pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-02-17 Czy spółka planuje wprowadzić swoją spółkę zależną Horeca Online Sp. z o.o. na rynek NewConnect ?
W najbliższym czasie nie planujemy wprowadzenia spółki na New Connect.  

2010-01-04 Jakie plany na rozwój ma spółka na 2010? Czy niezatwierdzenie przez NWZA emisji dla Novitusa będzie miało wpływ na wyniki spółki? Czy w związku z brakiem emisji dla inwestora spółka rozważa emisję z prawem poboru ?
Ad. 1 Spółka zamierza w tym roku rozwijać się głównie organicznie. Mamy dużo produktów, które powstały w ostatnich 3 latach, a które ciężko było sprzedawać w sytuacji awersji do inwestycji. Widzimy, że ta sytuacja zaczyna się powoli zmieniać. Ponadto do dotychczasowej oferty dołączone zostały usługi związane z budową infrastruktury niskoprądowej dla obiektów hotelarsko gastronomicznych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń (tworzymy systemy dla kontrahentów ze Stanów Zjednoczonych oraz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich) chcemy rozwinąć działalność związaną z pisaniem oprogramowanie na zamówienie dla zagranicznych kontrahentów. Między innymi w tym celu wzmacniany jest dział sprzedaży. Myślimy także o jednym przejęciu ale dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Chcemy w tym roku dużo energii poświęcić na rozwój spółki Softech jak i drugiej spółki zależnej – Horeca Online i ich produktów. Ad.2 Niezatwierdzenie przez NWZA emisji dla Novitusa nie ma żadnego wpływu na wyniki spółki. Ad.3 Spółka nie rozważa obecnie nowej emisji. Pozdrawiam, Aneta Czerwińska Dyrektor Biura Zarządu 

2009-12-26 Co się dzieje z portalem foodoo.pl ? Czy ten projekt został "zamrożony" czy po porostu spółka sobie nie radzi z pozyskaniem partnerów do tego projektu? Jakie koszty generuje ten projekt dla spółki? Proszę też o informację o przychodach i rozwoju portalu pos24.pl
Projekt foodoo nie został zamrożony. Firma wciąż wierzy w jego ogromny potencjał do generowania zysków. Będzie on kontynuowany i rok 2010 ma być przełomowym dla tego projektu ze względu między innymi na wzmożone działania marketingowe. Bieżące koszty funkcjonowanie portalu są znikome. Pos24.pl zyskuje coraz więcej klientów oraz generuje coraz większe przychody. Spółka nie podaje szczegółów związanych z przychodami portalu pos24.pl.  

2009-09-22 Mam pytanie odnośnie wyjaśnienia wyników spółki w 2 kwartale. Dlaczego bardzo mocno spadł zysk operacyjny, który wyniósł jedynie 50 tys zł ? O ile wiem to straty z rozliczeń CIRS nie wchodzą w zysk operacyjny, więc nie można spadku tłumaczyć takimi transakcjami?
Proszę Państwa w związku z tym, że projektów informatycznych nie da się zamknąć w sztywnych ramach może dochodzić do okresowych fluktuacji wyników i tak jest właśnie w tym wypadku, ma na to również wpływ specyfika 2009 roku naznaczonego kryzysem i spowodowane tym dość nieprzewidywalne zachowanie kontrahentów. W drugim kwartale Spółka poniosła dodatkowe koszty dostosowania produktów, do potrzeb rynku i klientów, co jest niezbędne do utrzymania zadowolenia kontrahentów i wysokiego stopnia innowacyjności. Ponadto przygotowując się pod przyszłe kontrakty Spółka zaangażowała dodatkowe środki w celu wyprzedzającego przygotowania oferty, co również miało przełożenie na bieżący poziom zysku natomiast finalne efekty działań będą widoczne w trzecim i czwartym kwartale roku. Sugerujemy ze swojej strony narastająco analizę danych, gdyż jest ona bardziej miarodajna niż pojedyncze dane kwartalne dla dalszej oceny wyników i działań Spółki. Pozdrawiam Mariusz Łężak Dyrektor Finansowy  

2009-09-16 Dlaczego spółka planuje dla Novitiusa emisje akcji o 50 proc. taniej niż wynosi wartość księgowa?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-06 Spółka z miesiąca na miesiąc zwiększa sprzedaż, w drugim Q pokazała bardzo dobre wyniki, czy firma ma szanse utrzymać takie tempo , rozwijać się tak dynamicznie bez inwestora? Bardzo proszę o odpowiedz.
Zarząd chciałby utrzymać, a nawet zwiększyć tempo rozwoju spółki i czyni w tym kierunku określone działania. Ta możliwość jest, przede wszystkim, uzależniona od sytuacji ekonomicznej w kraju i skłonności do inwestycji w sektorze hospitality i retail. Z pewnością, inwestor jest w stanie przyspieszyć tempo rozwoju spółki, ale w obecnej sytuacji Zarząd nie jest w stanie ocenić skali wpływu inwestycji na jej rozwój.  

2009-09-06 Czy zarząd rozwazał split akcji własnych w celu poprawy płynności na giełdzie ?
Zarząd obecnie nie rozważa splitu. 

2009-05-19 Dlaczego spółka w sierpniu 2008 nie poinformowała o zawartej umowie CIRS ? Do kiedy ta umowa obowiązuje ?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-16 Spółka, znajduje się od debiutu w trendzie spadkowym. Co robi zarząd, żeby ten trend się zmienił?
(brak odpowiedzi) 

2009-04-28 Co takiego stało się w spółce, że cena za akcję we wrześniu 2008 r. (8-9 zł)była nieodpowiednia, a teraz 3 zł za akcję jest ceną odpowiednią?
(brak odpowiedzi) 

2009-04-27 Co LSI będzie miało z koneksji z NOVITUSEM, skoro tak tanio zrobili dla nich emisję?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu