Akty założycielskie BGK

Partnerem sekcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego
opublikowano: 17-03-2019, 22:00

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął formalnie działalność 31 maja 1924 r., ale jego powołanie było poprzedzone wieloma formalnościami

Pierwszym aktem w serii cyklu legislacyjnego była Ustawa o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z dnia 11 stycznia 1924 r., podpisana przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz prezesa Rady Ministrów i ministra skarbu Władysława Grabskiego. Ustawa ta wyznaczała zakres tzw. reform Grabskiego, w wyniku których m.in. walutą krajową w miejsce marki polskiej został złoty polski. Reformy Grabskiego miały porządkować rynek finansowy i kredytowy, system podatkowy oraz zlikwidować deficyt budżetowy i szalejącą od połowy 1923 r. hiperinflację. Ustawa zakładała również powstanie emisyjnego banku centralnego w formule spółki akcyjnej z udziałem skarbu państwa.

Kapitał zakładowy BGK wraz z rezerwami w momencie rozpoczęcia działalności 31 maja 1924 r. wynosił 18,9 mln zł.Skarb państwa i jego przedsiębiorstwa gwarantowały sobie w banku 60-procentowy udział.
Zobacz więcej

WYPOSAŻONY:

Kapitał zakładowy BGK wraz z rezerwami w momencie rozpoczęcia działalności 31 maja 1924 r. wynosił 18,9 mln zł.Skarb państwa i jego przedsiębiorstwa gwarantowały sobie w banku 60-procentowy udział. [FOT. BGK]

Bank ten, pod nazwą Bank Polski, powstał w miejsce Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. 16 kwietnia 1924 r. jednym z punktów porządku obrad rady ministrów był, ostatecznie przyjęty, wniosek ministra skarbu o utworzeniu banku, którego zadaniem byłoby „organizowanie i rozwijanie kredytu przez: emisję listów zastawnych, zabezpieczonych hipotecznie, obligacji komunalnych i kolejowych, dalej przez inne czynności bankowe, przy czym potrzeby Państwa, przedsiębiorstw państwowych i samorządów powinny być brane w rachubę”. Nowy bank miał powstać w wyniku połączenia trzech państwowych instytucji kredytowych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy oraz Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Pierwszym aktem prawnym, w którym pojawiła się nazwa BGK, było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 17 kwietnia 1924 r. o fuzji państwowych instytucji kredytowychw Bank Gospodarstwa Krajowego.

W kolejnym miesiącu, dokładnie 21 maja 1924 r., w wyniku dyskusji na posiedzeniu Rady Ministrów zaproponowano zmiany niektórych artykułów rozporządzenia prezydenta RP. Jedną z ważniejszych było przyznanie BGK wszystkich uprawnień nadanych wcześniej podlegającym fuzji bankom, doprecyzowano strukturę władz banku oraz wybrano Jana Kantego Steczkowskiego na prezesa BGK i rady nadzorczej. W dniu 30 maja 1924 r. ukazało się kolejne rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej o połączeniu państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozporządzenie określało również, że łączny udział skarbu państwa i przedsiębiorstw państwowych w kapitale zakładowym BGK nie może być mniejszy niż 60 proc. Ustalone na posiedzeniu Rady Ministrów z 26 maja zmiany dotyczące koncepcji BGK znalazły się również w dwóch rozporządzeniach wydanych 31 maja 1924 r. przez ministra skarbu Władysława Grabskiego.

Pierwsze z nich, czyli Rozporządzenie ministra skarbu o statucie Banku Gospodarstwa Krajowego, nadawało powstającej instytucji statut. Drugie zaś, czyli Rozporządzenie ministra skarbu w sprawie uruchomienia Banku Gospodarstwa Krajowego oraz likwidacji Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich, pozwalało nowej instytucji na rozpoczęcie działalności. Zadania nowego banku zdefiniowano następująco: przede wszystkim udzielanie kredytów długoterminowych poprzez emisje listów zastawnych, obligacji komunalnych i kolejowych oraz obligacji bankowych, następnie udzielanie kredytów budowlanych na budowę i rozbudowę mieszkań, jak również kredytowanie gminnych i komunalnych kas oszczędności oraz wykonywanie czynności bankowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz samorządów i przedsiębiorstw samorządowych. Kapitał zakładowy BGK wraz z rezerwami w momencie rozpoczęcia działalności wynosił 18,9 mln zł.

3 czerwca 1924 r. w siedzibie Ministerstwa Skarbu przy ul. Rymarskiej 5, biegnącej ówcześnie wzdłuż zachodniej pierzei pl. Bankowego (obecnie jest to siedziba prezydenta Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy), rozpoczęło się pierwsze w historii, inaugurujące działalność BGK posiedzenie rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Partnerem sekcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu