Amortyzacja podatkowa

Adam Hellwig
opublikowano: 17-10-2006, 00:00

Przebudowaliśmy biuro, którego jesteśmy najemcą. Zgodnie z przepisami, taką inwestycję w obcym środku trwałym (lokalu) można amortyzować przez 10 lat, ale umowę najmu zawarliśmy na trzy lata i wygaśnie ona za rok. Chcielibyśmy niezamortyzowaną część rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu. Czy możemy?

n Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają jasnej odpowiedzi na to pytanie. Gdy podatnik utracił prawo do korzystania z obcego środka trwałego na skutek wygaśnięcia umowy, a w konsekwencji — nie zdążył zupełnie zamortyzować inwestycji, są argumenty za zakwalifikowaniem tego zdarzenia jako swego rodzaju likwidacji środka trwałego. Część inwestycji, która nie została zamortyzowana, mogłaby zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

Jednak organy podatkowe zajmują inne stanowisko. Istotna jest zwłaszcza opinia Ministra Finansów z 4 sierpnia 2005 r. Zgodnie z nią, w razie zakończenia umowy najmu lub dzierżawy środka trwałego niezamortyzowana część nakładów inwestycyjnych nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów — mogłaby być kosztem podatkowym tylko w razie faktycznej (a nie np. prawnej) likwidacji danego środka.

Nasza spółka poniosła koszty rozbudowy infrastruktury gminnej (wodociągi przy inwestycji w osiedle mieszkaniowe). Czy powinny one być rozliczane przez odpisy amortyzacyjne?

n Tak. Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie wyznacza koszt wytworzenia, za który uważa się wartość (w cenie nabycia) użytych środków trwałych, usług obcych, kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, oraz „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, szczególnie odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Wydatki na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do uznania inwestycji za zakończoną powinny być zaliczone do kosztu wytworzenia jako „inne wydatki”. Po uznaniu inwestycji za kompletną i zdatną do użytku spełnia ona przesłanki do uznania składnika majątkowego za środek trwały w dniu przyjęcia do używania. W rezultacie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 b) wspomnianej ustawy, wydatki te są odpisywane w koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne środków trwałych (lub w chwili sprzedaży inwestycji).

Adam Hellwig

menedżer w oddziale PricewaterhouseCoopers w Katowicach

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Hellwig

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy