Aktywa TFI wzrosły w marcu o 8,9% m/m do 117,3 mld zł

05-04-2007, 17:32

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła do 117,3 mld zł w marcu, o 8,9% w porównaniu z lutym i o 61,3% licząc rok do roku, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"W ujęciu nominalnym w marcu aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 9,6 mld zł. Jest to absolutny rekord, przewyższający jak dotąd najlepszy wynik ze stycznia bieżącego roku o 1,6 mld zł. Szokująca jest również dynamika wzrostu. Osiągnęła ona pułap 8,9%. Jest to najlepszy wynik od grudnia 2002 roku" - czytamy raporcie.

Jak zauważają autorzy raportu, wyniki te zostały osiągnięte przy silnej korekcie na rynku akcji, ale paradoksalnie spowodowała ona wzrost zainteresowania funduszami i pomogła w biciu kolejnych rekordów.

Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 18,5 mld zł, czyli o 18,7%.

W marcu na rynku pojawiły się 4 nowe fundusze: Armada Investments FIZ, CC1 FIZ,
zarządzane przez Copernicus TFI, Sezam VI FIZ Aktywów Niepublicznych
zarządzane przez Skarbiec TFI, Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków
Wschodzących zarządzany przez Pioneer Pekao TFI.

Łączne aktywa netto zgromadzone w tych funduszach wyniosły na koniec marca 161,5 mln zł.

W marcu najwyższą dynamiką aktywów charakteryzowały się fundusze polskich akcji (AKP). Zgromadzone w nich aktywa netto wzrosły o 18,64% osiągając poziom 25,37 mld zł.

Lider dynamiki z ubiegłego miesiąca - grupa funduszy AKZ, inwestujące aktywa w zagraniczne instrumenty udziałowe tym razem zajęła drugie miejsce. Wartość aktywów tej grupy funduszy wyniosła 3,03 mld zł na koniec marca.

Jednakże osiągnięta przez tę grupę dynamika (18,2%) niewiele ustępowała grupie
funduszy polskich akcji (AKZ) i była znacznie wyższa od tej odnotowanej miesiąc wcześniej (12,2%).

Od marca Analizy Online i IZFiA wydzieliły 5 nowych grup funduszy, dotychczas skategoryzowane jako pozostał (XXX).

Spośród nowo wydzielonych grup na uwagę zasługują fundusze z grupy ALT o bardzo szerokiej polityce inwestycyjnej, umożliwiające lokowanie aktywów na różnych rynkach lub stosujące różne strategie inwestycyjne. Ich aktywa netto wzrosły o 13,7% i osiągnęły wartość 2,75 mld zł.

Silniej niż rynek rosły aktywa funduszy mieszanych prowadzących politykę o charakterze zrównoważonym i aktywnej alokacji (grupa MIP). Ich aktywa netto wzrosły o 2,8 mld zł (o 9,6%).

Pewną niespodzianką jest istotny wzrost aktywów netto funduszy nieruchomości (NIE). Mimo braku nowych wpłat, aktywa ich wzrosły w minionym miesiącu o 9,1% i osiągnęły wartość 1,26 mld zł.

Bardzo słaby wzrost aktywów nastąpił w grupie funduszy stabilnego wzrostu (SWP). Odnotowana przez tę grupę dynamika aktywów netto była o ponad połowę niższa od dynamiki całego rynku. Ich aktywa sięgnęły 26,66 mld zł.

W przypadku funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych (RPP) dynamika wzrostu aktywów wyniosła 3,2%, a wartość aktywów sięgnęła 9,34 mld zł.

Dzięki wysokiej marcowej dynamice wzrostu aktywów funduszy inwestujących większość (grupa AKP) bądź około połowy (grupa MIP) środków na rynku akcji, struktura rynku ponownie przechyliła się w kierunku funduszy inwestujących agresywnie.

Łączny udział w rynku funduszy akcji polskich, mieszanych i stabilnego wzrostu wyniósł na koniec marca 72%, gdyby doliczyć do tego fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach akcji udział ten stanowiłby już niemal 3/4 całego rynku.

Obecnie odpowiada ona za 27,7% rynku, z aktywami netto bliskimi 32,5 mld zł. Drugie miejsce zajmuje grupa funduszy stabilnego wzrostu, ale systematycznie traci udział. Obecnie fundusze stabilnego wzrostu odpowiadają za 22,7% rynku (miesiąc wcześniej 23,8%) a plasujące się tuż za nimi fundusze polskich akcji osiągnęły już 21,6% (wzrost w stosunku do końca lutego o 1,7 pkt). (ISB)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Aktywa TFI wzrosły w marcu o 8,9% m/m do 117,3 mld zł