Amortyzacja środków trwałych

Katarzyna Klimkiewicz
opublikowano: 13-06-2006, 00:00

Czy można zmienić wysokość stosowanej stawki amortyzacyjnej w trakcie roku podatkowego?

- Mówi o tym art. 16i ust. 3-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawkę w trakcie roku podatkowego można zmienić wyłącznie wtedy, gdy wystąpią określone w przepisach okoliczności. Dla budynków oraz budowli są to złe lub pogorszone warunki. Dla maszyn, urządzeń i środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) przesłanką do podwyższenia wysokości stawki jest bardziej intensywne używanie (w stosunku do warunków przeciętnych) lub konieczność utrzymania szczególnej sprawności technicznej środka trwałego.

W wymienionych powyżej przypadkach można podnieść stawki, począwszy od miesiąca wystąpienia danej okoliczności (oraz odpowiednio obniżeniu w wypadku ustąpienia okoliczności). W innym razie zastosowanie współczynników podwyższających stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych lub rezygnacja z ich stosowania, albo też obniżanie stawek podanych w tym wykazie jest możliwe, począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, bądź też od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zmienić stawki można wyłącznie przy zachowaniu warunku określonego w art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim metoda amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych (liniowa, degresywna lub użycie stawek indywidualnych) powinna być wybrana jeszcze przed rozpoczęciem amortyzacji oraz stosowana do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

Jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo?

- Generalną zasadą przy amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo jest dokonywanie odpisów wyłącznie w okresach, w których są one faktycznie używane. Wysokość miesięcznego odpisu można ustalać dwojako:

- w drodze podzielenia rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych (ustalonych zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o PODP) przez liczbę miesięcy w sezonie, lub

- w drodze podzielenia rocznej kwoty odpisów przez 12 miesięcy.

W pierwszym przypadku używany sezonowo środek trwały zostanie zamortyzowany w takim samym czasie, jak gdyby był używany ciągle. W drugim — wydłuży się okres amortyzacji.

Przepisy nie odnoszą się do sytuacji, gdy w trakcie używania danego środka trwałego podatnik podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu go jako środka używanego sezonowo. Jeśli rzeczywiście okoliczności wskazują, że zmienił się ze stałego na sezonowy charakter używania środka trwałego, nie ma przeciwwskazań, aby rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wyłącznie w okresach używania środka trwałego. Jeśli okoliczności używania środka trwałego się nie zmienią, a jednocześnie istnieją przesłanki dla twierdzenia, że środek trwały powinien być zaklasyfikowany jako używany sezonowo, istnieje ryzyko, że część odpisów amortyzacyjnych z poprzednich okresów — odnoszących się do miesięcy „pozasezonowych” — zostanie zakwestionowana przez organy podatkowe.

Katarzyna Klimkiewicz, TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Klimkiewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Amortyzacja środków trwałych