Ankieta NBP: inflacja w tym roku wyniesie między 6,1 a 8,4 proc.

  • PAP
opublikowano: 17-01-2022, 11:18

Inflacja w Polsce tym roku wyniesie między 6,1 a 8,4 proc. a w przyszłym będzie między 3,4 a 5,6 proc. – wynika z opublikowanych w poniedziałek rezultatów ankiety makroekonomicznej NBP. Ankietowani eksperci spodziewają wzrostu PKB w tym roku między 3,6 proc. i 4,9 proc.

Adobe Stock

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek wyniki zimowej rundy Ankiety Makroekonomicznej, w której uczestniczyło 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. NBP podał, że eksperci podnieśli swoje prognozy średniorocznej inflacji w stosunku do prognoz z września 2021 r.

„Eksperci są pewni, że w 2022 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Na podstawie zagregowanego rozkładu prognoz w 2022 r. należy się spodziewać inflacji z zakresu między 6,1 proc. a 8,4 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W opinii respondentów ankiety w 2023 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. jest również wysokie (73 proc. względem 96 proc. dla 2022 r.), a typowe scenariusze zawierają się w przedziale 3,4 proc.-5,6 proc. Scenariusze centralne prognoz inflacji na 2022 r. i 2023 r. są równe, odpowiednio, 7,4 proc. i 4,4 proc., ale towarzyszy im wysoki poziom niepewności (…)” – wskazano w publikacji banku centralnego o wynikach ankiety.

Z ankiety wynika, że wzrost PKB w 2021 r. wyniósł między 5,2 a 5,6 proc. Takie – jak podał GUS – są granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 5,4 proc.

„Dla kolejnych dwóch lat prognozy centralne wzrostu PKB wynoszą, odpowiednio, 4,3 proc. i 4 proc., zaś typowe scenariusze zawierają się między 3,6 proc. i 4,9 proc. dla 2022 r. i 2,8 proc. i 4,7 proc. dla 2023 r.” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Analitycy, którzy wzięli udział w zimowej rundzie ankiety - trwającej od 16 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. – prognozowali także wysokość stopy referencyjnej NBP.

„Prognoza centralna stopy referencyjnej NBP na 2022 r., obliczona na podstawie indywidualnych prognoz probabilistycznych zewnętrznych ekspertów, wynosi 3 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa zawiera się między 2,5 proc. i 3,53 proc. Dla 2023 r. scenariusz centralny wynosi 3,29 proc., ale kształt rozkładu zagregowanego eksperckich prognoz wskazuje, że wszystkie wartości między ok. 2,6 proc. a 4,25 proc. mają zbliżone do siebie prawdopodobieństwa. Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP w 2023 r. mieszczą się między 2,55 proc. i 4,04 proc.” – podał bank centralny. Zaznaczył, że szerokość 50-proc. przedziałów prawdopodobieństwa, zarówno w przypadku prognoz na 2022 i 2023 r., jest „historycznie wysoka”.

W ramach ankiety makroekonomicznej pytano także o kurs euro, dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem, stopę bezrobocia rejestrowanego, cenę ropy i dynamikę PKB w strefie euro.

„Prognozy uzupełniające zebrane w ramach zimowej rundy AM NBP wskazują, że krajowa stopa bezrobocia będzie się stopniowo obniżała z 5,9 proc. w 2021 r. do 5,2 proc. w 2022 r. i 4,8 proc. w 2023 r. Równocześnie będzie malała stopa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem – zdaniem ekspertów ankiety, po wzroście wynagrodzeń o 8,5 proc. w 2021 r., w kolejnych latach stopa wzrostu wynagrodzeń wyniesie 8,1 proc. (2022 r.) i 7,3 proc. (2023 r.)” – stwierdzono w komunikacie.

Podano w nim także, że eksperci w ramach AM NBP szacują, że tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniosło 5,0 proc. w 2021 r., a latach 2022-2023 będzie się obniżać do odpowiednio 4,0 proc. i 2,6 proc. Oczekują również nieznacznego spadku cen baryłki ropy (Brent) do 74 USD w 2022 r. i 71 USD w 2023 r. Ankietowani przewidują, że kurs złotego względem euro wyniesie ok. 4,53 w 2022 r. i ok. 4,44 w 2023 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane