pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-11-16 1) Jakie są plany wejścia iAlbatrosa na kolejne rynki? W jednym z wywiadów przeczytałem, że planowane jest wejście na rynek Szwajcarski i Hiszpański. Jaki jest przewidywany czas do rozpoczęcia działalności iAlbatrosa w tych krajach? Czy są też plany wejścia w niedługim czasie do Niemiec, UK czy nawet USA? Według rankingów rynki te są większe od Szwajcarskiego. 2) W zeszłym roku były podawane informacje dotyczące planów ekspansji Codemedii na kolejne rynki, ale jak dotąd nie znalazłem informacji dotyczącej otwarcia nowych oddziałów. Czy plany te zostały zaniechane w związku z zamiarem sprzedaży tej spółki? 3) Z czego wynika spadek marży w segmentach outsourcingu technologicznego i sprzedaży? Zyski z tych segmentów znacząco zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym pomimo wzrostu przychodów.
Ad 1. iAlbatros obecnie koncentruje swoje działania na rynku francuskim, włoskim i polskim. Włoskie firmy w ubiegłym roku wydały ponad 32 mld dolarów na podróże służbowe, a rynek Business Travel we Francji w 2014 zgodnie z szacunkami GBTA wart będzie 37 mld dolarów. Głównymi kryteriami wyboru kolejnego rynku są dla nas oczywiście jego wielkość i dynamika wzrostu. Na dzień dzisiejszy nie planujemy wchodzić na silnie konkurencyjne rynki Business Travel w USA, UK i w Niemczech. Rozważamy natomiast wejście na rynek Szwajcarski oraz Hiszpański, jednak nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje w tym zakresie. Ad 2. Codemedia faktycznie informowała, że planuje rozwój swojego biznesu na rynkach europejskich. Spółka zamierzała otworzyć oddziały we Francji, Niemczech oraz Hiszpanii i w dalszym ciągu poszukuje partnerów biznesowych na tych rynkach. Zarząd SMT SA jako większościowy akcjonariusz Codemedia nie podjął decyzji w kwestii sprzedaży tej spółki. Jeżeli taka decyzja zapadnie, spółka będzie o tym informować oficjalnymi kanałami giełdowymi. Ad 3. Spadek marży w segmencie outsourcingu technologicznego wynika głównie z faktu, że Grupa nie rozpoznała marży na toczących się obecnie projektach publicznych. Zgodnie z polityką rachunkowości, zysk rozpoznawany jest dopiero po zakończeniu projektu, a w jego trakcie jedynie przychody pokrywające koszty. W przypadku outsourcingu sprzedaży spadek marży był skutkiem utraty dwóch dużych klientów, co spowodowało konieczność wzmocnienia działań sprzedażowych, na które poniesiono istotne nakłady. Efektów tych działań, a więc poprawy marż, spodziewamy się w roku 2015. 

2014-09-28 Chciałbym pogratulować szybkiego rozwoju grupy i przetargów wygranych przez iAlbatrosa. Obecnie grupa SMT posiada 50,55% udziałów w spółce iAlbatros. Czy w wyniku planowanej emisji akcji związanej z przejęciem spółki BTravel grupa SMT utraci pakiet kontrolny w iAlbatrosie? Jeśli tak, to czy będzie to miało jakiś wpływ na długoterminową strategię grupy odnośnie rozwoju tej spółki? Drugie pytanie dotyczy spółki SMT Software. Może ona pochwalić się kilkoma kontraktami pozyskanymi w Polsce w ostatnim czasie. Zastanawiam się jednak, czy bardziej rentowne byłoby pozyskanie kontraktów od podmiotów zagranicznych? Jeśli tak, to czy spółka planuje skupienie się na tym obszarze?
Chciałbym pogratulować szybkiego rozwoju grupy i przetargów wygranych przez iAlbatrosa. Dziękujemy. Cieszy nas, że obrana strategia rozwoju spółki spotyka się z akceptacją naszych akcjonariuszy i inwestorów. Konsekwentnie realizujemy strategię wprowadzenia iAlbatrosa do czołówki dostawców usług Business Travel w Europie. Obecnie grupa SMT posiada 50,55% udziałów w spółce iAlbatros. Czy w wyniku planowanej emisji akcji związanej z przejęciem spółki BTravel grupa SMT utraci pakiet kontrolny w iAlbatrosie? Jeśli tak, to czy będzie to miało jakiś wpływ na długoterminową strategię grupy odnośnie rozwoju tej spółki? SMT SA inwestuje w rozwój spółki zależnej iAlbatros od 2011 roku. Naszym zdecydowanym priorytetem jest zachowanie pakietu kontrolnego w spółce iAlbataros, a nawet rozważamy stopniowe zwiększanie swojego zaangażowania w działalność Business Travel. Drugie pytanie dotyczy spółki SMT Software. Może ona pochwalić się kilkoma kontraktami pozyskanymi w Polsce w ostatnim czasie. Zastanawiam się jednak, czy bardziej rentowne byłoby pozyskanie kontraktów od podmiotów zagranicznych? Jeśli tak, to czy spółka planuje skupienie się na tym obszarze? Jednym z elementów naszej strategii jest zwiększenie puli przychodów pochodzących z zagranicy. Zagraniczne oddziały spółki SMT Software, SMT Software UK LTD w Londynie i SMT Software GmbH we Freiburgu prężnie działają, pozyskując wciąż nowe kontrakty. Jest to efekt wzrastającej rozpoznawalności marki SMT na lokalnych rynkach dzięki intensywnej promocji i kampaniom marketingowym, nastawionym na pozyskanie zagranicznego klienta. Sprzedaż zagraniczna w 2014 roku będzie źródłem ponad 50% przychodów pochodzących ze świadczenia usług outsourcingu IT. Pozdrawiamy, Zespół SMT SA  

2014-04-24 Interesuje mnie Państwa firma, jako osobą pracująca w IT ciekawa jestem ile w tym momencie macie Państwo projektów?
Za outsourcing technologiczny, czyli realizację projektów IT w naszej grupie kapitałowej odpowiada spółka zależna SMT Software. W celu zapoznania się z różnorodnością projektów prowadzonych przez SMT Software serdecznie zapraszamy na stronę internetową spółki: www.smtsoftware.com  

2014-04-12 Pan Prezes w jednym z wywiadów zapowiadał, że do końca marca zapadnie decyzja w sprawie zagospodarowania środków po sprzedaży Lemon Sky. Kiedy możemy spodziewać się decyzji ws. wypłaty dywidendy?
Rekomendację zarządu odnośnie podziału zysku za ubiegły rok zaprezentujemy po publikacji wyników za 2013r. Sprzedaż spółki zależnej Lemon Sky, miała miejsce w lutym bieżącego roku i wpłynie na wyniki spółki za 2014. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r. zapadnie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w przyszłym roku. Na ten moment jeszcze żadne decyzje dotyczące zagospodarowania środków po sprzedaży spółki Lemon Sky nie zostały podjęte. Pozdrawiamy, Zespół SMT SA 

2014-03-18 W zeszłym miesiącu rynek obiegła informacja o wygranym przetargu na SDE w ramach konsorcjum z Impelem. Czy spółka zamierza skomentować tę informację? Akcjonariusze wciąż nie znają udziału procentowego SMT w powyższym kontrakcie. Czy Spółka spodziewa się odwołań ze strony konkurentów?
Witamy, W ramach ogłoszonego przetargu na SDE nie zostały jeszcze podpisane żadne umowy z wykonawcami. Na ten moment nie pojawiły się żadne przesłanki do komunikowania rynkowi rzetelnych informacji na temat udziału SMT w tym projekcie. O rozwoju sytuacji będziemy informować inwestorów, jak tylko podpiszemy stosowne umowy. Proszę trzymać kciuki. My jesteśmy dobrej myśli. Pozdrawiamy, Zespół SMT SA  

2014-03-18 Czy spółka zależna Satis GPs ma w planach przejęcia na rodzimym/zagranicznym rynku? Wydaje się,że kondycja niektórych spółek z branży (w Polsce) jest słaba, niemniej posiadają one duży udział w rynku. Dodatkowo wydaje się, że konsolidacja jest zjawiskiem nieuniknionym.
Witamy, W ostatnim czasie spółka SATIS GPS została wydzielona ze struktur SMT Software, gdzie od 2010 roku funkcjonowała jako wewnętrzny business unit. Obecnie spółka jest w 100% zależna od SMT SA i chwilowo koncentruje się na ukonstytuowaniu swojej działalności jako niezależny podmiot na rynku. Jako główny udziałowiec SMT SA nie wyklucza możliwości akwizycji na rynku polskim. Na bieżąco sprawdzamy możliwości i szukamy okazji inwestycyjnych. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.satisgps.com Pozdrawiamy, Zespół SMT SA  

2014-03-18 Spółka zależna SMT SA iAlbatros osiąga coraz wyższe przychody z działalności we Francji oraz w Polsce. Ostatnio Spółka informowała o utworzeniu kolejnego oddziału we Włoszech. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się wejścia iAlbatrosa na kolejne rynki? Jaki jest przewidywany rozwój produktu? Czy dojdzie do włączenia do iAlbatrosa możliwości wykupienia przelotów, przejazdów i innych składowych podróży służbowej jak np. wynajem samochodu etc.? Jaki jest planowany udział w rynku europejskim tego typu usług?
Witamy, Spółka zależna iAlbatros obecnie skupia swoją działalność na terenie Polski, Francji oraz we Włoszech, ale nie wyklucza wprowadzenia swoich usług na kolejne rynki w przyszłości (analizujemy obecnie takie możliwości. Poszerzenie usług o możliwość wykupienia przelotów, przejazdów i innych składowych podróży służbowej jest jednym z rozważanych kierunków rozwoju spółki. Na tę chwilę nie chcemy zdradzać naszych planów ze względu na konkurencyjność naszego produktu. Natomiast robimy wszystko, aby nasze rozwiązanie odpowiadało (a nawet wyprzedzało) potrzeby rynku. Więcej informacji na temat spółki: www.ialbatros.com Pozdrawiamy, Zespół SMT SA  

2014-03-18 Dzień dobry, Spółka w ostatnich latach uruchomiła kilka projektów, które na dzień dzisiejszy są dużą niewiadomą dla akcjonariuszy. Chodzi o spółki zależne Mobicare, Attorn,Sorcersoft i Nobo Solutions. Proszę o informację jakie są plany strategiczne dotyczące tych 3 spółek, a w szczególności jaka jest oczekiwana skala i zasięg terytorialny ich działalności.
Witamy, Większość wymienionych spółek jest nadal w fazie inkubacji i będzie kontrybuować do wyniku skonsolidowanego w przyszłych okresach. Wyjątkiem jest tu NOBO Solution. Spółka z powodzeniem prowadzi projekty inżynieryjne w szczególności dla branży energetycznej w zakresie analiz turbogeneratorów uwzględniając pomiary urządzeń pod kątem analizy drgań. Natomiast skala tych działań jeszcze nie jest duża. Więcej informacji o spółkach można odnaleźć na stronach: www.nobosolutions.com www.sorcersoft.com www.attorn.pl www.mobicare.pl O planach strategicznych rozwoju spółek zależnych będziemy informować rynek na bieżąco standardowymi kanałami komunikacji. Pozdrawiamy, Zespół SMT SA  

2013-10-20 2-3 lata temu Grupa uruchomiła platformę PoZajomojsci.pl, jednakże projekt chyba został zarzucony, bo obecnie nawet strona internetowa nie działa. Chciałbym zapytać, gdzie mogę znaleźć opis tego projektu z punktu widzenia zainwestowanych środków - ile ten projekt Grupę kosztował i dlaczego został wstrzymany?
Operatorem platformy poznajomości.pl jest należąca do SMT SA spółka Iweii Online Solutions, działająca w obszarze marketingu internetowego. Serwis znajduje się pod adresem: www.poznajomosci.pl. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Iweii otrzymało na jego realizację 850 tys. zł. W ramach grupy kapitałowej SMT SA prowadzi szereg innowacyjnych projektów jednak strategicznym kierunkiem rozwoju nadal pozostaje koncentracja na sprzedaży rozwiązań informatycznych opartych na własnych produktach.  

2013-05-28 Ile aktualnie osób pracuje w spółce SMT SA i jak to wyglądało w ostatnich latach?
Witam, wszystkie spółki zależne stanowią łącznie zespół zbudowany z blisko 500 osób. W branży IT popularnym modelem relacji łączącej pracownika z pracodawcą jest współpraca kontraktowa. Dlatego znacząca część zespołu w spółkach Codemedia i SMT Software współpracuje z nami w ramach kontraktowego świadczenia usług. Pozdrawiam / Konrad Pankiewicz 

2012-06-30 Czy planowana ekspansja na rynek amerykański dotyczy jedynie Xantusa i marki Satis, czy może zamierzacie Państwo wprowadzać produkty/usługi innych spółek zależnych jak np. iAlbatros, Mobicare czy Codemedia?
Witam :). Na wstępie przepraszam za to, że odpowiadam dopiero teraz. Ciężko pracujemy dla dobra spółki i naszych inwestorów. Ale do rzeczy... Strategia, którą przyjeliśmy (GO GLOBAL!) zakłada ekspansę zagraniczną w każdym obszarze naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie produkty/usługi są adaptowalne na inne rynki, jednakowoż każda spółka wchodząca w skład Grupy ADV pracuje nad tym, aby stworzyć koszyk usług/produktów eksportowych. Już teraz produkt telematyczny SATIS jest sprzedawany na całym świecie (Arabia Saudyjska, Nigeria, Senegal, Niemcy, Szwajcaria), usługi SMT Software sprzedajemy w US, Holandii, Francji, Niemczech. System iAlbatros z powodzeniem podbija Francję. Produkty studia Animacji Xantus sprzedaliśmy w Rosji, Niemczech, Indonezji. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach skonsolidwanych Grupy ADV jest jeszcze niewielki...ale to tylko dowód na to jaka przyszłość jawi się przed nami i jak dużo jeszcze możemy osiągnąć. Jesteśmy do Państwa dyspozycji! Pozdrawiam / konrad pankiewicz 

2011-10-13 Czy mógłbym dowiedzieć się nieco więcej o projekcie AAL, w którym uczestniczy Mobicare s.a.? Chodzi mi o szczegóły tego projektu, czy jest dofinansowany i na czym polegają ew. korzyści.Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witam, Mobicare, wraz SMT Software z Grupy ADV bierze udział w 2 projektach AAL. W jednym jest uczestnikiem, a w drugim liderem projektu. Obydwa sa dofinansowane w ponad 75%. W obydwu projektach do zadań Mobicare należy opracowanie oprogramowania do geomonitoringu i nadzoru nad osobami starszymi na smartfony i tablety. Kluczowe jest opracowanie systemu, który będzie spełniał zadania analogiczne do tych, które powstają na Zachodzie i są opracowywane na urządzeniach dedykowanych - a tym samym droższych i "zamkniętych" - przy użyciu istniejących "typowych" urządzeń na platformie android. Co zgodnie z założeniami projektu zmniejszy koszt funkcjonowania systemu dla użytkowników i płatników (w tym na Zachodzie także samorządów lokalnych), oraz ułatwi jego rozbudowę w przyszłości (urządzenia i oprogramowanie może być rozbudowywane o nowe funkcjonalności wraz z rozwojem smartfonów i tabletów np. o usprawnione rozpoznawanie mowy). W projekcie, gdzie Mobicare jest liderem, oprogramowanie ma wspomagać mobilność osób starszych poza miejscem zamieszkania. W drugim przypadku, gdzie liderem jest partner holenderski kluczowy jest nadzór nad osobami z chorobami serca. Obydwa projekty kładą nacisk na inne funkcjonalności, natomiast zasada działania całego systemu jest podobna. pozdrawiam / Konrad Pankiewicz 

2011-09-13 Wiadomo,że część przychodów Grupy , chociażby SMT, jest w Euro i USD. Czy Grupa ADV i jej spółki zależne stosują zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym? Jeśli nie, to czy można się spodziewać nieco lepszych wyników w związku z aprecjacją wspomnianych walut względem pln? Oczywiście w razie utrzymania się aktualnych kursów.
Dzień Dobry, Z uwagi na relatywnie niewielką ekspozycję (rocznie po 1 m EUR na SMT Software S.A. i Codemedia S.A.) i tego, że wyższe poziomy EURPLN będą prawdopodobnie tylko przejściowo w drugim półroczu 2011, to szacujemy, że pozytywne przełożenie słabszego PLN na marże na poziomie sprawozdań jednostkowych SMT i Codemedia wyniesie odpowiednio od 100 do 150 tys. PLN złotych na każdą ze Spółek a na skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie miało to pozytywne przełożenie w kwotach z przedziału od 130 do 200 tys. PLN w zależności od kształtowania się kursu. dziękuję i pozdrawiam, Konrad Pankiewicz 

2011-06-30 Czy spółka zależna SMT Software będzie konsolidować wyniki swojej spółki córki iAlbatros - pytanie w kontekście wykonanych prac dla iAlbatros i rozliczonych udziałami w spółce? Kiedy spodziewane są pierwsze kontrakty tego portalu podróży służbowych? Czy GrupaADV w związku ze swoimi planami na 2011 jest już w trakcie tworzenia pierwszych gier i aplikacji do samodzielnej sprzedaży na rynku globalnym? Dziękuję.
Witam, SMT Software SA nie będzie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Konsolidacja tej spółki odbędzie się natomiast na wyższym szczeblu, czyli w Grupie ADV, jeżeli iAlbatros SA będzie z punktu tej konsolidacji istotny. Jeśli chodzi o tworzenie gier i aplikacji na rynek globalny, pierwsza produkcja będzie miała swoja premierę w połowie września. Jednakowoż już teraz poprzez spółkę zależną Xantus SA, realizowana jest dystrybucja contentu multimedialnego (serial animowany) na rynku międzynarodowym. pozdrawiam / Konrad Pankiewicz  

2011-05-13 Chciałbym nieco więcej dowiedzieć się o produkcie rozwijanym przez Grupę ADV. Chodzi o "Platformę IT dedykowanej rynkowi usług leasingowych". Niewiele wiadomo na jej temat. Która spółka zajmuje się tym projektem i jakie są plany z nim związane? Dziękuję.
Witam. Budową i wdrażaniem systemów dla firm leasingowych zajmuje się spółka SMT Software z Grupy ADV. W SMT Software od roku 2007 istnieje zespół, który specjalizuje się w systemach wspierających procesy leasingowe. Obecnie oferujemy m. in. rozwiązanie do obsługi kanałów sprzedaży, w szczególności poza oddziałami firmy leasingowej i sprzedaż poprzez programy partnerskie. SMT ma obecnie kilku klientów z branży leasingowej, w tym BRE Leasing (stała współpraca od 2007 r., która zaowocowała stworzeniem w BREL dedykowanego systemu do całościowej obsługi umów leasingowych) oraz De Lage Landen Leasing Polska (wdrożenie narzędzia do obsługi programów partnerskich), a także jedną z wiodących firm leasingowych, dla której rozwijamy system obsługujący procesy stock financing. Dalsze plany rozwojowe uwarunkowane będą zapotrzebowaniem klientów z rynku. Zespół SMT pracuje nad ciągłym udoskonalaniem systemu wsparcia sprzedaży i modułu tzw. zdalnej platformy sprzedaży, a także adaptuje system zarządzania należnościami (Madeline – produkt SMT wdrażany w bankach detalicznych) do specyfiki firm leasingowych. Pozdrawiam / Konrad Pankiewicz 

2011-05-13 Chciałbym nieco więcej dowiedzieć się o produkcie rozwijanym przez Grupę ADV. Chodzi o "Platformę IT dedykowanej rynkowi usług leasingowych". Niewiele wiadomo na jej temat. Która spółka zajmuje się tym projektem i jakie są plany z nim związane? Dziękuję.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-16 Czy mogliby Państwo skomentować ostatni artykuł jaki ukazał się w prasie dotyczący strategii związanej ze studiem 3d oraz produkcją gier i aplikacji własnych i ich sprzedaż? Przede wszystkim chciałbym prosić o informację nt. jaki będzie udział poszczególnych spółek w tym nowym elemencie strategii? Czy zamierzają Państwo powołać specjalną spółkę czy zajmie się tym na przykład dział SMT- SMT Mobile?
Dziękuję bardzo za pytanie. Jak informowaliśmy wcześniej Grupa ADV kończy negocjacje mające na celu akwizycję jednego z największych studiów 3d działających w Polsce, zajmujących się produkcją animacji 3d, efektami specjalnymi oraz motion designem. Zarówno w akwizowanym studiu, jak również w innych spółkach z Grupy ADV produkowany jest lub będzie produkowany content multimedialny, który można sprzedawać na całym świecie poprzez rozmaite platformy mobilne (Apple AppStore, Android Market, BlackBerry AppWorld, Windows Marketplace). Beneficjentem przychodowym będzie spółka, która dysponuje contentem (on jest tu najważniejszy). Oczywiście z przechodniości relacji Grupa ADV konsolidować będzie owe przychody. Będziemy informować o tym w oficjalnych informacjach. Pozdrawiam / konrad pankiewicz  

2011-02-21 Interesuje mnie bardzo Satis-produkt spółki zależnej SMT Software. Wydaje się,że to jeden z filarów przyszłości SMT Software jak i całej Grupy ADV. Jako inwestorzy nie mamy jednak tak istotnych danych, jak przede wszystkim liczba obsługiwanych pojazdów/obiektów w Satisie. Znamy orientacyjną liczbę pojazdów używających systemów Autoguard czy Finder zatem chyba nie ma mowy o zatajaniu informacji przed konkurencją? Czy Zarząd mógłby podać choć przybliżoną liczbę abonentów Satisa tudzież cele strategiczne w tej kwestii? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Witam.Informacje o ilości pojazdów w projekcie SATIS w abonamencie to tajemnica handlowa. Możemy jednak przedstawić Państwu informacje na temat dotychczasowych wdrożeń tego systemu. System SATIS to zaawansowany system informatyczny do lokalizacji, monitoringu GPS, zarządzania flotą pojazdów oraz wszystkimi procesami związanymi z transportem, logistyką, dystrybucją, a także pracą w terenie. Nawiązanie współpracy partnerskiej z niemieckim partnerem CProjekt pozwoliło spółce SMT Software z Grupy ADV na pozyskanie zleceń na obsługę klienta międzynarodowego w ramach świadczenia usług lokalizacji i monitoringu GPS. Realizacja projektu w Kenii jest kolejnym po zakończonych z sukcesem wdrożeniach usług monitoringu w spółce Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej, a także dla jednostek mundurowych w Senegalu oraz w szwajcarskim centrum alarmowym Euro-helpline. Klient z Kenii Grupa ADV dostarcza system SATIS dla klientów końcowych kenijskiej spółki. System SATIS został zintegrowany z urządzeniami monitorującymi zamontowanymi w pojazdach klientów końcowych. Obecnie system monitoringu obejmuje 577 pojazdów i liczba ta powinna z biegiem czasu wzrastać. Saudi Aramco Podczas wdrożenia systemu SATIS w Saudi Aramco spółka MST Software z Grupy ADV została poproszony o rozwiązanie newralgicznych problemów biznesowych: • Ustawicznych kradzieży przewożonych ładunków; • Braku rzetelnych informacji o postojach pojazdów – brak dyscypliny pracy kierowców; • Nie stosowania się kierowców do wyznaczonych procedur (tankowanie na nieautoryzowanych stacjach, wjazd do stref, przez które nie wolno przejeżdżać cysternom paliwowym, przekraczanie prędkości, nieoptymalny styl jazdy). Wykonany został szereg testów i analiz przedwdrożeniowych, mających na celu przedstawienie klientowi najlepszych z możliwych rozwiązań. Zainstalowano na pojazdach Saudi Aramco urządzenia transmisyjne i przeprowadzono testy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Emitent dokonał integracji systemu Satis z wewnętrznymi systemami wykorzystywanymi przez Saudi Aramco, przeszkolono również wybraną grupę przyszłych użytkowników systemu z obsługi systemu. Obecnie w ramach projektu w trybie online dostarczana jest informacja o położeniu 450 pojazdów. Centrum alarmowe Euro-helpline - Szwajcaria SMT Software z Grupy ADV dostarcza oprogramowanie dla prywatnego centrum alarmowego w Szwajcarii. Firma Euro-helpline AG oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w czasie podróży samochodem i bazując na funkcjonalności systemu SATIS chce podnieść jakość świadczonych usług udoskonalając działania wewnętrznego działu obsługi klientów. Konsultanci centrum alarmowego korzystają z systemu CRM (system do zarządzania relacjami) zintegrowanego z aplikacją SATIS, dzięki której mogą natychmiast zidentyfikować klienta oraz jego obecną lokalizację. Konsultant przez telefon może powiadomić kierowcę o najbliższych warsztatach, punktach usługowych, możliwych rozwiązaniach zaistniałego problemu, a także wskazać najbliższą restaurację lub hotel. Służby mundurowe w Senegalu Systemu SATIS wspiera służby mundurowe Senegalu w zarządzaniu przeprowadzanymi akcjami w sytuacjach kryzysowych dostarczając bieżących informacji na temat lokalizacji radiowozów. System SATIS został zintegrowany z open-source’owym serwerem map oraz mapami cyfrowymi dostarczonymi przez klienta, ponieważ nie istnieją komercyjne mapy Senegalu. Dokonano również integracji z dedykowanym serwerem komunikacyjnym służb mundurowych. Projekt został przygotowany dla nieograniczonej liczby pojazdów. Spółka SMT Software z Grupy ADV poda bardziej szczegółowe informacje na temat przychodów pochodzących z działalności działu SATIS w raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 22 marca 2011.  

2011-02-15 Skąd aż tak dramatyczny spadek przychodów i tak ogromna strata netto w wynikach za IV kw 2010 r. ?
Witam Pana/Panią. Z tej strony Konrad Pankiewicz. Reprezentuję zarząd Grupy ADV SA. Przychody Grupy wzrosły w 2010 r o 77% (rdr) osiągając poziom 53.363 tys PLN. Po czterech kwartałach 2010 roku osiągnęliśmy zysk ze sprzedaży na poziomie 4.441 tys. PLN (wzrost o 2.895 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009). Zysk netto osiągnął poziom 2.527 tys. PLN, w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku, kiedy wyniósł on 354 tys. PLN. To wzrost o 613%. Analizując wyniki koncetrował się Pan/Pani na wynikach spółki matki, która od stycznia 2010 r. nie prowadzi działalności operacyjnej i zajmuje się rozwojem całej Grupy Kapitałowej. Dlatego też należy analizować wyniki skonsolidowane - bo one w rzeczywistosci odzwierciedlają kondycję spółki. A jak pokazują liczby oraz stopień realizacji celów - kondycja jest wyśmienita. Dziękujemy za pytanie i polecamy się na przyszłość. pozdrawiam Konrad Pankiewicz  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu