Czytasz dzięki

Alternatywne obszary inwestycji

Materiał przygotowany przez Skarbiec TFI
opublikowano: 27-09-2020, 22:00

Niskie stopy procentowe wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowały prawie zerowe oprocentowanie wolnych środków przechowywanych w bankach.

Stawki te są znacznie niższe od inflacji, co powoduje ujemną stopę zwrotu z kapitału z przechowywanych nadwyżek finansowych. Z kolei niepewność związana z pandemią koronawirusa i jej wpływem na gospodarkę, która dopiero co została odmrożona, wpływa na niechęć do rozpoczynania nowych inwestycji przez podmioty posiadające nadwyżki finansowe. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której klienci poszukują alternatywnych form lokowania środków finansowych.

MACIEJ JANKOWSKI, dyrektor zespołu klientów prestiżowych Skarbiec TFI.
Zobacz więcej

MACIEJ JANKOWSKI, dyrektor zespołu klientów prestiżowych Skarbiec TFI. fot. ARC

Rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą popularność, jest usługa zarządzania aktywami dostępna w wyspecjalizowanych instytucjach finansowych. Jednym z takich podmiotów jest Skarbiec TFI , który asset management oferuje już od 2006 r. Od początku 2020 r., ze znacznym przyspieszeniem dynamiki od kwietnia, do portfeli asset management prowadzonych przez Skarbiec TFI wpłynęło ponad 700 mln zł, a łączne aktywa zgromadzone w tym obszarze w Skarbiec TFI na koniec sierpnia przekroczyły 1,2 mld zł. Warte podkreślenia jest ogromne zróżnicowanie inwestorów wybierających usługę asset management.

Obok firm, fundacji i osób fizycznych widzimy coraz większe zainteresowanie podmiotów podlegających Ustawie o finansach publicznych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe. Dzieje się tak, ponieważ Skarbiec TFI jako jedna z niewielu instytucji finansowych w Polsce tworzy portfele zgodne także z artykułem 48 wspomnianej wyżej Ustawy, który ogranicza swobodę działań inwestycyjnych podmiotów publicznych. Odnośnie do samych strategii — oprócz obligacji skarbowych lub komunalnych dużym zainteresowaniem cieszą się również portfele zbudowane z gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji „antycovidowych”, których emitentami są PFR i BGK.

Szeroki dostęp do papierów wartościowych oraz wiedza i doświadczenie doradców inwestycyjnych zarządzającychportfelami są wyróżnikiem wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Równie ważne jest szerokie spektrum możliwych do wyboru strategii inwestycyjnych, w tym również takich, które minimalizują ryzyko inwestycji na rynkach kapitałowych.

Materiał przygotowany przez Skarbiec TFI

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI SA z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał przygotowany przez Skarbiec TFI

Polecane