Kategorie

„Wschodzące technologie” 
dla przedsiębiorstw i instytucji, które opracowują nowe, przyszłościowe rozwiązania technologiczne.


„Wdrożenia innowacji” 
 dla przedsiębiorstw i instytucji, które z sukcesem wdrożyły innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii* opracowanych wewnętrznie lub we współpracy z partnerami.

*przez nowe technologie rozumie się wdrożenia w zakresie m.in. sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości, interfejsu użytkownika, analityki, robotyki, Internetu Rzeczy, inteligentnych aplikacji, cyfrowych bliźniaków, inteligentnych urządzeń, blockchain


„Budowanie kultury innowacji” 
dla przedsiębiorstw i instytucji, w których inwestowanie w innowacje – na poziomie produktów, procesów, usług czy zarządzania, międzysektorowe partnerstwa w tym zakresie oraz budowanie środowiska pracy sprzyjającego kreatywności, stanowią element kultury organizacyjnej.

 

Firma lub instytucja może się zgłosić w więcej niż jednej kategorii, wypełniając każdoroazowo odpowieni formularz.