Aktywa netto TFI wzrosły o 8,14% do 106,9 mld zł w styczniu

opublikowano: 06-02-2007, 17:52

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła o 8,14% w porównaniu z grudniem do 106,9 mld zł w styczniu.

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła o 8,14% w porównaniu z grudniem do 106,9 mld zł w styczniu. Wobec stycznia 2006 roku dynamika wzrostu aktywów wyniosła 64%, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Styczniowy wzrost wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe fundusze inwestycyjne mógł zaskoczyć nawet największych optymistów. Wartość środków zgromadzonych w funduszach wzrosła o 8,14% i gładko przekraczając granice 100 mld zł, osiągnęła poziom 106,9 mld zł. To rekordowa miesięczna dynamika od grudnia 2002 roku, gdy (…) TFI zwiększyły aktywa o 13%"- czytamy w raporcie.

W styczniu pojawiło się na rynku 17 nowych rozwiązań inwestycyjnych, głównie dzięki uruchomieniu przez AIG TFI nowego funduszu parasolowego z 12 subfunduszami.

Środki, które TFI zgromadziły w nowych produktach wyniosły nieco ponad 225 mln zł, co oznacza, że tylko w niewielkim stopniu zwiększyły one styczniową wartość aktywów ulokowanych we wszystkich funduszach.

Największą dynamiką w minionym miesiącu może się pochwalić grupa funduszy akcji zagranicznych (AKZ), których aktywa wzrosły o 25,5% do 2,29 mld zł.

Kolejne pod względem dynamiki były fundusze mieszane (MIP). Zwiększyły zarządzane przez siebie środki o 11,8% do poziomu 29 mld zł, umacniając się na pozycji lidera polskiego rynku.

Tylko nieznacznie niższą dynamikę wykazały fundusze z grupy pozostałych (XXX), których aktywa wzrosły o 11,4% do 9,7 mld zł w styczniu.

Dwucyfrową dynamikę wzrostu osiągnęły także fundusze akcyjne (AKP). Wartość zarządzanych przez nie środków wzrosła o 10,5% do poziomu 21,32 mld zł.

W tempie dwukrotnie wolniejszym niż rynek (+4,4%), wzrosły w ubiegłym miesiącu aktywa funduszy stabilnego wzrostu (SWP), osiągając wartość 25,72 mld zł.

Wśród funduszy dłużnych, lokujących środki w obligacje i papiery rynku pieniężnego, dodatnią dynamikę odnotowały produkty pieniężne i gotówkowe (RPP) oraz w przypadku funduszy inwestujących w papiery denominowane w USD (PDU). Miesięczna zmiana wartości aktywów wyniosła odpowiednio 4,9% oraz 3,1%. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach grupy RPP wyniosła 8,96 mld zł, a w funduszach grupy PDU 2,3 mld zł na koniec stycznia.

Grupami, które odnotowały spadek wartości aktywów wobec grudnia 2006 r. były fundusze lokujące środki w instrumenty denominowane w euro (PDE) oraz fundusze polskich papierów dłużnych (PDP). W pierwszym przypadku spadek wartości aktywów wyniósł 4,2% do 525,2 mln zł, zaś w drugim 0,8% do 7,0 mld zł. (ISB)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane