pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-05-30 Jaki byl cel przeprowadzenia sprzedaży objętych lock-upem akcji? Czy zasadą nie powinno być że akcje które mają lock-up nie powinnny być przedmiotem jakiegokolwiek obrotu do czasu gdy termin lock-up się skończy? Kapitalizacja spółki po tej niefortunnej transakcji zmniejszyła się o kilkadziesiąt procent a nie to było chyba celem?
Odpowiedź na pytanie znajduje się w raporcie bieżącym nr 7/2011 TRO MEDIA SA. 

2011-05-25 Dlaczego w ostatniej chwili zostal zgloszony wniosek o emisji obligacji zamiennych na akcje, bez podania przyczyn takiego niepopularnego dla akcjonariuszy kroku, nie mowiac juz ze nie podano parametrow emisji? Dlaczego Pan Prezes zaskakuje akcjonariuszy?
Zgodnie z przesłanym komunikatem Spółka otrzymała dotację na projekt "Innowacyjna platforma IT zintegrowana z partnerami wspomagająca współpracę B2B dla branży reklamowej" - inteligentny, innowacyjny na skalę europejską system informatyczny B2B, który umożliwiać będzie zautomatyzowaną i zintegrowaną z partnerami obsługę w zakresie targetowanej kontekstowo reklamy internetowej. Konstrukcja środków pomocowych wymusza wcześniejsze sfinansowanie inwestycji w znaczącym stopniu ze środków własnych Beneficjenta, stąd pojawiły się potrzeby na środki finansowe. Jedną z opcji były obligacje zamienne na akcje. Ponieważ do momentu NWZA nie znano ostatecznego modelu sfinansowania inwestycji na NWZA zostały przedstawione wszystkie możliwości będące w zasięgu Emitenta. Bardziej szczegółowe informacje na temat inwestycji i sposobu jej sfinansowania przedstawione są w raporcie bieżącym nr 36/2011. 

2011-05-23 Czy rzekome wejście funduszu to nie był jedynie sposób na ominięcie lock-up akcji? To tłumaczyłoby tak duże spadki kursu.
Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy nabywcą akcji w transakcji pakietowej dokonanej w dniu 25 stycznia 2011 roku była renomowana instytucja finansowa działająca w Polsce.Nie mam uprawnień do przekazania jej nazwy do publicznej wiadomości, jednak wierzę, iż informacja dotycząca stanu posiadania sprzedanych przeze mnie akcji znajdzie się w raporcie półrocznym tej instytucji. Marcin Misztal - Prezes Zarządu TRO MEDIA SA 

2011-04-15 W publikowanych wywiadach, bądź zapowiedziach z początku roku wskazywali Państwo na możliwość publikacji prognoz na 2011 rok z końcem I Q, jak również na możliwość dokonania "dużego" przejęcia. Kiedy planują Państwo publikację prognoz? Kiedy planujecie sfinalizować rzeczone "duże" przejęcie (a może już tego dokonaliście)?
Spółka TRO MEDIA znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, prowadzi rozmowy z wieloma podmiotami na temat współpracy w większym bądź mniejszym zakresie i w związku z tym publikację prognoz na rok 2011 planowaliśmy podać po koniec I kw. Ze względu jednak na wiele niezakończonych spraw, które ewentualnie mogłyby wpłynąć na wielkość podawanych wyników, moment opublikowania prognozy opóźni się.  

2011-02-16 1. Czy dotychczasowi akcjonariusze Tro Media SA, którzy objęli akcje w emisji pierwotnej będą mieli możliwość uczestniczenia w ofercie pierwotnej domenomania.pl? 2. Ile spółce pozostało środków z emisji publicznej akcji? 3. Jak można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowego sprawozdania spółki po IV Q 2010 r.? Chodzi mi głównie o zobaczenie jakie aktywa są finansowane kapitałem własnym, skoro, na 6,5 mln zł KW przypada tylko 1,7 mln zł należności krótkoterminowych i środków pieniężnych.
1.Akcjonariusze TRO MEDIA SA mieli możliwość uczestnictwa w ofercie prywatnej Domenomania.pl SA, jeśli przekazali w stosownym czasie deklarację zainteresowania ofertą. Oferta nie miała publicznego charakteru i stosowne informacje można było uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze spółką. 2.Środki z emisji zostały w blisko 80% wydatkowane min. na przejęcia i modernizacje przejętych projektów. Zgodnie z tym co przekazaliśmy w raporcie okresowym, efektów z tych przedsięwzięć spodziewamy się już w pierwszym półroczu 2011 roku. 3.Pełne sprawozdania finansowe spółka zaprezentuje w raporcie rocznym w dniu 18.04.2011 r. 

2011-01-22 Kiedy przejęta spółka domenomania.pl wejdzie na New Connect? Kto będzie wspomnianą spółkę wprowadzał na NC?
W najbliższym czasie poinformujemy wszystkich uczestników rynku nt. spółki Domenomania.pl.  

2011-01-16 Czy spółka w chwili obecnej prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia (ew. współpracy) z nowymi serwisami internetowymi? Kiedy można się spodziewać przyznania dotacji na złożony przez Państwa wniosek? Kiedy można się spodziewać komunikatu z harmonogramem przekazywania raportów?
Nadal jesteśmy zainteresowani współpracą i przejmowaniem interesujących projektów internetowych oraz na bieżąco w tym zakresie prowadzimy stosowne analizy. W przypadku zaistnienia okoliczności prawdopodobnego przejęcia lub nawiązania współpracy z analizowanym projektem niezwłocznie poinformujemy o tym uczestników rynku w raporcie bieżącym. W kwestii dotacji nie mamy bliższych informacji na temat terminów zakończenia weryfikacji wniosków. Raport z harmonogramem przekazywania raportów okresowych opublikujemy do końca stycznia 2011r.  

2011-01-15 Po ostatnim przejęciu Vista.pl podajecie Państwo dwie kwoty. Proszę podać jaki jest kapitał własny spółki bo jak wiadomo kapitał zakładowy nijak się ma do kapitału własnego(chyba, że to początek działalności). Co zatem kryją kapitały własne(są dodatnie/ujemne), skoro koszt nabycia to 4k zł?
Na koniec 2009 roku kapitał własny spółki Vista.pl był dodatni i wynosił około 30 tys. zł. Jeśli chodzi o rok 2010 według wstępnych danych będzie on również wynosił około 30 tys. zł. 

2011-01-05 Kiedy spółka poda wyniki za 4 kwarta l i kiedy będą ogłoszone wyniki roczne spółki?
W najbliższym czasie (do końca stycznia 2010) Spółka opublikuje raport bieżący z terminami publikacji wszystkich raportów okresowych. 

2010-12-29 Kiedy jest planowany start witryny "boisko.pl"? Jakie są zakładane przychody i zyski z uruchomienia tej witryny?
Start projektu Boisko.pl zaplanowany jest na pierwszy kwartał roku 2011.W momencie uruchomienia zaprezentujemy wszystkim inwestorom założenia i oczekiwania, jakie mamy w związku z tym projektem.  

2010-12-28 Skoro w sprawozdaniach za rok 2010 nie będzie konsolidacji wyników ze spółką Domenomania.pl to dlaczego podniesienie prognoz finansowych za rok 2010 r. nastąpiło również po oszacowaniu aktualnej wartości aktywów inwestycyjnych spółki Domenomania.pl ? Czy spółka zamierza wypłacać dywidendę?
W księgach Spółki Domenomania.pl Sp. z o.o. występuje jako inwestycja długoterminowa, która będzie podlegała aktualizacji wartości i stąd zostało to uwzględnione w prognozie. Spółka znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i zamierza osiągnięte zyski przeznaczyć na dalszy rozwój.  

2010-12-23 Czy zarząd spółki opracował długoterminową srategię rozwoju firmy? Jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak, to proszę o przybliżenie tej strategii: jakie są założnia co do zysku na najbliższe lata? Jakie są założenia co do wartości przychodów? Jakie są założenia strategii rozwoju odnośnie dywidendy? Czy jeśli jakiolwiek fundusz inwestycyjny będzie wyrażał chęć zakupu dużego pakietu kcji, to istnieje możliwość zakupu od Pana Misztala (Prezesa spółki i głwnego udziałowca)?
Strategia naszej spółki została zaprezentowana w Dokumencie Informacyjnym i jest cały czas aktualna oraz konsekwentnie realizowana. Strategia ta opiera się na: • budowie grupy portali internetowych w różnych kategoriach tematycznych, rozbudowa posiadanych portali - stały wzrost wartości aktywów firmy • zwiększeniu zasięgu sprzedaży powierzchni reklamowej o zewnętrzne serwisy internetowe – stały wzrost bieżących przychodów operacyjnych • stworzeniu nowych usług i produktów związanych z reklamą w różnych mediach • inwestycje w istniejące, atrakcyjne projekty oraz inkubacji nowych pomysłów Szerzej o strategii można przeczytać na str. 36-37 Dokumentu Informacyjnego (pkt. 4.10.3) Spółka realizując powyższe cele znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i od efektów obecnych działań będzie zależeć ewentualna aktualizacja obecnej strategii oraz prognozy naszych wyników (w tym przychody, zyski, polityka dywidendowa). Prognoza na rok 2011 zostanie opublikowana najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2011 r. W okresie jednego roku od dnia pierwszego notowania (20 września 2010 r.) akcje Pana Prezesa M. Misztala ze względu na lock-up nie mogą być sprzedawane. Po tym okresie nie można wykluczyć sytuacji sprzedaży pakietu akcji na rzecz instytucji finansowej.  

2010-12-22 Jake powiązania mają Państwo z firmą MERIT INVEST która podawana jest jako kontakt pod komunikatami?
Firma MERIT INVEST jest naszym doradcą w zakresie komunikacji z mediami biznesowymi i relacjach inwestorskich.  

2010-12-22 Czy spółka konsoliduje w swoich wynikach wyniki spółek zależnych (szczególnie Denomemani), a jak nie to kiedy zamierza to robić?
Ze względu na sposób przejęcia przepływy z przejętych projektów Kinomaniak.pl, Nastek.pl oraz Cscenter.pl od samego początku są uwzględniane w sprawozdawczości spółki. W sprawozdaniach za rok 2010 nie będzie konsolidacji wyników ze spółką Domenomania.pl. 

2010-12-22 Czy będzie opublikowana prognoza wyników na 2011 rok?
Intencją Zarządu Spółki jest publikacja prognoz. Jednak ze względu na bardzo dynamiczną sytuację, prognoza na rok 2011 zostanie opublikowana najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2011 r.  

2010-12-20 Czy zarząd spółki myśli o przejściu z NC na rynek podstawowy GPW? Jeśli tak, to w jakim czasie? Kiedy można się spodziewać wyników finansowych za rok 2010?
Zarząd Spółki podejmując decyzję o wejściu na rynek NewConnect wyznaczył kierunek rozwoju, który związany jest z obecnością na rynku kapitałowym. Naturalnym dla nas celem, jest oczywiście dążenie do przejścia na rynek główny GPW, ale obecnie koncentrujemy się głównie na rozwoju biznesu i budowaniu wartości spółki. To nasze obecne działania i osiągnięte w związku z tym wyniki dadzą odpowiedź kiedy będziemy gotowi by przejść na główny parkiet GPW. Wyniki finansowe za rok 2010 zostaną opublikowane w wymaganych regulaminem terminach. W styczniu 2011 roku przekażemy do wiadomości raport bieżący z harmonogramem przekazywania raportów okresowych. Najwcześniej oczywiście zostanie opublikowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 (do 15 lutego 2011 r.). 

2010-10-21 1. W jaki sposób angaż w projekty o konstrukcji takiej, jaką Państwo zaprezentowaliście w przypadku nastolatek.pl czy kinomaniak.pl (kupno za 1 zł + 70% w ewentualnym projekcie), przełoży się na przychody i zyski spółki w najbliższych okresach? Pod jakimi warunkami przepływy z tych portali będą uwzględniane w kolejnych sprawozdaniach Tro Media? 2. Jakimi wielkościowo portalami (w ilości unikalnych użytkowników miesięcznie) interesuje się Tro Media do poszerzenia obecnego portfolio? 3. Jakiego rzędu wielkości portale (również w użytkownikach miesięcznie) Zarząd chce pozyskać wykorzystując do tego środki pozyskane w ramach emisji akcji (ok 2 mln zł)?
1.Ze względu na sposób przejęcia przepływy z tych projektów od samego początku są uwzględniane w sprawozdawczości spółki, stąd między innymi podwyższenie prognoz na rok 2010. 2.Podczas oceny projektów nie stawiamy barier wejścia, liczy się zarówno pomysł, który przy naszym wsparciu może przynieść ponadprzeciętne zyski, jak i dotychczasowa rentowność projektu 3.Odp. jak do poprzedniego pytania: Podczas oceny projektów nie stawiamy barier wejścia, liczy się zarówno pomysł, który przy naszym wsparciu może przynieść ponadprzeciętne zyski, jak i dotychczasowa rentowność projektu. Ponadto środki wykorzystujemy również na już przejęte projekty, gdyż wymagają przebudowy / rozbudowy, promocji, itd. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu