pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/334   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-11-14 MIRBUD Czy to prawda, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w siedzibie POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Mirbudem?
(brak odpowiedzi) 

2018-07-23 LPP "4,3 mld zł podatków zapłaconych w Polsce w ciągu siedmiu lat" - https://www.pb.pl/lpp-na-zawsze-bedzie-polskie-935581 Czy to rzeczywiście prawda? Ze skonsolidowanych raportów rocznych wynika, że podatek dochodowy zapłacony w latach 2011-2017 to w sumie 572 mln zł - daleko mniej od kwoty 4,3 mld zł (tyle łącznie nie wyniosły nawet zyski w tym okresie). Pozostałe obciążenia podatkowe (np. od nieruchomości) to był margines. Chodzi o VAT, który płacili klienci?
(brak odpowiedzi) 

2018-07-21 MERA Czy kolejna w historii firmy nieudolna próba skupu jest żartem z inwestorów? A wystarczy przecież określić górny pułap na 5 zł. i można skupić w przedziale 1-5 ze średnią ceną 3 zł.
(brak odpowiedzi) 

2018-07-12 ORANGEPL Dzień dobry Gdzie mogę się zgłosić za zaległe (nie odebrane ) dywidendy orange TPSA za lata 1999-2008 Z góry dziękuję za pomoc Joanna Olejnik
(brak odpowiedzi) 

2018-06-23 MNI Jestem posiadaczem waszych akcji. Co dalej? Bardzo proszę o odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2018-05-15 POLFA Mam 82 akcje imienne serii A z roku 2005. Co mogę z nimi zrobić obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2018-05-07 MCI Co z dywidendą? W ostatnim komunikacie coś cicho...
(brak odpowiedzi) 

2018-05-02 ORANGEPL Czy będzie dywidenda za 2017 rok i w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-24 GETBACK Dlaczego Lion's Bank sprzedał mi te przeklęte obligacje GetBack-u jako w 100 % bezpieczna i pewna inwestycja wiedząc dobrze, że ja nie akceptuję żadnego ryzyka. Zostałem też perfidnie okłamany przez Lion's Bank, że będe te obligacje mógł sprzedać w każdym momencie i po nominalnej cenie co nie jest prawdą. Ja na obligacjach korporacyjnych wcale się nie znam.
(brak odpowiedzi) 

2018-04-24 GETBACK Dlaczego nowy prezes spółki, pomimo piastowania dotychczas stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej, poinformował iż potrzebuje kilku tygodni, by zapoznać się z sytuacją w spółce. Dlaczego w krytycznym ostatnim tygodniu zarząd spółki milczy, pomimo że panika wokół firmy przybrała rozmiary biblijne? Dlaczego spółka pomimo posiadania dodatnich przepływów pieniężnych na poziomie kilku milionów pozwoliła na wstrzymanie regulowania swoich zobowiązań i tym samym spowodowała utratę płynności i jeszcze większą panikę?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-16 GETBACK Co będzie z obligacjami z terminem wykupu w 2019 r.?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-12 SYGNITY Czy liczne transakcje dotyczące pojedynczych (słownie: jedna) akcji nie mają na celu dołowania ceny akcji? Czy spółka nie powinna zawiadomić KNF o tego typu praktykach?
(brak odpowiedzi) 

2018-04-05 CFI Posiadam akcje waszej spółki. Czy los spółki jest zagrożony?
(brak odpowiedzi) 

2018-03-26 CASHFLOW Jak mam pozbyć się akcji z mojego konta maklerskiego za 0,00 zl. tylko żeby zniknęły.
(brak odpowiedzi) 

2018-03-24 MIRBUD Czy Zarząd może wyjaśnić sprawę wpisów hipotecznych na nieruchomości w Jastrzębiej Górze i czemu o wpisach tych nie informował na ESPI.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych. Spółka uregulowała w całości zgodnie z decyzja Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc czerwiec, trwa procedura wykreślenia wpisu hipotecznego. Również zobowiązania wynikające z podatku VAT za grudzień 2017 r. są regulowane w kwotach i terminach wskazanych w decyzji Urzędu i nie stanowią zagrożenia dla kondycji finansowej MIRBUD S.A.  

2018-03-19 ABCDATA Czy spółka wypłaci 2 transze dywidendy za 2017r?
Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie podjął decyzji w tej sprawie.  

2018-02-27 CNT Jestem właścicielem akcji Waszej firmy. Czy możecie w krótkich zdaniach napisać jak fizycznie sprzedać akcje w ramach wezwania.Nie gram na giełdzie i nie wiem jak to zrobić
(brak odpowiedzi) 

2018-02-27 I3D CZy to już koniec działalności spółki ? Co oznacza rezygnacja członka zarządu ?
W dniu 6 lutego b.r. wobec bardzo trudnej sytuacji finansowej i wyczerpania możliwości szybkiego, pozytywnego zakończenia prowadzonych rozmów inwestycyjnych, zarząd Spółki złożył wniosek o upadłość. W tej chwili wniosek jest rozpatrywany przez sąd i od decyzji sądu zależy jaka dalsza procedura zostanie przyjęta. Wolą i intencją zarządu jest możliwie jak największe wykorzystanie aktywów spółki, w tym przede wszystkim, wypracowanych wartości niematerialnych i prawnych, w celu zaspokojenia wierzycieli spółki, jak i takiej restrukturyzacji która pozwoliłaby na kontynuowanie działalności. Odnosząc się do drugiej części pytania informujemy, że nikt spośród zarządu Spółki nie złożył rezygnacji. Choć funkcje te od bardzo długiego czasu wykonujemy bez jakiegokolwiek wynagrodzenia uznajemy, że dopóki możemy wspomóc wyżej wspomniane procesy, pozostaniemy na stanowiskach. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku powołania do spółki syndyka, rola członków zarządu zostanie ograniczona do czynności zwykłego zarządu na rzecz syndyka. Dodatkowo w gestii syndyka pozostanie również skład zarządu spółki.  

2018-02-27 KGHM Jeśli mam akcję kghm, kiedy mogę się najwcześniej spodziewać wypłaty dywidendy??
(brak odpowiedzi) 

2018-02-22 GETINOBLE Kiedy pierwsze zyski?
(brak odpowiedzi) 

2018-02-21 TAURONPE Czy bedzie dywidenda za 2017 rok. Ile kosztowalo na sponsorowanie sport w 2017r.
Aktualnie obowiązująca polityka dywidendy zakłada, że pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Natomiast w dłuższej perspektywie na dywidendę powinno być przeznaczane co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Należy pamiętać, że decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki. W przypadku pytania dotyczącego sponsorowania sportu potwierdzam, że TAURON aktywnie uczestniczy w projektach w obszarze sportu profesjonalnego. Jednak zgodnie z naszą polityką komunikacyjną nie udzielamy informacji o wysokości środków przeznaczanych na sponsorowanie sportu.  

2018-01-31 JSW Kiedy jest jaka będzie dywidenda z JSW skoro są tak duże zyski?
(brak odpowiedzi) 

2017-10-22 PZU Witam Czy zarząd spółki mógłby rozważyć podjęcie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 ? Akcjonariusze tak dużej spółki powinni być traktowani priorytetowo !!!
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 QUMAK Kiedy połączenie spółek? Kto odpowiada za tak duże straty? Czy będą wyciągnięte konsekwencje karne w stosunku do winnych zaniedbań? Co robiła Rada Nadzorcza? To jest bardzo poważna sprawa. Nie można jej pozostawić bez konsekwencji.
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 PZU Kiedy zostanie przestawiona strategia na kolejne lat?
Obecnie nie został jeszcze ustalony dokładny termin ogłoszenia aktualizacji strategii Grupy PZU. 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu