pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-12-28 Czy jest szansa by walne Komputronika zostalo zwolane w styczniu?
Nie ma takiej szansy, z dwóch powodów. Pierwszy powód to konieczność zwołania WZA z odpowiednim wyprzedzeniem. Drugi, istotniejszy powód, to brak potrzeby zwoływania WZA. Przynajmniej żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o zwołanie NWZA we wskazanym terminie. 

2010-12-28 Czy, jako prezesa firmy, nie irytuje pana wciaz spadajaca wartosc przedsiębiorstwa Jakie i kiedy zamierza pan podjac dzialania celem odzyskania wiarygodnosci inwestorow?
Jako Prezes Zarządu z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wartość przedsiębiorstwa nie spada, jest wręcz przeciwnie. Inną natomiast kwestią jest spadająca wycena akcji na giełdzie i utrzymujący się wskaźnik Cena / Wartość księgowa na poziomie poniżej 1. Trudno się odnieść do pytania o wiarygodność inwestorów - obecni ujawnieni akcjonariusze Komputronik są w opinii Zarządu Komputronik jak najbardziej wiarygodni. Gdyby nawet jednak nie byli wiarygodni, to w jaki sposób miałbym rzekomo zadziałać, żeby stali się wiarygodni? 

2010-12-22 Czy spółka w celu obniżenia kosztów planuje drugie podejście do outsorcingu procesów magazynowych? Czy ewentualnym partnerem będzie w dalszym ciągu Complex?
Nie planujemy drugiego podejścia do outsourcingu. Raczej próbujemy znaleźć alternatywne drogi oszczędności, jak np. przeorganizowanie własnych procesów logistycznych, prawdopodobnie w oparciu o zewnętrzną infrastrukturę i własne zasoby ludzkie i know-how. 

2010-12-09 Czy sklep Saturion.pl jest zaliczany do grupy Komputronik, jeżeli tak to jakiej wielkości generuje przychody. W jakiej fazie rozwoju jest w/w projekt e-commerce?
Spółka, która sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego Saturion.pl, nie jest częścią Grupy Komputronik. 

2010-12-09 1.Od debiutu spółka spadła aż o 76% Sytuacja finansowa i ogólnie komputronik jest o wiele lepsza niż podczas debiutu. Osobiście posiadam spółkę od debiutu. Czy jest szansa na jakąkolwiek zmianę tego długotrwałego trendu spadkowego? 2. Czy spółka zamierza podjąć jakiekolwiek czynności by nie było karnej emisji dla Paszynskich np buyback? 3.Czy spółka planuje podanie szacunkowych wyników i przychodów spółki w kolejnych latach. Jako drobni akcjonariusze bylibysmy bardzo wdzięczni.
Rzeczywiście, obiektywna sytuacja spółki w ostatnim czasie znacząco się poprawiła. Nie ma to jednak odzwierciedlenia w notowaniach, co mnie osobiście bardzo dziwi. Obecna kapitalizacja spółki jest co najmniej kuriozalna - same materialne aktywa (nieruchomości, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz instrumenty finansowe) mają znacznie większą wartość niż wartość spółki wyceniona na giełdzie. Wydaje się, że jest idealny moment do inwestycji. Gdyby jednak trend się nie odwrócił, to zarówno spółka nie wyklucza wykorzystania zgody WZA na skup akcji własnych, jak również ja osobiście rozważam zakup akcji Komputronik. Pozdrawiam, Wojciech Buczkowski  

2010-12-06 Czy spółka KOMPUTRONIK planuje zrobić split 1:10 w celu poprawy płynności na papierze , która jest bardzo niska a jak wiemy split 1:10 znacząco wpłynie na poprawę płynności?? Drugie pytanie czy KOMPUTRONIK zamierza wypłacić dywidendę za 2010 r??(od debiutu kurs cały czas spada a wielu inwestorów trzyma papiery od debiutu i liczy chociaż na dywidendę)
Z moich informacji wynika, że akcjonariusze Komputronik nie mają w planach splitu swoich akcji. Jeżeli chodzi o dywidendę, to jej wypłata jest możliwa, jeżeli firma osiągnie zadowalające, zdaniem akcjonariuszy, zyski. Dodatkowym, istotnym czynnikiem, jest ocena wskaźników zadłużenia. Zatrzymanie w całości zysków pozwoli na ich obniżenie. 

2010-11-30 Czy pozbycie się spółki zależnej Karen znacząco poprawi rentowność grupy? Jakiej średniej rentowności i jakich przychodów spodziewa się zarząd w kolejnych latach?
Komputronik po uporządkowaniu grupy, m.in. poprzez utratę kontroli nad Clean & Carbon Energy (dawniej KAREN SA) oraz konsolidację zasobów w postaci sieci salonów i sklepow własnych, znalazł sie w znacząco odmiennej sytuacji rynkowej. Dzięki wspomnianym operacjom, a także innym czynnosciom, ktore umożliwiły obniżenie kosztów, perspektywy poprawy rentowności są wiecej niż realistyczne. Przed publikacja wyników półrocznych nie sposób ich komentować, jednak mogę je określić jako satysfakcjonujące, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Komputronik nie publikuje swoich prognoz, toteż nie mogę sie wprost odnieść do pytań o rentowność i przychody. Spodziewamy sie lekkiego wzrostu przychodów w bieżącym roku obrotowym przy znaczącej poprawie rentowności. Rok 2011, a przede wszystkim lata 2012-2014 to spodziewane duże ożywienie w branży i wzrosty przychodów w tempie dwucyfrowym. Branża, w której działamy jest silnie koknkurencyjna, jednak efekt skali oraz uruchomione kilka projektów z obszaru e-commerce pozwalają optymistycznie oceniać perspektywy rozwoju spółki i jej wynikow finansowych. 

2010-11-22 Na jaki cel został wykorzystany zaciagniety niedawno kredyt w wysokosci 15 mln? Czy firma zaczyna miec klopoty z płynnościa finansowa?
Łączna suma płynnych środków pieniężnych postawiona do dyspozycji Komputronik SA w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się. Komputronik zmniejszył swoje linie kredytowe w wybranych bankach, by poprzez pozyskanie kolejnego banku finansującego zdywersyfikować ryzyko związane ze współpracą z niewielką liczbą kredytodawców. Spółka nie ma problemów z płynnością finansową i terminowo reguluje swoje zobowiązania. 

2010-11-21 Ostatnie lata to bardzo wysoki wolumen przychodów przy bardzo niskich zyskach. Czy zarząd ma jakaś konkretną strategię dotyczącą poprawy rentowności?
Branża handlu elektroniką rządzi się dość specyficznymi prawami. Żeby osiągnąć zadowalającą rentowność, należy osiągnąć dużą skalę operacji. W ostatnich latach Komputronik inwestował w rozwój kanałów sprzedaży. Obecnie nadszedł czas na optymalizację procesów i dbanie o maksymalizację zysków z wypracowanych kanałów zbytu. Chcemy to osiągnąć poprzez relatywne obniżenie kosztów. 

2010-11-04 Proszę o komentarz odnośnie obecnej sytuacji w spółce - irytujący jest fakt braku raportowania miesięcznych wyników sprzedażowych firmy i kompletny brak informacji prostujących na temat doniesień prasowych Gazety Wyborczej. Czemu nikt nie pozwie do sądu wydawcy?
Spółka nie ma obowiązku miesięcznego raportowania wyników sprzedaży. Dodatkowo, specyfika branży pozwala obiektywnie oceniać jedynie kwartalne wyniki sprzedażowe, co wynika z kwartalnego rozliczania współpracy z producentami. Jeżeli chodzi o artykuły w Gazecie Wyborczej, to Spółka zupełnie nie wie, o jakie może chodzić. W ostatnim czasie nie pojawiły się żadne artykuły, które dotyczą Komputronik. 

2010-10-12 Bardzo proszę o komentarz przedstawiciela firmy odnośnie artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej na temat prowadzonej działalności przez państwa Paszyńskich w negatywnym słowa tego znaczeniu? Jak można było z niewiarygodnym partnerem zawierać umowy, działając na szkodę akcjonariuszy?
Komputronik SA podpisał list intencyjny, a potem umowę inwestycyjną z Panią Haliną Paszyńską oraz wskazanymi przez nią podmiotem Texass Ranch Company. Należy pamiętać, że Komputronik jest stroną zbywającą, ostatecznie, aktywa. W toku wykonanych czynności ujawniono, że zarówno Pani Halina Paszyńska jak i Texass Ranch Company dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi, żeby zrealizować przedsięwzięcie i ostatecznie odkupić w określonym czasie pakiet akcji Karen będących w posiadaniu Komputronik. Gwarantem wykonania opcji PUT są solidarnie Pani Paszyńska, Texass Ranch Company oraz Karen SA. Ta ostatnia spółka została zasilona w istotny kapitał płynny (106 mln zł gotówką) oraz zostaną do niej wniesione nieruchomości o łącznej wartości blisko 400 mln zł. Trudno zatem oceniać, że przyszli wierzyciele Komputronik są niewiarygodni. Artykuł w Gazecie Wyborczej jest niestety bardzo tendencyjny i w wielu miejscach nieprawdziwy lub co najmniej szerzący liczne insynuacje. Podawanie pewnych faktów w kontekście innych, zupełnie z nimi niezwiązanych, stanowi po prostu brak rzetelności. Kilka podanych faktów jest także wytworem czystej wyobraźni redaktora lub też ordynarnym kłamstwem. Sama spółka Karen, która znajduje się w kręgu naszego szczególnego zainteresowania, pracuje nad bardzo ciekawymi projektami. Prawdopodobnie już wkrótce ujawnione zostaną szczegóły przyszłej działalności, w zupełnie innej branży niż dotychczas. Jako Członek Radny Nadzorczej obowiązuje mnie poufność, więc nie mogę ujawniać żadnych dodatkowych informacji na temat prowadzonych prac i przygotowań. Pragnę zatem uspokoić akcjonariuszy Komputronik. W mojej ocenie nie ma obecnie zagrożenia zamknięcia transakcji, a niski kurs akcji jest z pewnością związany z pewnym, niepotrzebnym poniekąd, zamieszaniem wokół wspomnianej sprawy. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Komputronik SA 

2010-09-22 Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na jakąś rekomendację?
Zarząd Spółki nie jest właściwym adresatem tego pytania. Wydanie jakiejkolwiek rekomendacji przez instytucje finansowe jest niezależne od spółki, z reguły wiąże się ze zleceniem przez inwestora instytucjonalnego. z poważaniem Kajetan Adamczak Wiceprezes Zarządu White-Magick  

2010-09-06 Czy zarząd może skomentować ostatnie spekulacyjne ruchy na spółce powiązane z kursem Karen? Kiedy spółka zacznie skup swoich akcji?
Zarząd Spółki nie jest w stanie komentować transakcji na jej akcjach. Oświadcza jedynie, że ani Komputronik, ani żadna spółka zależna czy powiązana nie brała udziału w handlu na walorach Komputronik. Jednocześnie wskazuje, że Spółka nie ma w najbliższych planach skupu własnych akcji, choć nie wyklucza zrealizowania takiego skupu w przyszłości. Z poważaniem Kajetan Adamczak, Wiceprezes Zarządu White-Magick  

2010-08-26 Czy potrafi Pan prezes wytłumaczyć akcjonariuszom, w logiczny sposób, dlaczego, pomimo tak dobrych informacji ze spółki, ta ciagle traci na wartości?
W imieniu Zarządu Komputronik SA dziękujemy za zainteresowanie notowaniami tej Spółki. O tym, czy są one wysokie czy niskie, decydują akcjonariusze. Natomiast Zarząd Spółki nie ma bezpośredniego wpływu na swój kurs. Do podstawowych obowiązków jego członków należy podejmowanie decyzji, które są korzystne dla Spółki. Ocena tych decyzji, która mierzona jest między innymi kursem akcji, należy do akcjonariuszy. Dlatego powyższe pytanie należałoby skierować właśnie do nich. Zarząd Komputronik SA ze spokojem obserwuje znaczące wzrosty walorów Spółki, a także spadki, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Nie ma bowiem najmniejszych wątpliwości, że w 2010 roku perspektywy działalności Spółki się poprawiły. Sytuacja na rynku, na którym działa Komputronik, jest coraz lepsza. Polski rynek IT, według niezależnych analityków (m.in. PMR), wzrośnie w tym roku o 3 proc., zaś w 2011 roku wzrost może być nawet dwucyfrowy. To korzystnie przełoży się na wyniki finansowe Komputronik SA. Obecny kurs akcji Spółki z pewnością jest dużo niższy niż jej realna wartość i perspektywy generowania przez nią zysków w przyszłości. Zarząd Komputronik SA żywi nadzieję, że rynek zweryfikuje obecną wycenę i pozwoli na osiągnięcie pułapu zgodnego z fundamentalną oceną spółki. Z poważaniem Kajetan Adamczak, Wiceprezes Zarządu White-Magick  

2010-08-02 Jak można wytłumaczyć, że spółki Karen i Techmex są wyżej wyceniane przez rynek niż Komputronik? Kiedy rozpocznie się zapowiedziany skup akcji? Jakie korzyści finansowe z tytułu umów zawartych z p.Paszyńską osiągnie spółka w tym roku?
Wycena spółki Karen opiera się, podobnie zresztą jak spółki Techmex, na wierze w dobrą przyszłość. Ja osobiście wierzę w duży sukces rynkowy Karen SA, już pod nową nazwą Clean & Carbon Energy SA, która będzie zajmować się oprócz handlem elektroniką także szeroko rozumianą branżą energetyczną, głównie energią wiatrową i przemysłem związanym z węglem kamiennym. Tu perspektywy są dobre, jest Inwestor, który wyłoży blisko 400 mln zł na rozwój spółki. Natomiast wiara inwestorów w Techmex SA nie jest poparta absolutnie czymkolwiek. Jak przyznaje Syndyk tej spółki, działalność operacyjna jest wygaszona, nie pracują tam już żadni specjaliści od technologii GIS. Rozumiem, że rynek rozpalają informacje o odkupie wierzytelności przez nowych inwestorów Karen, należy jednak pamiętać, że jest to po prostu element podpisanej umowy inwestycyjnej. Wydaje się, że Inwestor podobnie jak Komputronik SA, podchodzi sceptycznie do możliwości aktywowania tych wierzytelności. Należy jednak kategorycznie zaprzeczyć wyższej wycenie Techmex SA - kapitalizacja spółki, nawet po silnych wzrostach spekulacyjnych wynosi 16 mln zł, czyli blisko 6 krotnie mniej niż wycena Komputronik. Także kapitalizacja Karen jest niższa niż kapitalizacja Komputronik. Niezależnie od wszystkiego, Komputronik podpisał bardzo korzystną dla siebie umowę, zamienił wątpliwe aktywa w postaci wierzytelności na atrakcyjne grunty budowlane, które dodatkowo ma prawo odsprzedać Inwestorowi za 2 lata za tę samą cenę, odkupi z mozołem budowaną sieć salonów działającą już dzisiaj pod własnym szyldem, uzyska wpływ co najmniej 48 mln zł w gotówce za pozostałe akcje Karen. Dziwi mnie obecne zachowanie kursu Komputronik - powinien wystrzelić w górę, bo spółka pozbyła się pewnego problemu z Techmex, korzystnie wykorzystała kontrolę nad spółką zależną Karen SA. Koniunktura na rynku, na którym działamy stopniowo poprawia się, więc liczymy, że ten rok zamkniemy dobrym zyskiem. Także akcjonariusze Karen powinni być dobrej myśli - zyskali potężnego inwestora, który z pewnością doprowadzi do wysokiej rentowności spółki (jednak proszę wziąć pod uwagę, że jest to moja osobista opinia). Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych, Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Komputronik SA 

2010-08-01 Pytanie o ostatni zakup gruntów po cenie 1600 zł za m2, gdy cena rynkowa oscyluje w granicach 200-300 zł? Co to ma być za biznes, na którym już na poczatku się traci?
Zakładam że pytanie dotyczy komunikatu z dnia 31 lipca 2010 roku. Jest w nim informacja o zakupie 7,1ha (71.000 m2) za cenę 11.753.597,08 pln. Cena jednego m2 to niecałe 165,55zł! Kajetan Adamczak wiceprezes zarządu WHITE-MAGICK sp. z o.o.  

2009-05-05 Czy limit planowanego skupu akcji (0,10-10zł) nie jest krzywdzący dla akcjonariuszy, którzy nabyli walor po dużo wyższej cenie? Mam na myśli kontekst późniejszego odsprzedania. Spółka zamierza zarobić na stratach inwestorów, którzy jej zaufali?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu