Apator <APOR.WA> Prognoza wyników finansowych spółki APATOR SA i grupy kapitałowej APATOR SA.

PROCHEM S.A.
18-02-2003, 09:19

PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI APATOR SA I GRUPY KAPITAŁOWEJ APATOR SA.

Raport bieżący nr 15/2003

Zarząd spółki APATOR SA z siedzibą w Toruniu podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych APATOR SA na 2003 r. oraz prognozę skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej APATOR SA na 2003 rok:

APATOR SA:

· przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 72 mln zł; · zysk na sprzedaży: 10 mln zł; · zysk na działalności operacyjnej: 24 mln zł; · zysk netto: 17 mln zł.

Grupa kapitałowa APATOR SA:

· przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 112 mln zł; · zysk na sprzedaży: 14 mln zł; · zysk na działalności operacyjnej: 28 mln zł; · zysk netto: 20 mln zł.

Główne czynniki wpływające na kształt powyższych prognoz:

a) w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku na sprzedaży:

· ogólna sytuacja makroekonomiczna branży produkcyjnej podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej APATOR SA oraz branż klientów grupy, · założenia zawarte w Budżecie Państwa na 2003 r., w szczególności w zakresie kształtowania się indeksów wzrostu cen towarów i usług oraz Produktu Krajowego Brutto, · możliwości sprzedaży w zakresie dotychczasowych i nowych produktów, sytuacja na rynkach zbytu podmiotów grupy kapitałowej APATOR SA, w szczególności z uwzględnieniem nisz rynkowych, · prowadzone działania w zakresie obniżki kosztów funkcjonowania;

b) w zakresie zysku na działalności operacyjnej:

· sfinalizowanie transakcji sprzedaży części terenu przez podmiot dominujący. Szacowany przychód z tej operacji wynosi ok. 19,8 mln zł, przy założeniu kursu dolara amerykańskiego na poziomie 4,00 PLN (wartość przedmiotu umowy wyrażona jest w USD). Po stronie kosztów tej transakcji na 2003 r. przyjęto kwotę ok. 5,7 mln zł z tytułu kosztów związanych z likwidacją środków trwałych i przystosowaniem terenu dla potrzeb nabywcy;

c) w zakresie zysku netto:

· osteczna kwota przychodu, ktorą uzyska podmiot dominujący z transakcji sprzedaży gruntu (czynnikiem ryzyka jest kurs dolara amerykańskiego).

Ponadto w prognozie grupy kapitałowej APATOR SA na 2003 r.: - przyjęto założenie, że podmioty zależne nie transferują dywidend z tytułu wypracowanego zysku netto na rzecz podmiotu dominującego, - nie uwzględniono skutków ewentualnej sprzedaży dwóch spółek zależnych: MBA-SYSTEM sp. z o.o. i APAFORM sp. z o.o.

Zarząd podmiotu dominującego APATOR SA na bieżąco monitoruje realizację prognozy podmiotu dominującego, podmiotów zależnych oraz skonsolidowanej prognozy grupy kapitałowej poprzez system raportów operacyjnych i finansowych oraz rachunkowości zarządczej w cyklach miesięcznych i kwartalnych.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie i zamieszczana będzie w kwartalnych raportach okresowych. Ewentualna korekta prognozy sporządzana będzie po opublikowaniu raportu okresowego.

Data sporządzenia raportu: 04-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROCHEM S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Apator &lt;APOR.WA> Prognoza wyników finansowych spółki APATOR SA i grupy kapitałowej APATOR SA.