaczego notowania spółki spadają?
Kurs akcji spółki kształtowany jest przez indywidualne decyzje inwestorów. Spółka nie komentuje zmian kursu akcji i nie ma wpływu na bieżące notowania. 

2017-07-14 IVMX gdzie można kupić akcje Waszej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2017-06-23 MBFGROUP Kiedy spółka portfelowa VABUN trafi na NewConnect?
(brak odpowiedzi) 

2017-05-16 PKNORLEN 1. Kiedy będzie oświadczenie co się stało z odsetkami od obligacji? 2. Kiedy spółka wypłaci odsetki? 3. Czy obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w związku z defaultem PKNOrlen?
1. W dn. 16 maja PKN ORLEN wydał poniższe oświadczenie 15 maja przypadał dzień płatności odsetek obligacji o nr PK11117. Z uwagi na problemy techniczne banku przelew został dostarczone do KDPW z jednodniowym opóźnieniem. Pieniądze są już w KDPW i są właśnie rozksięgowywane na konta inwestorów. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację, podjęła również działania mające na celu jej wyjaśnienie. 2. Odsetki zostały wypłacone w dniu 16 maja 2017 r. 3.Możliwość wcześniejszego wykupu obligacji jest określona w prospekcie emisyjnym i odpowiednich regulacjach prawnych.  

2017-04-06 BOMEDIA Kiedy będzie można nabyć przyznane akcje z prawa poboru?
Dzień dobry, harmonogram oferty jest opublikowany na stronie internetowej spółki: file:///C:/Users/magda/Downloads/original_26742284_Aneks_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego%20(2).pdf W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt. Pozdrawiam, Magdalena Grzybowska  

2017-04-04 GPW Firma CENTURIA GROUP S. A. zniknęła z NewConnect. Proszę o jakieś informacje.
(brak odpowiedzi) 

2017-03-07 LOTOS Z danych za 2016 r. wynika, że ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających to 53,2 mln zł czyli całkiem sporo. W poprzednich latach efekt rozliczenia transakcji zabezpieczających także był ujemny. Jaki w takim razie jest sens tych zabezpieczeń skoro spółka za każdym razem na nich traci, czy Lotos ma zapisany w strategii sponsoring banków?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-27 MCI Jako przyczyny dyskonta na webcastach były już podawane: brak dywidendy, nierozumienie MCI, brak podmiotów LP do porównania na GPW, słabość szerokiego rynku. Co jest przyczyną dyskonta NAV/S obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-20 MIRBUD Czy Zarząd Mirbudu może napisać jaki jest na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) stan nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą  XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14)?
MIRBUD S.A. w dniu 26 listopada 2015 roku wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym zaskarżając wydany nakaz w całości, wnosząc o: 1) oddalenie powództwa w całości, 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści sprzeciwu na okoliczność bezzasadności roszczenia oraz 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Zarządzeniem Sądu z dnia 17 grudnia 2014 roku uznano, iż sprzeciw pozwanego MIRBUD S.A. złożony w dniu 26 listopada został w terminie bez braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 505. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. W związku z powyższym, w chwili obecnej wydany nakaz zapłaty utracił moc. Obecnie nie istnieje zobowiązanie MIRBUD S.A. z tytułu dochodzonych przez Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kar umownych, z uwagi na okoliczność, iż wydany nakaz zapłaty utracił moc a sprawa ma charakter sporny i toczy się. Obecnie trwają mediacje pomiędzy stronami w celu zakończenia toczącego się postępowania ugodą.  

2017-02-16 GPW Kiedy będą ogłoszone wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. i za cały 2016 rok?
Zgodnie z zapowiedziami opublikowanymi w treści raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. publikacja wyników finansowych GPW za cały rok 2016 będzie miała miejsce 27 lutego 2017 r. (poprzez ESPI publikujemy je po sesji giełdowej tego dnia). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 101.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i zmieniającego go Rozporządzeni MF z dnia 25 maja 2016 r., nie publikujemy odrębnego raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r. 

2017-01-20 STALEXP Kiedy można oczekiwać wypłaty dywidendy? Spółka ma gigantyczne poziomy gotówki, czas się podzielić z inwestorami!
(brak odpowiedzi) 

2017-01-10 MCI Czy można wierzyć zapewnieniom zarządu ( skoro już wcześniej nie dotrzymał słowa w sprawie dywidendy), że tym razem od 2018r dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom?
(brak odpowiedzi) 

2017-01-07 TAURONPE kiedy wypłata dywidendy za rok 2015
Aktualnie obowiązująca polityka dywidendy zakłada, że pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Natomiast w dłuższej perspektywie na dywidendę powinno być przeznaczane co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Należy pamiętać, że decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki.  

2016-12-16 BUMECH Na giełdach długów pojawiła się oferta sprzedaży dużego pakietu wierzytelności wobec Bumechu (3,5 mln zł). Wierzyciel zapowiada kupno następnych długów Spółki. Czy ew. spłata tych zobowiązań wpłynie na płynność Bumechu?
(brak odpowiedzi) 

2016-12-14 TRITON Spółka realizuje spory projekt deweloperski, 250 mieszkań, ponad 100 miejsc garażowych, 20 lokali użytkowych. Na stronach spółki widać, że inwestycja powoli dobiega końca(termin oddania to koniec II kw 2017). Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Proszę podać ile lokali zostało już sprzedanych(mieszkalnych i użytkowych)? 2. Czy działka była kupiona za kredyt, czy za gotówkę? 3. Ile spodziewanie się Państwo zysku na tej inwestycji, a także ile spłynie do spółki gotówki po spłacie kredytu na budowę?
(brak odpowiedzi) 

2016-12-13 ALTA Patrząc na aktywność firmy w udzielaniu odpowiedzi może warto sobie zadać pytanie, czy nie warto zmienić priorytetów z pszczół i ptaków właśnie na lepszą komunikację z rynkiem. Prośba o udzielenie odpowiedzi wciąż otwarte pytania. PS czas odpowiedzi, jeżeli w ogóle będzie woła o pomstę.....
Wszystkim Inwestorom w Nowym Roku życzymy samych dobrych dni. Chętnie odpowiadamy na pytania, tylko musimy je otrzymać (nie było przepływu informacji pomiędzy stroną gdzie się pytania zadaje z skrzynką pocztową ALTA.) Prosimy uprzejmie o monitorowanie i w przypadku braku odpowiedzi w oczekiwanym terminie przesłanie pytania bezpośrednio na adres info@altasa.pl też z informacją że zadali Państwo pytanie przez stronę. 

2016-12-06 MCI Czy zarząd MCI widząc utrzymujące się ciągle bardzo duże dyskonto (kurs prawie nie drgnął, ani po wyjściu z Invii, ani teraz po wyjściu z WP) nie powinien zmienić strategii budowy wizerunku spółki? Przecież MCI jest nielubiane i niedoceniane tylko z powodu wizerunku spółki (obligacje G1, niedotrzymanie słowa w kwestii dywidendy za lata 2011-2016, bo chociaż faktycznie jeden warunek jej wypłaty nie został spełniony, powinna być wypłacona w zmniejszonej wysokości tak jak zapowiadała to polityka dywid. na ten okres, PRE-IPO PEM i brak możliwości zakupu akcji przez drobnych w pre-ipo, itd., itd.), a nie core biznesu, który przecież jest bardzo dobry i dobrze rokuje na następne lata.
(brak odpowiedzi) 

2016-11-29 RAFAKO Jakie są perspektywy spółki na 2017 rok? Czy 2017 rok będzie lepszy niż 2016 rok? Gdzie spółka upatruje głównych źródeł dochodu?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-26 MCI Kiedy zarząd zacznie pracować nad poprawą kursu spółki zamiast tylko skupiać się nad wysokością NAV-u co historycznie pokazuje, że na przestrzeni 15 lat gdy MCI jest notowany na parkiecie GPW nie przynosi żadnej stopy zwrotu osobom, które zainwestowały i nabyły akcje podczas debiutu?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-23 MCI W 2014 r. i 2015 r. MCI twierdziło, że nie sprzeda Daty poniżej ceny 6 zł za akcję. Czy w takim razie w ostatnim czasie zaszły jakieś zmiany w postrzeganiu potencjału rozwoju ABC Data, skoro MCI sprzedaje pakiet akcji poniżej 3 zł?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-21 PEMANAGER Czy spółka obawia się wprowadzenia podatku od zysków z funduszy inwestycyjnych? Czy spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 r., jeśli tak, to w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu